Kreds Ribe

Velkommen til Kreds Ribes side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Hovedparten af kredsens arrangementer afholdes i og omkring Esbjerg. Kredsen dækker geografisk over byerne Esbjerg, Varde, Vejen, Ribe og har ca. 200 medlemmer.

Find os på Facebook og LinkedIn under “Psykologer i Sydvestjylland”.

Du kan kontakte styrelsen på sikker mail kreds-ribe@dp-decentral.dk

Arrangementer i Kreds Ribe

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling

  Dato: den 10. marts kl. 18.30
  Sted: Dr. Louise 1. sal, Torvet 19, 6700 Esbjerg

  Dorte Brink, som var med til at udvikle dén specialpsykologuddannelse, som vi kender i psykiatrien i dag, vil kl. 17.00-18.30 holde oplæg omkring uddannelsen, arbejdet i psykiatrien, og perspektiver på diagnoser.
  Der er fællesspisning efter generalforsamlingen kl. 19.15

  Dagsorden
  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Kort præsentation af bestyrelse og deltagere
  3. Formandens beretning: – Det forgangne år – Planer for det igangværende år
  4. Godkendelse af regnskabet for år 2022
  5. Godkendelse af budget for år 2023
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Hvis man ønsker at spise med, er der bindende tilmelding, senest onsdag den 1. marts til maikenellegaard@gmail.com.

  Kom frisk og tag gerne din kollega eller fagfælle under armen, og vær’ med til en spændende og hyggelig aften med gratis mad og drikke

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

Styrelsesmedlemmer i kredsen


Formand
Emilie Tomis Nielsen
emilie_tomis@hotmail.com

Næstformand
Lars Didriksen
larsdidriksen@protonmail.com

Kasserer
Katrine Rydahl Brink
katrinerydahl@gmail.com

Styrelsesmedlem
Margurite Kempel
kempel@esenet.dk