Kreds København & Frederiksberg Kommune

Velkommen til Kreds København & Frederiksberg Kommunes side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i Kreds København & Frederiksberg Kommune

 • Dagsordenen er:

  a. Valg af dirigent
  b. Fastsættelse af forretningsorden
  c. Beretning om kredsens virksomhed det forgangne år
  d. Godkendelse af regnskabet for det forgangne år
  e. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år
  f. Evt. medlemsforslag
  g. Godkendelse af budget for det kommende år
  h. Beslutning om valgmodel for de kommende 2 år: enten -Valg af kredsstyrelse på generalforsamlingen, eller – Valg af kredsstyrelse ved urafstemning straks efter generalforsamlingen
  i. Valg af kredsstyrelse eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning afhængigt af, hvilken valgform generalforsamlingen har besluttet
  j. Eventuelt.

Kredsens styrelsesmedlemmer


Formand
Joël Cyril Boukris

Kasserer
Morten Skyum Nielsen