Kreds Grønland

Velkommen til Kreds Grønlands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Styrelsesmedlemmer i kredsen 2022

Formand
Søren Chemnitz Frederiksen
Mail: kontakt@psykologen.gl

Kasserer
Taitsiannguaq Tróndheim
Mail: psykologtaitsi@outlook.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (kan træffes på groenland@dp-decentral.dk)
Inuk Lone Borup Bang
Camilla Nymand Petersen
Jonas W. Andersen
Lykke Borg Nielsen
Laila Skydsbjerg Skytte
Karen Marie Nathansen

Tillidsrepræsentant i Studenterrådgivningen

Anja Linneberg
linneberg11@hotmail.com
Tlf.: 00 299 530140