Kreds Storstrøm

Velkommen til Kreds Storstrøms side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Fællesskab – på kryds & tværs

Vi er ca. 250 psykologer i Kreds Storstrøm – et område, der strækker sig fra Nakskov til Næstved, Faxe, og Stevns kommune. Nogen er bosat i regionen, andre pendler hertil fra andre kommuner i forbindelse med arbejdet. Men vi er alle fælles om at have et arbejdsmæssigt tilhørsforhold til Kreds Storstrøm.

Vores målsætning i Kreds Storstrøm er at skabe dialog og netværk mellem psykologerne i kredsen – også på tværs af arbejdsområder, samt at fremme samarbejdet mellem psykologer i forskellige arbejdsfunktioner i kredsen. Dette vil vi gøre ved at samle psykologer i kredsen til faglige arrangementer og forsøge at udbyde kurser til kredsens medlemmer – hvor der samtidig afsættes tid til uformelt samvær. Vi håber at se dig!

Kommende aktiviteter annonceres på siden her. Du kan også networke og holde dig orienteret om vores aktiviteter via vores Facebook-gruppe – Psykologer i Kreds Storstrøm.

Har du nogen gode forslag til arrangementer – eller ønsker du selv at tage initiativ til noget, der falder indenfor ovennævnte ramme, og vore vedtægter – hører vi i styrelsen meget gerne fra dig. Vi træffes på: Storstroem@dp-decentral.dk

Venlig hilsen
Styrelsen i Kreds Storstrøm

NB Hvis du ønsker at modtage info via mail om vores arrangementer, som kan have en eller anden grad af selvbetaling, skal du først give samtykke til det: Log ind på www.mitDP.dk, og giv nederst på siden dit “samtykke til markedsføring” med et “Ja tak til nyhedsbreve fra Dansk Psykolog Forening”.

Arrangementer i Kreds Storstrøm

  • Hvad er psykologisk tryghed for noget og hvorfor er det relevant at vide noget om?

    v. psykolog Johanne Cecilie Andersen

    Mere info følger..

  • Arrangementet afvikles på Kong Valdemar, i Vordingborg. Jonas Vennike Ditlevsen og Klaus Petersen starter dagen for os, med et detaljeret oplæg for og imod diagnosebegrebet med mulighed for fælles debat efterfølgende. Herefter afvikler vi vores generalforsamling, og så er der til til at nyde en god middag sammen.

    Mere info og Invitation følger snarest..

Styrelsesmedlemmer i kredsen


Formand
Mette Bentzen
psykolog@mettebentzen.dk
4522990855

Næstformand
Lisbeth Irene Stenning
lstenning@hotmail.com
+4560194578

Kasserer
Line Kristine Høegh van Gilse
linehoegh@gmail.com
+4523616135

Styrelsesmedlem
Julie Benedicte Kronberg Kristensen
jkron89@outlook.com
+4522504875