Kreds MIDTVESTjylland

Velkommen til Kreds MIDTVESTjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i kredsen

 • Aftenens faglige indlæg bliver varetaget af:

  Hospice-psykolog Kim Bakbo-Carlsen der vil fortælle om,

  • hvordan det er at arbejde med palliation for øje ift. patienter, pårørende og personale
  • det tværfaglige samarbejde
  • og ikke mindst, hvordan det er at have døden så tæt på hele tiden.

  Kim Bakbo-Carlsen er medlem af et af regereringen nedsat udvalg: “Udvalget for en mere værdig død”, som skal skal skabe en debat om etiske overvejelser om, hvordan danskerne opfatter værdighed i livets sidste fase. Kim Bakbo-Carlsen fortæller også gerne om sit udvalgsarbejde.

  Endelig dagsorden for generalforsamling.

  a. Valg af dirigent
  b. Fastsættelse af forretningsorden
  c. Beretning om kredsens virksomhed det forgangne år
  d. Godkendelse af regnskabet for det forgangne år
  e. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år
  f. Evt. medlemsforslag – der er kommet forslag om at kredsmøder afholdes forskellige steder i kredsen
  g. Godkendelse af budget for det kommende år
  h. Beslutning om valgmodel for de kommende 2 år: enten -Valg af kredsstyrelse på generalforsamlingen, eller – Valg af kredsstyrelse ved urafstemning straks efter generalforsamlingen
  i. Valg af kredsstyrelse eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning afhængigt af, hvilken valgform generalforsamlingen har besluttet

  Samtlige medlemmer af kredsstyrelsen er villige til genvalg

  j. Eventuelt.

  Praktiske oplysninger:

  Kredsårsmøde med generalforsamling 2024.

  Tid: 07.05.2024 kl. 17-20.30 med fælles spisning

  Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

  Tilmelding med navn, ansættelsessted, DP medlemsnummer og evt. allergener til: kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 02.05.24 – skriv GF i emnefeltet.

  Hvis du skulle blive forhindret i deltagelse, så giv besked hurtigst muligt på samme mail, så vi undgår at bruge kredsens økonomiske midler på mad, der ikke bliver spist.

  Vi glæder os til at være sammen med jer.

  På gensyn – kredsstyrelsen

Styrelsesmedlemmer i Kreds MIDTVESTjylland


Formand
Marianne Bernstorff

Næstformand
Maria Hingebjerg Markus

Kasserer
Anette Volf Petersen

Styrelsesmedlem
Bettina Flemling Holbæk Ringgaard

Sekretær
Sessel Kurdahl

Webansvarlig
Jens Christian Juul

 

Du kan kontakte kredsen på: kredsringkoebing@dp-decentral.dk