Medietek

Velkommen i DPSPs’ Medietek – nu med online streaming!
Velkommen til DPSPs’ medietek.

Herunder finder du streaminger af et stort antal af de DVD’er som Medietekudvalget gennem en lang årrække har produceret.

DVD’erne er i alfabetisk rækkefølge – og du kan se dem lige så ofte du vil.

Medierne må ikke udnyttes kommercielt og skal anvendes ud fra almindeligt anderkendte etiske retningslinjer.

Vi er meget glade for at meddele, at det nu er muligt at streame en stor del af vores DVD’er online!

Du skal være medlem af DPSP for at se vores streaminger – og du får adgangskoden til streamingerne i løbet af få minutter, ved at sende en mail til streaming@dpsp.dk.

Nederst på denne side finder du oversigten over alle de DVD’er i kategori A, som du umiddelbart kan streame ved at logge ind på vores sektion med streamede DVD’er: Gå til streaming:

Hvis du ønsker at høre nærmere om nogle af de DVD’er der ikke er streamet, er du velkommen til at sende en mail til ld@dpsp.dk

OBS Streamingerne må anvendes af medlemmer af DPSP til f.eks. undervisning, specialistuddannelse og supervision i lukkede fora for psykologer.

Streamingerne må ikke kopieres, videresendes eller anvendes kommercielt.

Brugeren er ansvarlig for, at disse klausuler overholdes.

Kategori A:
Denne kategori af medier kan omkostningsfrit streames af DPSP’s medlemmer. Medierne må ikke udnyttes kommercielt og skal anvendes ud fra almindeligt anderkendte etiske retningslinjer.

Kategori B:
Denne kategori omfatter optagelser som kan tilgås via andre websider.

Kategori C:
DVD’er i denne kategori er indkøbt med klausuler, og opbevares i DPSP’s medietek arkiv. Optagelserne kan gøres tilgængelige for enkeltpersoner og må ikke kopieres, anvendes kommercielt eller til undervisning. Medlemmer af DPSP der ønsker at se en optagelse kan henvende sig til DPSP’s sekretariat.

Anvendelse af optagelser i modstrid med retningslinjerne kan udløse erstatningskrav fra tredjepart og er uden ansvar for DPSP.

Se hvilke DVD’er der er i kategori B & C.

De fleste videoer i kategori A er produceret af Medietek-udvalget med velvillig hjælp fra DPSP´s medlemmer.

 • DVD 45 min:De kropslige fænomener, som det her drejer sig om, er af stor betydning for oplevelsen af kroppen, men også af oplevelsen af selvet og identiteten, og de spiller ikke alene en rolle i affektregulering og kommunikation, men indgår i overførings- og modoverføringsmekanismerne og dermed i vores terapeutiske arbejde.

  I midten af afspilningen er der ca. 2 min. støj (flimmer), der dog ikke går ud over lydkvaliteten.

 • Foredrag af professor, dr.med. og cand.psych. Alice Theilgaard, DVD 35 minutter

  Tilnærmelsen mellem neuro-science og psykologi fører til nye forståelser af kreativitet. En ny erkendelse er, at både i videnskab og kunst er en integration af fantasi og intellekt nødvendig. Dette kan illustreres med en række eksempler i dette spændende og kreative foredrag indenfor neuropsykologi, psykodynamisk psykologi, sprog og kunst.

 • Birgitte Brun, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og neuropsykologi.

  I 1971 etablerede Birgitte Brun Klinisk psykologisk Afdeling på Sct. Hans Hospital. Den gang var hospitalet Nordens største og ældste psykiatriske hospital.

  Den psykologiske afdeling, der foruden psykologer også rummede to speciallærere samt sekretærer blev lukket med udgangen af 2005.

  I filmen fortæller Birgitte om det psykologiske undersøgelsesarbejde, psykoterapi af alvorligt sindslidende, herunder patienter med skizofreni , genoptræning af hjerneskadede samt personalesupervision.

  Filmen giver et indblik i den tidvist hårde indsats med at skabe respekt omkring psykologfaget og give plads til en psykodynamisk orienteret forståelse for patienterne og deres miljø på et hospital med en overvejende biologisk funderet behandlingstradition.

 • Omkring 15% af alle unge skærer I sig selv eller skader sig på andre måder. Problemet er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme den indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt at alle, der kar kontakt med unge, kender problemet og ved hvordan de skal forholde sig til det.

  Bo Møhl, professor ved Aalborg Universitet og tidligere chefpsykolog ved Rigshospitalets Psykiatriske Afdeling, er ekspert på området og har stor erfaring med behandling af mennesker med selvskadende adfærd. Bo Møhl har udgivet den første danske bog på området: ”At skære smerten bort” med støtte fra Psykiatrifonden.

 • I videoprogrammet sættes fokus på 15-25 årige unge, der har fået traumatiske hjerneskader. Ofte drejer det sig om udefrakommende skader (trafikuheld, faldulykker vold m.v) der pludselig ændrer et ungt liv dramatisk. Det opleves som et voldsomt tab af normale funktioner, der ændrer identiteten for den unge, som med ét mister sin fremtid og håb om et normalt liv. (Forkortet af red.)

 • DVD 35 min.:Foredrag af Dr.Phil og lektor ved Københavns Universitet, psykoanalytiker og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab Judy Gammelgaard.

  Winnicotts teori om det mellemliggende erfaringsområde danner udgangspunkt for fokuseringen samt grundtanker i den kontinentelle værensfilosofi. Der peges på, hvordan en teori om borderline kan uddrages af psykoanalysens teori om psykosen på den ene side og neurosen på den anden side.

 • Professor, cand.psych, dr.pæd., Karen Vibeke Mortensen giver en koncentreret gennemgang af vigtige dimensioner ved supervision af psykoterapi. Her pointeres hvordan supervisionen kan danne grundlag for sikring af behandlingskvalitet, etik og fortsat professionel udvikling indenfor supervision og psykoterapi. Væsentligt er det at have klarhed over supervisionens rammer og fokus samt have opmærksomhed på relationer og parallelprocesser.

  • Indholdet i denne DVD er velegnet som inspiration for fortsat professionel udvikling primært som supervisor, men også som psykoterapeut.
 • DVD 45 min. I forelæsningen gives en fremstilling af, hvordan ubevidst intelligens, som er bevidstheden overlegen, viser sig i følelsesliv og sociale samspil, ved læring og personlig udvikling og i drømme og selvfordybelse. