Kredse

Du er medlem i kredsen for dit hovedarbejdssted. Er du uden arbejde, hører du til i den kreds, hvor du bor.
Kredse og netværk

Inde på din kreds hjemmeside kan du se styrelsen, kontaktinformation, aktuelle arrangementer og referater fra styrelsesmøder.