Kreds Trekantområdet

Velkommen til Kreds Trekantområdets side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Kontakt kredsen på: kredsvejle@dp-decentral.dk

Styrelsesmedlemmer i kredsen

Formand
Susanne Have

Næstformand
Hans Biering Fonsbøl

Kasserer
Heidi Foldager

Styrelsesmedlem
Pia Woidemann

Styrelsesmedlem
Kenni Beltoft

Arrangementer i Kreds Trekantområdet

 • Kreds Trekantsområdet inviterer til en spændende dag d. 3 november omkring OCD med oplægsholder Marlene Klindt Bohni. Malene Klindt Bohni er specialist i klinisk psykologi og privatpraktiserende psykolog. Hun har tidligere arbejdet mange år på en specialiseret angst- og OCD klinik i psykiatrien og har udgivet flere artikler, kapitler og bøger om OCD.

  På temadagen gennemgås den nyeste viden om OCD, herunder de nye kriterier i ICD-11, de forskellige typer af OCD-symptomer, vedligeholdende mekanismer og årsagsfaktorer. Med udgangspunkt i denne viden gennemgås de vigtigste metoder og tilgange til behandlingen med særligt fokus på adfærdsterapeutiske elementer. På temadagen er der særligt fokus på behandling af unge med OCD, men OCD rammer stort set ens på tværs af aldersgrupper.

  Temadagen foregår i bygningen Paladspassagen i Vejle

  Tid: 3. november kl. 09-16 pris inkl. forplejning 500 kr.

  Tilmelding skal ske senest 25. oktober til Susanne Have på mail: susannehave1@gmail.com.

  Oplysninger om betaling følger til de tilmeldte.

  Parkering forefindes i P-huset Albert lige ved siden af Bygningen.

  Vi glæder os til at se jer til en spændende dag.

  Venligst på Kreds Trekantsområdets vegne

  Susanne Have
  Privatpraktiserende psykolog

   

 • Invitation til generalforsamling i kreds trekantsområdet

  3. november 2022 kl. 16.

  Generalforsamlingen ligger i forlængelse af temadag om OCD, som man fortsat kan tilmelde sig til—yderligere omtale af dette arrangement på vores hjemmeside.

  Styrelsen i kredsen inviterer hermed til den årlige generalforsamling, hvor vi gennemgår regnskab og budget samt beretning om året der gik.

  Dagsorden:
  Punkt 1: Valg af dirigent
  Punkt: 2. Valg af referent
  Punkt 3. Gennemgang af beretning fra 2021-2022
  Punkt 4 regnskab og budget,
  Punkt 5 Ønsker og tanker om fremtidige aktiviteter
  Punkt 6. evt.

  På snarligt gensyn
  På styrelsens vegne
  Susanne Have

Fyraftensmøde den 20/4

Fyraftensmødet i Kreds Trekantområdet d. 20.4.22. var en succes. Efter godt til både ganen og maven samt socialt samvær fik aftenen en både faglig og inspirerende drejning. De spændende og dygtige paneldeltagere, Jørn Nielsen, Vesla Birkbak, Rikke Damgaard, Hilda Oderkerk og Marie Heyn, kom alle med forskellige perspektiver og vægtninger på en case, og aftenen sluttede af med fælles debat, input og inspiration.