Børne- og familiepsykologisk selskab

Velkommen til Børne- og familiepsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Arrangementer og kurser

 • I samarbejde med Anna Freud Centeret i London afholder Børne- og Familiepsykologisk selskab 4 dages kursus i administration, scoring og tolkning af Story Stem Assessment Profile (SSAP). Deltagelse inkluderer efterfølgende certificering i administration og scoring af SSAP.  Undervisningen foretages af undervisere fra Anna Freud Centeret på letforståeligt engelsk. Protokollen, som metoden administreres efter i kontakten med barnet, er oversat til dansk.

  Story Stem Assessment Profile

  SSAP er en struktureret legeobservationsmetode, der bruges i aldersgruppen 4-9 år til at undersøge barnets tilknytningsrelaterede erfaringer. Barnet præsenteres ved brug af små dukker og plastikdyr for forskellige historier, der påbegyndes af psykologen og færdiggøres af barnet. SSAP giver indblik i barnets indre billeder af og forventninger til primære omsorgspersoner samt barnets strategier til at regulere sine følelser og adfærd, når barnet er i situationer, der skaber utryghed. Barnets historier scores i forskellige kategorier af henholdsvis tryg og utrygge tilknytningsrepræsentationer.

  Kurset er forhåndsgodkendt til: Specialist i klinisk børne og ungepsykologi: specialiseringsmodulet, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder

  Anvendelsesmuligheder

  SSAP har brede anvendelsesmuligheder i arbejdet med 4-9-årige børn i mistrivsel.

  I forhold til børnepsykologiske undersøgelser af børn i komplekse familiesager, repræsenterer metoden en skånsom og legende måde at undersøge barnets tilknytningsrepræsentationer og tilknytningsadfærd på. Med metoden udspørges barnet ikke direkte om egen familieforhold, som barnet kan være i klemme i forhold til at udtale sig om. Brugen af leg gør desuden metoden mindst mulig afhængig af barets sproglige kompetencer.

  I forhold til gennemførsel af interventioner, er metoden velegnet både til legeterapi med barnet selv og som udgangspunkt for at tilrettelægge interventioner, der sigter på at forbedre forældres eller andre omsorgspersoners samspil med barnet.

  Praktiske oplysninger

  Kursusdag 1

  • Afholdes fysisk i Dansk Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade, København Ø:
   • mandag den 11/12 2023

  Kursusdage 2a,2b og 3:

  • Afholdes alle online med deltagelse fra eget hjem/arbejdsplads
   • Mandag den 8/1 2024
   • Tirsdag den 9/1 2024
   • Fredag den 19/1 2024

  Pris:

  Pris per deltager er 9.700,- kr. inkl. moms, fuld forplejning på dag 1 samt den efterfølgende certificering. Certificeringen gennemføres, når det passer den enkelte deltager – dog senest 3 år efter gennemførsel af kurset.

  Tilmelding:

  Hvis du vil sikre dig en plads, skal du tilmelde dig hurtigst muligt ved at sende mail til bfps@dp-decentral.dk. I slutningen af juli 2023, ser vi, om vi har deltagere nok til at gennemføre. Er det tilfældet, får de tilmeldte direkte besked, og betalingen skal foregå umiddelbart derefter og tilmeldingen er herefter bindende. At kurset skal betales så lang tid før afholdelsen, skyldes de vilkår, Anna Freud Centeret sætter for samarbejdet.

 • Fyraftensmøde om den hårfine balance i vores måde at opmuntre, støtte og hjælpe det angst/OCD ramte barn: Hvornår hjælper jeg…ikke?

  Tirsdag 3. oktober 2023 kl. 17-20 afholder Børne- og Familiepsykologisk Selskab Fyraftensmøde i Århus.

  Oplægsholder er Hjalti Jonsson, Psykolog, Ph.D, specialist i psykoterapi. Hjalti har beskæftiget sig med forskning, undervisning og behandling af angst og OCD i ca. 15 år – og har skrevet en del bogkapitler og forskningsartikler om angst og OCD. Er aktuelt privat praktiserende psykolog i egen klinik, hvor han beskæftiger sig med undervisning, supervision og behandling for primært angst og OCD. Han skriver:

  Langt de fleste børn oplever til tider situationer eller perioder med normal forbigående angstsymptomer, herunder bekymringer og ubehagelige invaderende tanker. I disse tilfælde viser det sig oftest at være hjælpsomt at blive opmuntret og bekræftet i at ”det nok skal gå – jeg er her for at hjælpe dig hvis det sker noget” – hvorefter barnet bliver beroliget og kan komme videre. Denne intuitive måde at udvise omsorg, opmuntre og bekræfte vores børn på, er en meget almindelig og logisk intervention. Antageligt er interventionen et vigtigt element i udviklingen af selvtillid og tryghed hos barnet, hvilket medvirker til barnets gradvise læring i, at kunne håndtere nye og ukendte udfordringer på i fremtiden.

  Til gengæld, for angst/OCD-ramte børn er det desværre ikke altid tilfældet at ovennævnte intuitive måder at give omsorg og støtte på er nødvendigvis hjælpsomt. Tværtimod har det vist sig hos angst/OCD ramte børn, at måden og omfanget af den form for støtte kan mod hensigten begynde at være med til at fastholde og forstærke barnets angst/OCD-symptomer på længere sigt.

  Oplæggets formål er at give en bedre indsigt og forståelse for de forskellige adfærds- og tankemønstre som kan være med til at vedligeholde og forstærke angst og OCD-symptomer hos børn og unge. I typiske behandlingsforløb, er der primært fokus på adfærds- og tankemønstre hos den angst/OCD ramte – hvorimod dette oplæg sætter fokus på eventuelle utilsigtede adfærds- og kommunikative mønstre hos pårørende og fagpersoner – som kan være lige så vedligeholdende og forstærkende for angst/OCD-symptomerne hos barnet.

  Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning og teorier om tilpasset adfærd (engelsk: symptom accomodation) og overdrevet bekræftelsessøgning (engelsk: excessive reassurance seeking) – sammenholdt med eksempler/erfaringer fra ca. 15 års kliniske erfaringer med behandling af OCD og angstlidelser.

  Kom frisk, og frygt ikke …. ”det skal nok gå alt sammen” 😉

  Hvornår: tirsdag 3. oktober kl. 17-20. Der er oplæg fra kl. 17-19, og derefter let spisning kl. 19-20 med mulighed for hygge og networking.

  Sted: Psykologforeningens lokaler i Aarhus, Aaboulevarden 31, 8000 Århus C.

  Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke medlemmer.

  Tilmelding: snarest og senest mandag 25. september (efter først til mølle-princippet) af hensyn til plads og forplejning. Tilmelding foregår via mail til BFPS@dp-decentral.dk, hvor du bedes angive navn og titel på arrangementet du tilmelder dig.

 • Fyraftensmøde om inddragelse af Theraplay® i terapiforløb med børn, unge og familier

  Onsdag den 8. november 2023 kl. 17-20 afholder Børne- og Familiepsykologisk Selskab Fyraftensmøde i Århus.

  Sanne Mogensen, autoriseret psykolog og certificeret Theraplay behandler, ansat i PsykologCenter Aarhus, fortæller om inddragelse af Theraplay tankegang og metode i behandlingsarbejdet med børn, unge og deres familier ud fra caseeksempler og forskellige legeaktiviteter.

  Hvornår: onsdag 8. november kl. 17-20. Der er oplæg fra kl. 17-19, og derefter let spisning kl. 19-20 med mulighed for hygge og networking.

  Sted: Psykologforeningens lokaler i Aarhus, Aaboulevarden 31, 8000 Århus C.

  Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke medlemmer.

  Tilmelding: snarest og senest mandag 30. oktober (efter først til mølle-princippet) af hensyn til plads og forplejning. Tilmelding foregår via mail til BFPS@dp-decentral.dk, hvor du bedes angive navn og titel på arrangementet du tilmelder dig.

Tilmelding til BFPS kurser og arrangementer

Send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

Styrelsens medlemmer pr. maj 2022

Forkvinde
Tina Møllmann Jensen

Kasserer
Kate Munnoch Rossing

Styrelsesmedlemmer
Susanne Wederkinck Nielsen
Vibeke Rygaard Lund
Lene Colbert Jensen
Sanne Mogensen

Suppleanter
Maria Højer Nannestad
Hanne Slot

Selskabets styrelse kan kontaktes på sikker mail: bfps@dp-decentral.dk.