Kreds Ringkøbing

Velkommen til Kreds Ringkøbings side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i Kreds Ringkøbing

 • Kursusdage Kreds Ringkøbing Dansk Psykolog Forening med psykolog Atle Dyregrov – 16.-17.11.2022
  “Sorg og krise hos børn og voksne”

  Tema som dekkes under dagene:
  Dag 1:

  • Nyere forskning om barn i sorg og krise
  • Akuttreaksjoner og etterreaksjoner
  • Komplisert og normal sorg hos barn
   o Risikofaktorer for utvikling av langtidsproblemer
  • Hvordan hjelpe barn i sorg og krise?
   o Umiddelbar hjelp
   o Hjelp over tid, sorgterapi
   o Hjelp i barnehage og skole
  • Utfordringer i arbeidet med barn i sorg og krise

  Dag 2:

  • Nyere forskning om sorg og komplisert sorg – voksne
  • Akuttreaksjoner og etterreaksjoner
  • Risikofaktorer for utvikling av langtidsproblemer
  • Umiddelbar og langsiktig intervensjon?
  • Behandling av komplisert sorg
   o Ulike tilnærmingsmåter
   o Behandling av ulike typer komplisert sorg

  Kursusleder: Psykolog, professor emeritus Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk for krisepsykologi og professor emeritus ved Senter for Krisepsykologi i Bergen, ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbeidet med barn og familier som har opplevd dødsfall og ulike traume- og krisesituasjoner. Han har skrevet mer enn 300 faglige artikler, og mange bøker, bokkapitler og rapporter innen krise-, katastrofe- og sorgområdet. Blant hans bøker er Sorg hos barn, Sorg hos små barn, Barn og traumer, Håndbok i barns sorg (skrevet sammen med Martin Lytje – kommer på dansk i 2022, Sorg og komplisert sorg 2021 (skrevet sammen med Pål Kristensen og Kari Dyregrov), og Katastrofepsykologi. Mange av bøkene finnes på dansk. I 2014 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for «pionerinnsats innen krise- og katastrofepsykologi»

  Tid: 16.-17.11.2022 kl. 9-16
  Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro
  Pris for deltagelse: Medlem Kreds Ringkøbing 2.750kr inklusiv moms, medlem af DP uden for kredsen 3.000kr inklusiv moms,
  psykologer der ikke er medlem af DP 4.125kr inklusiv moms.
  Frokost og eftermiddagskaffe med forfriskning er indeholdt i prisen.

  Tilmelding med navn, ansættelsessted og DP medlemsnummer til kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 14.10.22., skriv Dyregrov i emnefeltet.

  Kurset er godkendt i Dansk Psykolog Forening til:

  • Systematisk efteruddannelse for ydernummerpsykologer. Undervisningen
   berører områder, der er omfattet af henvisningskriterierne, indenfor
   behandling.
  • Specialist i psykotraumatologi:
   14.3.3. Sorg og krise hos børn og unge – 6 timer
   14.3.3. Psykotraumatologi Sorg og krise hos børn – 6 timer
  • Alle andre specialistuddannelser: Tværgående modul 12 timer

  På gensyn – kredsstyrelsen

Styrelsesmedlemmer i Kreds Ringkøbing

Formand
Marianne Bernstorff
psykolog@mariannebernstorff.dk

Næstformand
Lise Mørup
psykolog@lisemoerup.dk

Kasserer
Anette Volf Petersen
anette.volf.petersen@lemvig.dk

Sekretær
Maria Markus
maria.markus@rk.sk.dk

Webansvarlig
Jens Christian Juul
jcj@klinikpaasporet.dk

 

Du kan kontakte kredsen på: kredsringkoebing@dp-decentral.dk