Søg tilskud til aktiviteter

Du kan som studerende og medlem af Dansk Psykolog Forening søge tilskud til faglige eller sociale aktiviteter for dig og dine medstuderende.

Søger du om støtte til et arrangement for dig og dine medstuderende, skal du udfylde formularen. Læs retningslinjerne for aktivitetspuljen, inden du sender formularen.

Vær opmærksom på at der er behandlingstid, så søg gerne i god tid. Gerne minimum en måned før det gældende arrangement.

  Kontaktperson

  Dit navn

  Dit medlemsnummer

  Bankoplysninger
  Oplys registrerings- og kontonummer på modtageren for støtten.

  Arrangement

  Hvem søger du støtte på vegne af?
  Studenterforening, gruppe af studerende eller lignende.

  Hvorfor søger du støtte hos DP?

  Hvordan profilerer du DP i forbindelse med arrangementet?
  Det kan være opslag på sociale medier, omtale, taletid mv. HUSK at profileringen skal dokumenteres og eftersendes.

  Hvilket beløb søger du? Angiv om det er totalbeløbet eller per person.

  Anden relevant information? Fx har du andre sponsorer - hvilke?

  Dato for arrangementet?

  Antal deltagere?

  Vedhæft dokumenter

  Vedhæft gerne program/budget eller anden relevant information.

  ]

  ]

  Retningslinjer for aktivitetspulje til DP Studerende

  DP Studerende vurderer og støtter aktiviteter, der kan være til gavn for studentermedlemmer af Dansk Psykolog Forening. Det kræver en skriftlig ansøgning.

  Hvem kan ansøge og hvad kan du søge til?

  Som studerende og medlem af Dansk Psykolog Forening har du mulighed for at søge tilskud til faglige eller sociale aktiviteter. Der kan være tale om større såvel som mindre arrangementer – både økonomisk og deltagermæssigt.

  Dansk Psykolog Forening giver som udgangspunkt ikke støtte til enkelte medlemmers studieophold eller lignende.

  Støttebeløb?

  Støtte gives inden for rammerne:

  • Max 400 kr. pr. deltager (ved ansøgninger kun til forplejning gives normalt ikke op til beløbsloftet)
  • Samlet beløb, der ansøges om, må ikke overstige 7.000 kr. pr. arrangement

  Ønsker du at søge om mere end 7.000 kr. til et relevant arrangement, skal du udarbejde en ekstra begrundelse – og behandlingstiden kan i disse tilfælde være op til 6 måneder. I 2024 behandler DP studerende ansøgninger i marts og november.

  Er der andre sponsorer til arrangementet, du søger støtte til, skal du oplyse beløb og sponsor ved ansøgningen.

  Hvad skal du sende med?

  I forbindelse med ansøgningen til Dansk Psykolog Forening skal du udfylde og medsende:

  • Udfyld ansøgningsformularen med alle felter udfyldt
  • Bilag på alle udlæg, som søges dækket, skal leveres til Dansk Psykolog Forening senest én måned efter arrangementet for, at støtten kommer til udbetaling. Bilag indsendes samlet ind gennem afregningssystemet Zexpense.
  • Dokumentation af profilering sendes til Michelle Lagergaard på mail mil@dp.dk senest én måned efter arrangementet

  Send din ansøgning i god tid. Ansøgningsfristen er 14 dage før du holder arrangementet.

  Praktik

  Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, udbetalinger mv., så kontakt Michelle Lagergaard på mail mil@dp.dk.

  Til profilering af arrangementet, kan du downloade DP Studerendes logo. Brug altid sort eller negativt (hvidt) logo på farve-/billedbaggrund.
  Poster du arrangementet på sociale medier, tag da @DP studerende. Har du spørgsmål om profilering eller mangler logoer eller andet i denne forbindelse, så kontakt Mai Sinius på mail: mas@dp.dk.

  Dansk Psykolog Forening besvarer din ansøgning så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, at Dansk Psykolog Forening har begrænsede midler til aktiviteter og forbeholder sig retten til at give afslag uden begrundelse. Hvis Dansk Psykolog Forening bevilger støtte til en aktivitet, overføres beløbet efter arrangementet, eller når vi har modtaget endeligt regnskab og relevante regnskabsbilag.