Børne- og familiepsykologisk selskab

Velkommen til Børne- og familiepsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Arrangementer og kurser

 • Invitation til fyraftensmøde for medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk selskab om: Compassion-inspireret terapi til børn/unge med angstlidelser

  Aarhus, onsdag den 22. maj kl. 17-20

  Vi har inviteret psykolog Lisbeth Jørgensen, der i det daglige arbejder med børn og unge med angstlidelser – enten som terapeut eller som supervisor. Hun arbejder primært ud fra kognitiv adfærdsterapi, men oplever ind imellem, at det kan være svært at hjælpe børn og deres forældre med denne tilgang. I disse tilfælde tager hun ofte udgangspunkt i den compassion fokuserede tilgang, hvor fokus i særlig grad er på opregulering af barnets/forældrenes beroligende system.

  Oplægget tager udgangspunkt i daglig klinisk praksis. Oplægget vil indeholde en kort teoretisk indflyvning til compassionfokuseret tilgang til børn med angstlidelser samt en diskussion af, hvornår det kan være relevant at anvende metoden, når et barn har angst. Der vil være små korte øvelser med fokus på: Beroligende vejrtrækning, små visualiseringsøvelser samt anvendelse af en “compassion ven” i terapien.

  Vores fyraftensmøder har til formål at give let adgang til faglig inspiration og netværk med andre børne- og familiepsykologer – og vi glæder os som altid til at se dig 😊

  Mødet afholdes onsdag den 22. maj kl 17-20 i psykologforeningens lokale Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Århus C

  Der serveres en let forplejning.

  Tilmelding via e-mail til bfps@dp-decentral.dk senest den 12. maj, hvor du bedes angive fulde navn og medlemsnummer i DP samt angive hvilket arrangement, du tilmelder dig. Deltagelse er gratis men kræver, at du er medlem af Børne- og Familiepsykologisk selskab. Du melder dig ind i selskabet via Mit DP på www.dp.dk.

 • Indkaldelse til medlemsmøde og generalforsamling i Børn- eog familiepsykologisk selskab

  Onsdag den 29/5 2024 med oplæg ved Komité for Etik.

  Kære medlemmer af Børne- og familiepsykologisk selskab

  Selskabet afholder medlemsmøde med efterfølgende generalforsamling onsdag den 29/5 2024, kl. 17:00 – 19:00. Mødet afholdes virtuelt via Zoom.

  17:00 – 18:30: Komité fra Etik holder oplæg om, hvordan vi kan bruge de etiske retningslinjer til øget refleksion over praksis i vores arbejde med børn og deres familier.
  18:30 – 19:00 Generalforsamling

  Tilmelding: Deltagelse er gratis for medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk selskab. Send en e-mail med din tilmelding til bfps@dp-decentral.dk senest den 15/5 2024 og angiv gerne, hvis du overvejer at stille op til styrelsen.

  Forslag til dagsordenen modtages ligeledes senest den 15/5 2024 på samme e-mail.

  Du vil efterfølgende modtage et link til deltagelse online via zoom.

  Dagsorden til generalforsamling:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden samt indkaldelsen
  3. Fastsættelse af forretningsorden
  4. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  5. Fastlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  6. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Fastlæggelse af budget og kontingent
  9. Valg af styrelse
  10. Eventuelt
  11. Den nyvalgte styrelse konstituerer sig

  Vel mødt!
  Styrelsen

Medlemmer i styrelsen af selskabet


Formand
Tina Møllmann Jensen

Kasserer
Kate Rachel Munnoch Rossing

Styrelsesmedlem
Vibeke Moberg Rygaard Lund

Styrelsesmedlem
Lene Colbert Jensen

Styrelsesmedlem
Sanne Mogensen

Suppleanter
Maria Højer Nannestad
Hanne Slot

Selskabets styrelse kan kontaktes på sikker mail: bfps@dp-decentral.dk.