Kreds Nordjylland

Velkommen til Kreds Nordjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Du kan kontakte Kreds Nordjylland på mail kredsnord@dp-decentral.dk.

Følg også med i, hvad der sker i kredsen på Facebook: Dansk Psykolog Forening Kreds Nordjylland og på LinkedIn: Dansk Psykolog Forening Kreds Nordjylland.

Arrangementer i Kreds Nordjylland

 • Invitation til privatpraktiserende psykologer
  Som praktikvejleder er man med til at uddanne den nye generation af psykologer, og
  erfaringer viser, at praktikforløb er til gavn for både praktikant og vejleder.
  Psykologistudiet på Aalborg Universitet inviterer alle privatpraktiserende psykologer til et informationsmøde om praktik med fagligt oplæg og forplejning. Mødet er rettet mod
  psykologer, der er nysgerrige ift. muligheden for at have en studerende i praktikforløb i
  egen praksis.

  Det er gratis at deltage. Mødet afholdes d. 20.10.22 kl. 17.30 på Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg. Af hensyn til bestilling af forplejning bedes der om tilmelding til mødet via nedenstående link senest d. 18.10.22 kl. 15.00. Der er desuden mulighed for at deltage i mødet online.
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Sbrb9QbOb0msPgzxQ2HZNGf94Tcvi
  WJOsG2x1-h3waZUMk5VNUlIWko2U0g5WjBaRTFFSUdPQ0lFUC4u

  • Fyraftensmødet er et uformelt møde med følgende programpunkter:
   Introduktion til praktikken på psykologistudiet på AAU
  • Oplæg omkring erfaringer som praktikvejleder af en privatpraktiserende psykolog
  • Fagligt oplæg af Ole Karkov Østergård (leder af Universitetsklinikken) om ”Deliberate
   practice i træning af terapeutkompetencer”
  •  Q&A

  Vi ser frem til at møde jer!
  Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til praktikkoordinator Patrick Bender
  pbender@ikp.aau.dk.

  ”Deliberate practice i træning af terapeutkompetencer”
  Fagligt oplæg af Ole Karkov Østergård (leder af Universitetsklinikken) i forbindelse med
  fyraftensmøde om praktik.
  Beskrivelse: De fleste af os tænker, at vi er gode til at hjælpe vores klienter. Alligevel viser forskningen, at ca. 20% ikke får udbytte af psykoterapi, og at 2-10% endda har det værre efter terapien end før terapien startede. Forskningen viser endvidere, at terapeuten og de såkaldte non-specifikke faktorer, som er fælles for alle terapeuter uanset terapiretning, er mere vigtig for effekten af terapien, end den specifikke metode, som terapeuten bruger.

  Derfor kan der være god grund til i (videre)uddannelsen af terapeuter at fokusere på
  terapeuten og udviklingen af vores non-specifikke kompetencer, som fx empati og
  opbygning af den terapeutiske alliance. I dette korte oplæg på 20 minutter vil jeg med
  udgangspunkt i mit kliniske arbejde og forskning på AAU give en kort smagsprøve på en deliberate practice baseret tilgang til træning af terapeutens kompetencer.

 • Kære medlemmer

  Sæsonen går så småt på hæld og i den forbindelse melder den årlige generalforsamling sig.

  Derfor har vi booket Hotel Scandic for at invitere jer på lækker middag og vin d. 15/11-2022 kl. 17-21 til endnu en spændende aften i fagfællernes tegn. Vi har inviteret Dansk Psykolog Forenings fungerende formand Dea Seidenfaden, som vil holde oplæg om blandt andet 10 års planen for psykiatrien og mistrivsel hos danske børn og unge. Derudover vil aftenen også bestå af bestyrelsens årsberetning, regnskab og valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

  Tilmelding er først til mølle og som noget nyt foregår det gennem dette spørgeskema. Når I har besvaret spørgsmålene og trykket send, er I automatisk tilmeldt arrangementet.
  Find tilmeldingsspørgeskemaet her:
  https://forms.gle/b8YyoaLFLTUW3j39A

  Ved afmelding efter tilmelding skal man fortsat skrive til mail: kredsnord@dp-decentral.dk. Det er vigtigt at melde afbud, hvis man er forhindret, så en anden kan få ens plads!

  Lokationens adresse: Hadsundvej 200, Aalborg 9220. Tidspunkt: d. 15/11-2022 kl. 17-21. S.U. 8.11.2022.

  Vi GLÆDER os til at se mange af jer!

  De bedste hilsner
  Dansk Psykolog Forening Kreds Nordjylland

Bestyrelsesmøde Abbey Road, Aalborg 10/3/2022
Fyraftensmøde om parforhold og forelskelse v/ Jytte Vikkelsøe Kaffe Fair Aalborg 10/27/2022
Bestyrelsesmøde Abbey Road, Aalborg 11/9/2022
Generalforsamling med oplæg fra Dea Seidenfaden Hotel Scandic 15/11/2022

Kredsens styrelsesmedlemmer

Formand
Mathilde Vesterbæk

Næstformand
Matilde Vittrup

Kasserer
Petra Patzwaldt

SoMe-ansvarlig
Birgitte Kjær Petersen og Matilde Vittrup

Mail-ansvarlig
Katrine Rosenlund Aase

Styrelsesmedlem
Pernille Gundorph Møller
Christian Føste Konggaard