Kreds Frederiksborg

Velkommen til Kreds Frederiksborgs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Styrelsesmedlemmer i kreds Frederiksborg 2022

Formand
Signe Hjortkjær
Tlf. 23 44 25 08
Mail@signehjortkjaer.dk

Kasserer
Nina Ostenfeld
Tlf. 27 28 67 29
ostenfeld@psykologerne-paa-vaerftet.dk

Styrelsesmedlem
Belinda Labrosse
Tlf. 20 66 79 97
labrossebelinda@gmail.com

kontakt kredsen på frederiksborg@dp-decentral.dk

Arrangementer i Kreds Frederiksborg

 • Græsted Hovedgade 34B, 3230 Græsted

  Kursuspris 450 kr. for medlemmer af kredsen, som arbejder i det tidligere Frederiksborg Amt, der betales på konto 0400-4012353931 samtidig med at du sender en mail til frederiksborg@dp-decentral.dk. Bindende tilmelding inden d. 10/6-22. Husk at skrive dit medlemsnummer til DP både ved indbetaling og mail til kredsens sikre mail. Vi får tilskud fra DP, og det er derfor at vi kan holde kurset på et rimeligt prisniveau, og beløbet dækker sandwich, vand, kaffe og the, og eftermiddagskage.

  Medlemmer udenfor kredsen kan spørge, om der er flere ledige pladser på kurset efter tilmeldingsfristen på den sikre mail, og hvis der er koster det 100 kr. ekstra dvs. 550 kr.

  Metakognitiv psykoterapi er en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapi, og tager udgangspunkt i opmærksomhedssyndromet CAS (Cognitive Attentional Syndrome), som menes at være ansvarlig for bestemte strategier, som bidrager til vedligeholdelse af psykiske problemer som f.eks. angst og depression. Disse strategier er typisk overdreven bekymring, rumination og undgåelse.

  Pia Callesen har en doktorgrad fra Manchester University, hvor hun har forsket i effekten af metakognitiv psykoterapi, og hun vil fortælle om hvordan den metakognitive metode kan afhjælpe psykisk mistrivsel.

  Tilmeldingsfristen skal overholdes, da kredsen i tilfælde af aflysning af kurset har 90 dages frist, så vi kan få pengene retur. Vi gør også opmærksom på, at vi laver frivilligt arbejde i styrelsen, og ikke er en kursus­af­de­ling. Der er parkering ved ”Glimt” eller overfor ved Menu – kom gerne i god tid.