Børne- og familiepsykologisk selskab

Velkommen til Børne- og familiepsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmeldelse i selskabet

Kandidatmedlemmer af DP kan indmelde sig i selskabet. Send en mail til bfps@dp-decentral.dk med dit DP medlemsnummer, navn, adresse, by og postnummer og kontaktinformation. Du skal indbetale kontingent på 150 kr. på selskabets konto i Lån & Spar Bank: Reg.nr. 0400, konto nr. 4012580946.

Når indbetalingen er modtaget, registreres du som medlem.

Arrangementer og kurser

 • Invitation til Fyraftensmøde med Stefan Lock Jensen om Adaptive mentalization-based integrative therapy (AMBIT)

  Onsdag den 2. november 2022, kl. 17:00 til 20:00 i DP’s lokaler i København.

  Hjælp til børn og unge i mistrivsel og fejludvikling involverer ofte en række forskellige aktører: Psykologer fra PPR-regi, kommunale familieafdelinger og Børne- og ungdomspsykiatrien arbejder sammen med lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. for at skabe kontakt til og skabe trivsel og udvikling for udsatte børn og unge i samarbejde med familien. Det er sin sag at få skabt frugtbare samarbejdsrelationer og virkningsfulde indsatser på tværs af sektorielle og faglige skel. Adaptive mentalization-based integrative therapy (AMBIT) er en tilgang, der med udgangspunkt i mentaliseringsbegrebet tilbyder forståelser og værktøjer til at organisere og skabe samarbejdende netværk omkring børn og unge i mistrivsel.

  Stefan Lock Jensen er specialpsykolog med ledelsesansvar i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Roskilde. Stefan er uddannet i AMBIT på Anna Freud Centeret i London. Stefan var sammen med sine kolleger i Børne- og ungdomspsykiatrien de første til at trække AMBIT til Danmark, hvor han uddanner andre professionelle. Stefan indgår desuden i et samarbejdet med Anna Freud Centeret om at udvikle på og skabe forskning i AMBIT på europæisk plan. Stefan vil give os en introduktion til AMBIT-modellen herunder de forståelser og begreber, der ligger bag, og der vil være mulighed for enkelte øvelser.

  Vores fyraftensmøder har til formål at give let adgang til faglig inspiration og netværk med andre børne- og familiepsykologer – og vi glæder os som altid til at se dig 😊 Mødet afholdes onsdag den 2. november 2022, kl. 17:00 til 20:00 i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, lokale 2A. Der serveres en sandwich, lidt sødt samt drikkevarer. Tilmelding er efter først til mølleprincippet senest den 22. oktober 2022 af hensyn til forplejning. Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke-medlemmer af selskabet. Betaling kan udelukkende foretages ved at overføre beløbet til konto: 0400 4012580946. INGEN kontant- eller ean-betaling er mulig.

  Tilmelding: send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

 • Fyraftensmøde om EDS-R – Emotional Development Scale Revised – en psykologisk metode til vurdering af 4-12-årige børns emotionelle kompetencer

  Onsdag 23. november 2022 kl. 17-20 afholder Børne- og Familiepsykologisk Selskab Fyraftensmøde i Århus.

  På dette fyraftensmøde vil psykologerne Jesper Birck og Susan Hart præsentere vurderingsmetoden EDS-R. EDS-R er en systematiseret vurderingsmetode til at undersøge 4-12-årige børns emotionelle ressourcer og sårbarheder med henblik på at kortlægge barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge rådgivningsforløb og/eller pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

  Susan og Jesper vil ud over kort at præsentere EDS-R, tale om dens udvikling, modificeringer og tilpasninger, herunder hvordan empiri har guidet processen i samarbejde med forlaget Hogrefes psykometrikere. De vil komme ind på dens anvendelses-muligheder og begrænsninger i praksis, samt diskutere hvordan genstandsfeltet ”emotionelle kompetencer”, sætter særlige fokus på psykologrollen. Der vil blive givet eksempler på hvordan den bliver anvendt i praksis.

  Hvornår: onsdag 23. november 2022 kl. 17-20. Der er oplæg fra kl. 17-19, og derefter let spisning kl. 19-20 med mulighed for hygge og networking.

  Sted: Psykologforeningens lokaler i Aarhus, Aaboulevarden 31, 8000 Århus C.

  Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke medlemmer.

  Tilmelding: snarest og senest 14. november 2022 (efter først til mølle-princippet) af hensyn til plads og forplejning. Tilmelding foregår via mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

Tilmelding til BFPS kurser og arrangementer

Send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

Styrelsens medlemmer pr. maj 2022

Forkvinde
Tina Møllmann Jensen

Kasserer
Kate Munnoch Rossing

Styrelsesmedlemmer
Susanne Wederkinck Nielsen
Vibeke Rygaard Lund
Lene Colbert Jensen
Sanne Mogensen

Suppleanter
Maria Højer Nannestad
Hanne Slot

Selskabets styrelse kan kontaktes på sikker mail: bfps@dp-decentral.dk.