Kreds MIDTVESTjylland

Velkommen til Kreds MIDTVESTjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i kredsen

 • Årets sidste Kredsmøde: Onsdag 06.12.2023 kl. 17-20

  Lars Bjerggaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykopatologi vil fortælle om at være Psykolog i retspsykiatrien.

  I oplægget vil Lars dele sin viden om at arbejde i retspsykiatrien og inddrage konkrete eksempler undervejs til belysning af følgende temaer:

  • organisationens eksistensgrundlag og struktur
  • psykologernes opgaver
  • hvad gør feltet ‘anderledes’ end så mange andre arbejdsområder
  • hvilken effekt det på sigt har på os, der er ansatte der.

  Lars er ansat ved Aarhus Universitetshospital, Retspsykiatrisk afdeling og fagnævnsmedlem i Psykopatatologisk Fagnævn i Dansk Psykolog Forening samt formand for Dansk Retspsykologisk Selskab (DP).

  Tid: 06.12.2023 kl. 17 med fælles spisning

  Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

  Pris: gratis for medlemmer af Kreds MIDTVESTjylland

  Tilmelding med navn, ansættelsessted, DP medlemsnummer og evt. allergener til:

  kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 03.11.2023, skriv 06.12 i emnefeltet.

Styrelsesmedlemmer i Kreds MIDTVESTjylland


Formand
Marianne Bernstorff

Næstformand
Maria Hingebjerg Markus

Kasserer
Anette Volf Petersen

Styrelsesmedlem
Bettina Flemling Holbæk Ringgaard

Sekretær
Sessel Kurdahl

Webansvarlig
Jens Christian Juul

 

Du kan kontakte kredsen på: kredsringkoebing@dp-decentral.dk