Kreds Grønland

Velkommen til Kreds Grønlands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Styrelsesmedlemmer i kredsen 2022

Formand
Søren Chemnitz Frederiksen
Mail: kontakt@psykologen.gl

Kasserer
Taitsiannguaq Tróndheim
Mail: psykologtaitsi@outlook.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (kan træffes på groenland@dp-decentral.dk)
Inuk Lone Borup Bang
Camilla Nymand Petersen
Jonas W. Andersen
Lykke Borg Nielsen
Laila Skydsbjerg Skytte
Karen Marie Nathansen

Tillidsrepræsentant i Studenterrådgivningen
Sussanne Hangård Vendelbo
Mail: suve@aqqut.gl

TR-suppleant i studenterrådgivningen
Psykolog Laila Marie Lund
Mail: lmlu@aqqut.gl

Tillidsrepræsentant på Dr. Ingrids Hospital
Mark Allan Rytter
Mail: malr@peqqik.gl