Indberetning til COPYDAN

Når dit netværk afholder et arrangement, bruger du sandsynligvis oprethavsligt beskyttet materiale. Det skal indberettes til COPYDAN Tekst og Node.

Hvornår der skal indberettes?

Indberetningen åbner i november og lukker i januar det følgende år. Her skal alt materiale for det foregående år indberettes. DP sender en mail med et link til indberetningen til dit netværk, når indberetningen åbner i oktober/november.

Indberet kun ophavsretligt beskyttet materiale

Du skal kun rapportere kopier af tekster og noder, som er ophavsretligt beskyttet. Det er materiale, der er udgivet, og hvor en rettighedshaver har krav på kompensation for brugen af materialet. Det kan fx være tekst fra bøger, tidsskrifter, avisartikler eller indhold fra internettet.

Du skal indberette, når du fx:

 • Fotokopierer og printer uddrag fra bøger, tidsskrifter, aviser, hjemmesider, portaler mv.
  Hvis I har en licens/et abonnement på en portal/et læringsmiddel, så vil det fremgå af den aftale, der er indgået, i hvilket omfang I må kopiere/printe materialet. Der kan dog også fx stå, at materialet kun må kopieres/printes, hvis I har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, og så skal det rapporteres til os.
 • Skanner, downloader eller copy-paster materiale fra aviser, hjemmesider, e-bøger, portaler mv.
 • Deler eller uploader beskyttet materiale via e-mail, på et password-beskyttet intranet eller andre interne drev.
 • Fremviser materiale i PowerPoint-præsentationer eller på interaktive tavler – dog kun hvis der i materialet indgår fx grafer, tekst, illustrationer mv., som andre end jer har ophavsret på.

Du skal ikke indberette, når du fx kopierer tekster som:

 • Selvfremstillet materiale, fx underviserens egne noter – herunder PowerPoints, der alene indeholder selvfremstillet tekst.
 • Breve, e-mails, mødereferater mv.
 • Lovstof samt diverse offentlige formularer.
 • Hjemmesider mv., hvoraf det fremgår, at materialet er frit tilgængeligt.

Hvis du er det i tvivl om, om materialet er ophavsretligt beskyttet, kan du indberette det for en sikkerheds skyld. Materialet bliver sorteret i forbindelse med registreringen.

Sådan indberetter du

 • I oktober/november sender DP et link til jeres netværk til indberetning af ophavsretligt beskyttet materiale.
 • Følg linket til OwnCloud og log ind (skriv til booking@dp.dk for at få oplyst login)
 • Upload al indberetningspligtigt materiale

Husk, at det er dit ansvar at indberette materialet til COPYDAN.

(Tekst i kursiv er hentet fra COPYDAN’s hjemmeside).