Kreds Østjylland

Velkommen til Kreds Østjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Styrelsesmedlemmer pr. 17. marts 2021

Formand
Julie Lund
julielundjullun@gmail.com

Kasserer
Lars Dalsjö
larsdalsjoe@gmail.com

Øvrige styrelsesmedlemmer
Line Kiilstofte
line.kiilstofte@gmail.com

Lennart Kiel
lennartkiel@psy.au.dk

Sophie Helleshøj Buch
Sophiehelleshoej@gmail.com

Suppleant
Anne Rytter Christensen
annerytterchristensen@yahoo.dk

Kontakt kredsen på sikker-mail: kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Arrangementer i Kreds Østjylland

 • Formål
  Kursets formål er at du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi.

  Læringsmål
  Du vil på kurset tilegne dig basal viden om de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, ønskede virkninger og bivirkninger: antidepressiva, anxiolytika, hypnotika, antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka.

  Dette vil gøre dig i stand til (viden):

  • At kende de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, virkninger og bivirkninger.

  Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

  • At kunne vurdere ønskede og uønskede virkninger af psykofarmaka med betydning for det kliniske arbejde.
  • At identificere behov for psykofarmakologisk behandling eller regulering heraf med henblik på at kunne viderehenvise til lægelig vurdering og opfølgning

  Underviser
  Sune Straszek, overlæge, ph.d.

  Målgruppe
  Psykologer, der arbejder inden for den kliniske psykologi og hvor psykofarmakologisk behandling indgår som et led i det behandlingsmæssige arbejde. Psykologer, der mangler kurset som led i deres specialistuddannelse.

  Undervisningsform
  Undervisning og diskussion.

  Temaer i kurset
  Generel introduktion til psykofarmakologi

  Oversigt over psykofarmaka og deres inddeling

  Principper for evidensbaseret psykofarmakologisk behandling

  Psykofarmakologisk behandling af:

  • Primære psykotiske og affektive tilstande
  • Angsttilstande (herunder obsessive-kompulsive tilstande)
  • Misbrug og misbrugsrelaterede tilstande
  • ADHD
  • Organiske (sekundære) psykiatriske tilstande

  Samspillet mellem psykofarmakologisk og psykologisk behandling.

  Forberedelse
  Ingen forberedelse forudsættes, men kursisterne opfordres til at medbringe små eksempler på relevante kliniske problemstillinger.

  Litteratur

  1. Poulsen H.D. (Ed.). Basisbog i psykiatri, Munksgaards forlag, København 2010. Især kapitel 3 og kapitel 5.
  2. Brøsen K, Simonsen U og Dalhoff K (Eds.). Basal og klinisk farmakologi, .6 udgave. FADL’s Forlag, København 2019. Især kapitlerne 44-49 og 69.
  3. Rosenberg R, VIdebech P. Klinisk neuropsykiatri. FADLS forlag, København 2013.
  4. Gerlach J, Vestergaard P. Psykiatrifondens forlag, København 2010.

  Godkendt til 
  Psykopatologi under 13.3.10 og for alle andre specialistuddannelser kan kurset vælges til at indgå i det tværgående modul.

  Datoer

  30/9-22 kl. 09-15.30

  10/10-22 kl. 09-15.30

  Der er morgenmad fra kl. 08.30-09.00

  Sted

  Dansk Psykolog Forening Aarhus
  Åboulevarden 31, 2 sal
  8000 Aarhus C

  Kursusafgift

  I alt 3000 inkl. moms og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og kage).

  Tilmelding

  Senest 10/9 2022 ved at skrive en mail til: kredsoestjylland@dp-decentral.dk

  Oplysninger vedr. betaling vil blive sendt ud pr. mail samtidig med bekræftelse på tilmelding. Selve optaget på kurset sker efter ”først til mølle-princippet” ved indbetaling, og medlemmer af Kreds Østjylland har fortrinsret til kurset. Der kan kun foretaget betaling med kontooverførsel eller overførsel med EAN. Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er indbetalt.

  Vi meget gerne vide, hvis du er veganer, vegetar eller har allergener, som vi skal tage hensyn til.

 • Hos DP Kreds Østjylland

  Formål
  Formålet med kurset er at udbrede viden om autisme og traume- og belastningsreaktioner samt at præsentere værktøjer til udredning, behandling og pædagogiske strategier.

  Indhold
  Kurset har fokus på stigningen af personer med autismespektrumforstyrrelser og kompleks psykiatrisk komorbiditet, herunder belastningsreaktioner og traumetilstande.
  Er der en særlig sårbarhed i forhold til at udvikle traumetilstande hos mennesker på autismespektret, som giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, kravundgående adfærd eller tilknytningsforstyrrelser? Og er der en sammenhæng mellem problemer med at regulere egne følelser og sensitivitet i forhold til at være traumeramt, som giver en særlig sårbar autismeprofil?
  Der lader til at være en stigning i fastlåsthed og vægring af skole og uddannelse hos flere velbegavede børn, unge og voksne på autismespektret, som trods god begavelse og forsøg på behandling af angst og depression stadig kæmper med strategier til at fungere i hverdagen. Er der en sammenhæng mellem tidlige traumer og senere fastlåsthed og højere grad af forpinthed hos mennesker med autisme?

