Søg tilskud til aktiviteter

Du kan som studerende og medlem af Dansk Psykolog Forening søge tilskud til faglige eller sociale aktiviteter for dig og dine medstuderende.

Søger du om støtte til et arrangement for dig og dine medstuderende, skal du udfylde formularen. Læs retningslinjerne for aktivitetspuljen, inden du sender formularen afsted.

  Kontaktpersen


  Dit navn

  Dit medlemsnummer

  Bankoplysninger
  Oplys registrerings- og kontonummer på modtageren for støtten.

  Arrangement

  Hvem søger du støtte på vegne af?
  Studenterforening, gruppe af studerende eller lignende.

  Hvorfor søger du støtte hos DP?

  Hvordan profilerer du DP i forbindelse med arrangementet?
  Det kan være opslag på sociale medier, omtale, taletid mv. HUSK at profileringen skal dokumenteres og eftersendes.

  Hvilket beløb søger du? Angiv om det er totalbeløbet eller per person.

  Anden relevant information? Fx har du andre sponsorer - hvilke?

  Dato for arrangementet?

  Antal deltagere?

  Vedhæft dokumenter


  Vedhæft gerne program/budget eller anden relevant information.

  Retningslinjer for aktivitetspulje til DP studerende

  DP studerende støtter efter skriftlig ansøgning aktiviteter, som DP studerende vurderer, kan være til gavn for studentermedlemmer af Dansk Psykolog Forening.

  Hvem kan ansøge og hvad kan der søges til?

  Som studerende og medlem af Dansk Psykolog Forening har du mulighed for at søge tilskud til faglige eller sociale aktiviteter. Der kan være tale om større såvel som mindre arrangementer – både økonomisk og deltagermæssigt.

  Dansk Psykolog Forening giver som udgangspunkt ikke støtte til enkelte medlemmers studieophold eller lignende.

  Støttebeløb?

  Støtte gives inden for rammerne:

  • Max 400 kr. pr. deltager (ved ansøgninger kun til forplejning gives normalt ikke op til beløbsloftet)
  • Samlet beløb, der ansøges om, må ikke overstige 7.000 kr. pr. arrangement

  Ønsker du at søge om mere end 7.000 kr. til et relevant arrangement, skal du udarbejde en ekstra begrundelse – og behandlingstiden kan i disse tilfælde vare op til 6 måneder. I 2023 behandler DP studerende ansøgninger i marts og november.

  Er der andre sponsorer til arrangementet, der søges støtte til, skal beløb og sponsor oplyses ved ansøgningen.

  Hvad skal foreligge?

  I forbindelse med ansøgningen til Dansk Psykolog Forening skal følgende foreligge:

  • Udfyld ansøgningsformularen med alle felter udfyldt
  • Bilag på alle udlæg, som søges dækket, skal leveres til Dansk Psykolog Forening senest én måned efter afholdelsen af arrangementet, for at støtten kommer til udbetaling. Bilag sendes samlet til Michelle Lagergaard på mail mil@dp.dk
  • Dokumentation af profilering sendes til Michelle Lagergaard på mail mil@dp.dk senest én måned efter arrangementets afholdelse

  Ansøgningen skal indsendes i god tid. Ansøgningsfristen er 14 dage før afholdelse af arrangementet.

  Praktik

  Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, udbetalinger mv., så kontakt Michelle Lagergaard på mail mil@dp.dk. Ved profilering kan fælleslogo med Dansk Psykolog Forening og DP studerende anvendes. Brug altid sort eller negativt (hvidt) logo på farve-/billedbaggrund. Ved opslag på sociale medier tagges @DP studerende. Ved spørgsmål om profilering kontakt Mai Sinius på mail: mas@dp.dk.

  Dansk Psykolog Forening besvarer din ansøgning så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, at Dansk Psykolog Forening har begrænsede midler til aktiviteter og forbeholder sig retten til at give afslag uden begrundelse. Hvis Dansk Psykolog Forening bevilger støtte til en aktivitet, overføres beløbet efter afholdelse, efter forelæggelse af endeligt regnskab og levering af relevante regnskabsbilag.