Kreds Trekantområdet

Velkommen til Kreds Trekantområdets side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Kontakt kredsen på: kredsvejle@dp-decentral.dk

Arrangementer i Kreds Trekantområdet

 • Kreds trekantsområdet byder endnu engang på en spændende og vedkommende temadag. Vi har inviteret Susan Hart til at fortælle om den emotionelle hjerne.

  Psykolog Susan Hart har haft en pionertrang til at forstå menneskets følelses-, personlighedsmæssige og sociale udvikling. Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering pa det følelsesmæssige område. Ved at bygge bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teorier, kan vi forstå personlighedsudvikling og eventuelle fejludvikling pa en langt mere nuanceret måde, og derved også sikre mere målrettede interventionstiltag.

  Hun vil på kursusdagen vise, hvordan vi psykologer, gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi, kan forstå personlighedsudvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde. Hun vil ligeledes introducere vurderingsmetoder, der konkret og nuanceret kan pege på målrettede interventionstiltag.

  Sted: Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle

  Tid: Onsdag d. 8. november fra kl. 9-16.

  Der vil blive afholdt en kort generalforsamling, som en del af frokostpausen.

  Frokosten vil bestå af sandwich.

  Giv ved din tilmelding besked om, hvorvidt du ønsker vegetarkost.

  Tilmelding senest d. 9. september:

  Skriv til: Susannehave1@gmail.com.

  Beløbet skal være overført til vores konto, for at tilmeldingen er gældende.

  Pris: 800 kr. indbetales til Lån & Spar bank. Konto 0400 4012612376.

  Du bedes venligst påføre samme navn som på tilmeldingen.

  Vi glæder os til at se jer til en spændende dag.

  Venlig hilsen

  Styrelsen for Kreds Trekantområdet

  Hans Fonsbøll, Heidi Foldager, Kenni Beltoft, Susanne Have, Pia Woidemmann

 • Kreds trekantsområdet byder endnu engang på en spændende og vedkommende temadag. Som opfølgning på temadagen med Susan Hart har vi inviteret Peter Kofoed til at fortælle om praktisk anvendelse af psykoterapeutiske interventioner ud fra den neuroaffektiv forståelse.

  Om temadagen:

  Den neuroaffective udviklingspsykologi er en teori til at forstå personligheds, følelsesmæssig og social udvikling ud fra sammenhængen mellem biologi og hjernen.

  Den neuroaffektive viden og forståelse kan fortæller os, hvad der kan skabe indre udvikling i mennesker.

  Man kan sige, det er en bred forståelse, som kan rumme og integrere mange allerede eksisterende terapeutiske metoder.

  Kurset vil på en meget praksisnær måde fokusere på behandlings og pædagogiske metoder I en neuroaffektiv kontekst.

  Der vil blive fokuseret på, hvad der er vigtigt i neuroaffektiv behandling, og hvad forskningen viser, der skaber forandring i mennesker.

  Hvad virker på det affektive niveau i hjernen, og hvordan arbejder vi med det i en behandlings ramme.

  Vi vil også komme ind på mentalisering i et neuroaffektivt perspektiv.

  Kurset vil veksle imellem små oplæg, træning og fælles refleksion.

  Kursets mål er at give deltagerne mulighed for at integrere mere af den neuroaffektive forståelse og praksis ind i deres allerede eksisterende praksis.

  Om Peter Kofoed:

  Peter Kofoed er psykoterapeut (uddannet fra BodyNamic instituttet i 1990), uddannelsesleder og konsulent.

  Han specialiserede sig igennem 1990erne i tidlige udviklingsforstyrrelser, mandetemaer og traumatisering.

  Fra 2000-2011 arbejde han delvist som stresskonsulent i Center for stress og trivsel.

  Han har siden 1998 fungeret som supervisor for mange behandlingsinstitutioner, psykoterapeuter og psykologer, både i mindre og større grupper samt som coach for både ledere i det offentlige og private arbejdsliv.

  Han har siden 2012 specialiseret sig i den neuroaffective teori og forståelse indenfor behandling, pædagogik og terapi, gennem kurser og træningsgrupper hos især psykoterapeut Marianne Bentzen og psykolog Susan Hart.

  Han har sammen med andre terapeuter og konsulenter) udviklet den neuroaffective lederuddannelse og den neuroaffective supervisionsuddannelse ( som organiseres af Seminar.dk ) og er i dag leder for disse.  Begge uddannelser har uddannet flere hundrede mennesker de sidste 11 år.

  Sted: Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle

  Tid: Onsdag d. 31. januar fra kl. 9-16.

  Giv ved din tilmelding besked om, hvorvidt du ønsker vegetarkost.

  Tilmelding senest 15. december 2023

  Skriv til psykolog@susannehave.dk .
  Beløbet skal være overtalingen  til vores konto, for at tilmeldingen er gældende.

   Pris:
  650 kr. indbetales til Lån & Spar bank. Konto 0400 4012612376.
  Du bedes venligst påføre samme navn som på tilmeldingen.

  Vi glæder os til at se jer til en spændende dag.

  Venlig hilsen
  Styrelsen for Kreds Trekantområdet

  Hans Fonsbøll, Heidi Foldager, Kenni Beltoft, Susanne Have, Pia Woidemmann

Kredsens styrelsesmedlemmer


Formand
Susanne Have

Næstformand
Kenni Nguyen Beltoft

Kasserer
Lea Juhl Linnet

Styrelsesmedlem
Marie Heyn Hauge Nielsen

Styrelsesmedlem
Agnete Broegaard Simonsen

Styrelsesmedlem
Hans Fonsbøl

Fyraftensmøde den 20/4

Fyraftensmødet i Kreds Trekantområdet d. 20.4.22. var en succes. Efter godt til både ganen og maven samt socialt samvær fik aftenen en både faglig og inspirerende drejning. De spændende og dygtige paneldeltagere, Jørn Nielsen, Vesla Birkbak, Rikke Damgaard, Hilda Oderkerk og Marie Heyn, kom alle med forskellige perspektiver og vægtninger på en case, og aftenen sluttede af med fælles debat, input og inspiration.