  Læringsmål
  • Gennemgang af de nye autisme kriterier ifølge ICD-11, som fremhæver en højere grad af forståelse for autisme som et spektrum med individuelle autismeprofiler.
  • Med udgangspunkt i psykotraumatologiske teorier sammenholdt med autistisk udviklingsforstyrrelser får du indblik i, hvordan traumetilstande kan forstås i forhold til autisme og hvordan man kan opklare om personen med autisme har samtidige traumer.
  • Der vil være fokus på den britiske autismeprofil, PDA (Pathological Demand Avoidance – Ekstrem Kravundgående Adfærd), som afspejler nogle mennesker med autismes stærke angst for tab af kontrol og mindsket kapacitet for krav. Denne profil kan klinisk sammenlignes med Kompleks PTSD og vi vil arbejde med opklaring og behandling.
  • Behandlingsmæssigt vil der blive taget udgangspunkt i de relevante psykotraumatologiske metoder, som er autismevenlige. Det indebærer kropsterapier, arbejdet med nervesystemet, den Polyvagale terapiform mm.

  Undervisningsform
  Der veksles mellem teori og øvelser, så undervisningen er en kombination af faglig viden som omsættes i praksisnære øvelser, så deltagerne forberedes til at implementere den traumeinformerede autismevenlige metode i hverdagen.

  Om oplægsholder
  Kirsten Callesen er klinisk psykolog med speciale i Autisme og ADHD samt øvrige neuropsykiatriske tilstande. Kirsten er stifter af Psykologisk Ressource Center, som er en privat praksis med speciale i Autisme, ADHD og Traume- og belastningstilstande. I 2014 skabte Kirsten en højt specialiseret dagbehandlingsskole i København, Søstjerneskolen, hvor hun har specialiseret sig i uddannelse og behandling af normalt begavede børn og unge med autisme, som har en kompleks komorbiditet, herunder PDA, Belastningsreaktioner, PTSD og Kompleks PTSD. Kirsten har siden 2016 været den primære underviser for Dansk Psykiatrisk Selskabs autismekurser med henblik på udredning og behandling af voksne med autisme. Kirsten er medforfatter til KAT-kassen, som siden 2002 har været et vigtigt og autismevenligt kognitivt samtaleværktøj for personer med neuroaffektive udfordringer.

  Godkendt til:
  Der vil blive søgt forhåndsgodkendelse til specialistuddannelsen, dette er endnu ikke faldet på plads.

  Datoer
  28 & 29 september 2022, fra 09.00-16.00
  Der er morgenmad fra kl. 08.30-09.00

  Sted
  Dansk Psykolog Forening Aarhus
  Åboulevarden 31, 2 sal
  8000 Aarhus C

  Kursusafgift
  I alt 3750 inkl. moms og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og kage).

  Tilmelding
  Senest 5 september 2022 ved at skrive en mail til: kredsoestjylland@dp-decentral.dk

  Oplysninger vedr. betaling vil blive sendt ud pr. mail samtidig med bekræftelse på tilmelding. Selve optaget på kurset sker efter ”først til mølle-princippet” ved indbetaling, og medlemmer af Kreds Østjylland har fortrinsret til kurset. Der kan kun foretaget betaling med kontooverførsel eller overførsel med EAN. Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er indbetalt.
  Vi meget gerne vide, hvis du er veganer, vegetar eller har allergener, som vi skal tage hensyn til.

Tilmeldingsprocedure til kurser og arrangementer i Kreds Østjylland

Tilmelding:
Tilmelding til kredsens kurser og seminarer sker elektronisk via e-mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk med angivelse af navn, adresse, arbejdssted og medlemsnummer i DP. Der er fortrinsret for medlemmer af Kreds Østjylland. Tilmeldingen er bindende og optagelse sker efter “først-til-mølleprincippet”. Når du optages på kurser, vil du modtage en mail med oplysninger om betaling mv. Hvis der er ledige pladser, er det muligt at tilmelde sig helt op til kursusstart, der er dog krav om at betalingen skal være registreret inden kursusstart på kredsens bankkonto.

Betaling
EAN fakturering er ikke muligt.
Kursusgebyr overføres via bank, og der skal anføres navn og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Såfremt disse oplysninger mangler kan vi ikke registrere din indbetaling og dermed holde din plads.

Fyraftensmøder og andre gratis arrangementer i kredsen
Vi tilstræber at der er kaffe, te, vand og ofte også en sandwich eller kage til arrangementer i kredsen. Man kan komme selv om man ikke har nået at tilmelde sig, men af hensyn til foredragsholdere mv. er der tilmelding til arrangementer på mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Lokaler
Kurser og arrangementer afholdes fortrinsvis i DJ’s og DP’s lokaler i Fiskergade.:
Dansk Psykolog Forening
Fiskergade 41, 4. sal
8000 Århus

Ved større arrangementer bruger vi som regel lokaler i Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2 (Stakladen). Det vil fremgå af annonceringen, hvor kurset/arrangementet afholdes.