Kreds Storstrøm

Velkommen til Kreds Storstrøms side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Du kan kontakte kredsen på dpkredsstorstroem@gmail.com

Styrelsesmedlemmer i kredsen

Formand
Benedicte Reventlow
reventlow@nyraad.net
Tlf. 28907757

Næstformand
Henriette Brandtberg
juulvinther@mail.com
Tlf.  60606446

Kasserer
Lisbeth Stenning
lstenning@hotmail.com
Tlf. 60194578

Majken Olsen
mo@trivselpsykologerne.dk
Tlf. 27204615

Susanne Thorsted
susanne.thorsted@gmail.com
Tlf. 21348855

Majse Albeck
majse@albeck-psykolog.dk
Tlf. 40921120

Mette Bentzen
psykolog@mettebentzen.dk