6 spørgsmål, du bør stille dig selv om frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde kan give dig mange fordele som psykologistuderende, fordi du får omsat dine kompetencer til praktisk arbejde. Du får udbygget dit netværk, møder engagerede mennesker, gør en forskel for andre, og så kan du sætte det på dit cv.

Frivilligt arbejde kan være mange forskellige ting; lektiehjælper, besøgsven, rådgiver på en telefonlinje, sygepasser eller noget helt andet. Samtidig kan det være en slags gråzone, fordi du kan komme til at påtage dig arbejde, du egentlig burde få løn for.

Stil dig selv 6 spørgsmål

  1. Er du tilstrækkelig kvalifi­ceret til den indsats, du yder?
  2. Bliver du visiteret af en fagligt kvalificeret medarbejder, der forstår, hvad det kræver at løfte opgaven?
  3. Får du supervision og er form og omfang tilstræk­kelig?
  4. Er der et almennyttigt for­mål med det frivillige arbej­de?
  5. Er din ydelse et supple­ment, eller erstatter du en ansat?
  6. Hvilken værdi sætter du på din egen og andres faglig­hed?

Mange studerende har stor glæde af og får megen nyttig erfaring af at arbejde frivilligt, og der er mange organisationer, der tilbyder frivilligt arbejde under gode vilkår.

Det er fx i almennyttige organisationer, der yder en social indsats som fx Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, Red Barnet.

Det er altid en god ide at overveje, om arbejdet er noget, der egentlig burde betales løn for. Vær opmærksom på, at du som psykologistuderende er på vej ind i et professionsområde, der har nogle værdier og kvaliteter.

Eksempler på job, du bør få løn for:

  • Når du udvikler kurser eller er ansvarlig for omfattende kursusadministration mod bare at få lov til at deltage i kurset.
  • Når du varetager en sekretærfunktion.
  • Når du underviser eller udfører terapi for en virksomhed, der alternativt bør ansætte personale til at udføre funktionen.
  • Når du udfører arbejde mod at få betaling, hvis der på et senere tidspunkt kommer en indtjening.