Børne- og familiepsykologisk selskab

Velkommen til Børne- og familiepsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmeldelse i selskabet

Kandidatmedlemmer af DP kan indmelde sig i selskabet. Send en mail til bfps@dp-decentral.dk med dit DP medlemsnummer, navn, adresse, by og postnummer og kontaktinformation. Du skal indbetale kontingent på 150 kr. på selskabets konto i Lån & Spar Bank: Reg.nr. 0400, konto nr. 4012580946.

Når indbetalingen er modtaget, registreres du som medlem.

Arrangementer og kurser

 • Dit Rum er et specialiseret tilbud til børn og unge fra familier, hvor alkohol eller stoffer fylder for meget. I Dit Rum har vi i flere år lavet mentaliseringsbaserede børne- og ungegrupper. Som noget nyt har vi 2022 lavet mentaliseringsbaserede børnegrupper for børn i alderen 6-8 år, hvor en forælder eller en anden omsorgsperson også deltager i gruppen. Det kan både være en forælder eller omsorgsperson med misbrug eller uden misbrug.

  Kom og hør om vores første erfaringer med børnegrupper, hvor også forældre eller andre omsorgspersoner deltager i grupperne.
  Oplægget vil være en vekslen mellem teoretiske overvejelser og konkrete erfaringer fra arbejdet med grupperne i Dit Rum. Vi håber, at vi kan inspirere deltagerne på mødet til at give sig i kast med mentaliseringsbaserede børnegrupper, hvor forældre eller andre omsorgspersoner deltager.

  Oplægget vil blive holdt af Cindie Chandhok, Kett Greve og Pelle Flachs, som alle arbejder i Dit Rum.

  Vores fyraftensmøder har til formål at give let adgang til faglig inspiration og netværk med andre børne- og familiepsykologer – og vi glæder os som altid til at se dig.

  Mødet afholdes onsdag den 1. marts 2023, kl. 17:00 til 20:00 i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, lokale 2A. Der serveres en sandwich, lidt sødt samt drikkevarer. Tilmelding er efter først til mølleprincippet senest den 21. februar 2023 af hensyn til forplejning. Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke-medlemmer af selskabet. Betaling kan udelukkende foretages ved at overføre beløbet til konto: 0400 4012580946.

  INGEN kontant- eller ean-betaling er mulig.

  Tilmelding: send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

 • Flere psykologer, både privatpraktiserende og i de offentlige behandlingssystemer, oplever en øget efterspørgsel fra forældre, fagpersoner og unge på viden om kønsidentitetsforhold. Med udgangspunkt i klinisk praksis samt forskning på området, vil psykolog Charlotte Johannsen til dette fyraftensmøde gøre dig klogere på det terapeutiske arbejde med børn og unge, der gør sig overvejelser om deres kønsidentitet samt deres forældre og øvrige netværk. Charlotte vil bl.a. komme ind på:

  • Psykologens rolle i terapien og i normkritisk arbejde.
  • Konkrete værktøjer og mestringsstrategier i arbejdet med at skabe trivsel for unge transpersoner.
  • Forældreinddragelse og arbejdet med familie og øvrigt netværk.
  • Viden om krydsfeltet mellem autisme og transkønnethed.

  Aftenen vil bestå af oplæg, casearbejde og fælles refleksion.

  Charlotte Johannsen er autoriseret psykolog og har i en årrække arbejdet på dagbehandlingsområdet, hvor hun har specialiseret sig i arbejdet med transkønnede børn og unge med autisme og psykisk sårbarhed. Hun underviser desuden fagpersoner i emnet: Autisme, kønsidentitet og seksualitet.

  Vores fyraftensmøder har til formål at give let adgang til faglig inspiration og netværk med andre børne- og familiepsykologer – og vi glæder os som altid til at se dig.

  Mødet afholdes onsdag den 11. april 2023, kl. 17:00 til 20:00 i på Åboulevarden 31, 2. sal i Aarhus. Der serveres en sandwich, lidt sødt samt drikkevarer. Tilmelding er efter først til mølleprincippet senest den d. 3 april 2023 af hensyn til forplejning. Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke-medlemmer af selskabet. Betaling kan udelukkende foretages ved at overføre beløbet til konto: 0400 4012580946.

  INGEN kontant- eller ean-betaling er mulig.

  Tilmelding: send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

Tilmelding til BFPS kurser og arrangementer

Send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

Styrelsens medlemmer pr. maj 2022

Forkvinde
Tina Møllmann Jensen

Kasserer
Kate Munnoch Rossing

Styrelsesmedlemmer
Susanne Wederkinck Nielsen
Vibeke Rygaard Lund
Lene Colbert Jensen
Sanne Mogensen

Suppleanter
Maria Højer Nannestad
Hanne Slot

Selskabets styrelse kan kontaktes på sikker mail: bfps@dp-decentral.dk.