Kreds Østjylland

Velkommen til Kreds Østjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Kredsens styrelsesmedlemmer


Formand
Julie Lund
Julielundjullun@gmail.com

Næstformand
Lars Dalsjö
larsdalsjoe@gmail.com

Kasserer
Rikke Vester Roursgaard
psykologrikkevr@protonmail.com

Kontakt kredsen på sikker-mail: kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Arrangementer i Kreds Østjylland

Tilmeldingsprocedure til kurser og arrangementer i Kreds Østjylland

Tilmelding:
Tilmelding til kredsens kurser og seminarer sker elektronisk via e-mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk med angivelse af navn, adresse, arbejdssted og medlemsnummer i DP. Der er fortrinsret for medlemmer af Kreds Østjylland. Tilmeldingen er bindende og optagelse sker efter “først-til-mølleprincippet”. Når du optages på kurser, vil du modtage en mail med oplysninger om betaling mv. Hvis der er ledige pladser, er det muligt at tilmelde sig helt op til kursusstart, der er dog krav om at betalingen skal være registreret inden kursusstart på kredsens bankkonto.

Betaling
EAN fakturering er ikke muligt.
Kursusgebyr overføres via bank, og der skal anføres navn og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Såfremt disse oplysninger mangler kan vi ikke registrere din indbetaling og dermed holde din plads.

Fyraftensmøder og andre gratis arrangementer i kredsen
Vi tilstræber at der er kaffe, te, vand og ofte også en sandwich eller kage til arrangementer i kredsen. Man kan komme selv om man ikke har nået at tilmelde sig, men af hensyn til foredragsholdere mv. er der tilmelding til arrangementer på mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Lokaler
Kurser og arrangementer afholdes fortrinsvis i DJ’s og DP’s lokaler i Fiskergade.:
Dansk Psykolog Forening
Fiskergade 41, 4. sal
8000 Århus

Ved større arrangementer bruger vi som regel lokaler i Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2 (Stakladen). Det vil fremgå af annonceringen, hvor kurset/arrangementet afholdes.