Kreds MIDTVESTjylland

Velkommen til Kreds MIDTVESTjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i kredsen

 • Tid: 24.10.2023 kl. 9-16
  Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

  Kursets tema/formål:
  At give deltagerne et forskningsbaseret, neuropsykologisk perspektiv på mangelfuld stimulation, psykiske traumer og omsorgssvigt (udviklingstraume). Konkret: Hvad betyder tidlig stress for sociale og kognitive funktioner samt for fysisk sundhed og ”livsduelighed” på længere sigt (fra barn til voksen).

  Indhold:
  Hjernens udvikling

  • Hvordan påvirkes hjernens udvikling af omgivelserne (hjernekemi, netværksdannelse)
  • Genetik og epigenetik

  Hvornår bliver stress giftig for hjernen?

  • Stressresponssystem
  • Typer af stress

  Kognitive og følelsesmæssige følger af tidlig stress/omsorgssvigt

  • Specifikke og generelle kognitive vanskeligheder
  • Adfærdsmæssige og sociale følgevirkninger
  • Deprivationsrelateret autisme/ADHD?

  Hjerneforandringer som følge af tidlig stress/omsorgssvigt

  • Netværksdannelse (hjernevolumen)
  • Hvad betyder typen og timingen af påvirkning?

  Form:
  Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, cases, videoklip og diskussioner i plenum og i mindre grupper.

  Underviser:
  Käte From, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

  Deltagere: Psykologer.
  Varighed: kl. 9-16 (6 undervisningstimer).

  Anbefalet litteratur:
  From K (2018): Den sårbare hjerne. Dansk Psykologisk Forlag

  Tilmelding:
  på mail til kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 24.09.2023. Skriv 24.10 i emnefeltet.

  Pris inkl. moms:
  Medlemmer af Kreds MIDTVESTjylland 2000,- kr.
  Medlemmer fra andre kredse i DP 2400,- kr.
  Psykologer der ikke er medlem af DP 2750,- kr.

  Kredsens medlemmer har førsteret til deltagelse. Evt. øvrige pladser tildeles ved tilmeldingsfrist, hvor der sendes mail med bekræftelse og betalingsoplysninger.
  Sidste frist for evt. framelding på kurset er 01.10.23.

  Kurset er godkendt til specialist uddannelse af DP til følgende:
  Specialiseringsmoduler i Klinisk neuropsykologi med børn- og unge, Klinisk børn- og ungepsykologi.
  Øvrige uddannelser i børn- ungeretning: Tværgående modul

 • Årets sidste Kredsmøde: Onsdag 06.12.2023 kl. 17-20

  Lars Bjerggaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykopatologi vil fortælle om at være Psykolog i retspsykiatrien.

  I oplægget vil Lars dele sin viden om at arbejde i retspsykiatrien og inddrage konkrete eksempler undervejs til belysning af følgende temaer:

  • organisationens eksistensgrundlag og struktur
  • psykologernes opgaver
  • hvad gør feltet ‘anderledes’ end så mange andre arbejdsområder
  • hvilken effekt det på sigt har på os, der er ansatte der.

  Lars er ansat ved Aarhus Universitetshospital, Retspsykiatrisk afdeling og fagnævnsmedlem i Psykopatatologisk Fagnævn i Dansk Psykolog Forening samt formand for Dansk Retspsykologisk Selskab (DP).

  Tid: 06.12.2023 kl. 17 med fælles spisning

  Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

  Pris: gratis for medlemmer af Kreds MIDTVESTjylland

  Tilmelding med navn, ansættelsessted, DP medlemsnummer og evt. allergener til:

  kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 03.11.2023, skriv 06.12 i emnefeltet.

Styrelsesmedlemmer i Kreds MIDTVESTjylland


Formand
Marianne Bernstorff

Næstformand
Maria Hingebjerg Markus

Bestyrelsesmedlem
Bettina Flemling Holbæk Ringgaard

Kasserer
Anette Volf Petersen

Sekretær
Sessel Kurdahl

Webansvarlig
Jens Christian Juul

 

Du kan kontakte kredsen på: kredsringkoebing@dp-decentral.dk