Kreds Østjylland

Velkommen til Kreds Østjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Styrelsesmedlemmer pr. 17. marts 2021

Formand
Julie Lund
julielundjullun@gmail.com

Næstformand
Christina Steffensen
steffensen.cbs@outlook.dk

Kasserer
Lars Dalsjö
larsdalsjoe@gmail.com

Øvrige styrelsesmedlemmer
Line Kiilstofte
line.kiilstofte@gmail.com

Lennart Kiel
lennartkiel@psy.au.dk

Sophie Helleshøj Buch
Sophiehelleshoej@gmail.com

Suppleant
Anne Rytter Christensen
annerytterchristensen@yahoo.dk

Kontakt kredsen på sikker-mail: kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Arrangementer i Kreds Østjylland

 • Formål
  Kursets formål er at du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi.

  Læringsmål
  Du vil på kurset tilegne dig basal viden om de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, ønskede virkninger og bivirkninger: antidepressiva, anxiolytika, hypnotika, antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka.

  Dette vil gøre dig i stand til (viden):

  • At kende de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, virkninger og bivirkninger.

  Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

  • At kunne vurdere ønskede og uønskede virkninger af psykofarmaka med betydning for det kliniske arbejde.
  • At identificere behov for psykofarmakologisk behandling eller regulering heraf med henblik på at kunne viderehenvise til lægelig vurdering og opfølgning

  Underviser
  Sune Straszek, overlæge, ph.d.

  Målgruppe
  Psykologer, der arbejder inden for den kliniske psykologi og hvor psykofarmakologisk behandling indgår som et led i det behandlingsmæssige arbejde. Psykologer, der mangler kurset som led i deres specialistuddannelse.

  Undervisningsform
  Undervisning og diskussion.

  Temaer i kurset
  Generel introduktion til psykofarmakologi

  Oversigt over psykofarmaka og deres inddeling

  Principper for evidensbaseret psykofarmakologisk behandling

  Psykofarmakologisk behandling af:

  • Primære psykotiske og affektive tilstande
  • Angsttilstande (herunder obsessive-kompulsive tilstande)
  • Misbrug og misbrugsrelaterede tilstande
  • ADHD
  • Organiske (sekundære) psykiatriske tilstande

  Samspillet mellem psykofarmakologisk og psykologisk behandling.

  Forberedelse
  Ingen forberedelse forudsættes, men kursisterne opfordres til at medbringe små eksempler på relevante kliniske problemstillinger.

  Litteratur

  1. Poulsen H.D. (Ed.). Basisbog i psykiatri, Munksgaards forlag, København 2010. Især kapitel 3 og kapitel 5.
  2. Brøsen K, Simonsen U og Dalhoff K (Eds.). Basal og klinisk farmakologi, .6 udgave. FADL’s Forlag, København 2019. Især kapitlerne 44-49 og 69.
  3. Rosenberg R, VIdebech P. Klinisk neuropsykiatri. FADLS forlag, København 2013.
  4. Gerlach J, Vestergaard P. Psykiatrifondens forlag, København 2010.

  Godkendt til 
  Psykopatologi under 13.3.10 og for alle andre specialistuddannelser kan kurset vælges til at indgå i det tværgående modul.

  Datoer

  30/9-22 kl. 09-15.30

  10/10-22 kl. 09-15.30

  Der er morgenmad fra kl. 08.30-09.00

  Sted

  Dansk Psykolog Forening Aarhus
  Åboulevarden 31, 2 sal
  8000 Aarhus C

  Kursusafgift

  I alt 3000 inkl. moms og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og kage).

  Tilmelding

  Senest 10/9 2022 ved at skrive en mail til: kredsoestjylland@dp-decentral.dk

  Oplysninger vedr. betaling vil blive sendt ud pr. mail samtidig med bekræftelse på tilmelding. Selve optaget på kurset sker efter ”først til mølle-princippet” ved indbetaling, og medlemmer af Kreds Østjylland har fortrinsret til kurset. Der kan kun foretaget betaling med kontooverførsel eller overførsel med EAN. Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er indbetalt.

  Vi meget gerne vide, hvis du er veganer, vegetar eller har allergener, som vi skal tage hensyn til.

Tilmeldingsprocedure til kurser og arrangementer i Kreds Østjylland

Tilmelding:
Tilmelding til kredsens kurser og seminarer sker elektronisk via e-mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk med angivelse af navn, adresse, arbejdssted og medlemsnummer i DP. Der er fortrinsret for medlemmer af Kreds Østjylland. Tilmeldingen er bindende og optagelse sker efter “først-til-mølleprincippet”. Når du optages på kurser, vil du modtage en mail med oplysninger om betaling mv. Hvis der er ledige pladser, er det muligt at tilmelde sig helt op til kursusstart, der er dog krav om at betalingen skal være registreret inden kursusstart på kredsens bankkonto.

Betaling
EAN fakturering er ikke muligt.
Kursusgebyr overføres via bank, og der skal anføres navn og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Såfremt disse oplysninger mangler kan vi ikke registrere din indbetaling og dermed holde din plads.

Fyraftensmøder og andre gratis arrangementer i kredsen
Vi tilstræber at der er kaffe, te, vand og ofte også en sandwich eller kage til arrangementer i kredsen. Man kan komme selv om man ikke har nået at tilmelde sig, men af hensyn til foredragsholdere mv. er der tilmelding til arrangementer på mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Lokaler
Kurser og arrangementer afholdes fortrinsvis i DJ’s og DP’s lokaler i Fiskergade.:
Dansk Psykolog Forening
Fiskergade 41, 4. sal
8000 Århus

Ved større arrangementer bruger vi som regel lokaler i Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2 (Stakladen). Det vil fremgå af annonceringen, hvor kurset/arrangementet afholdes.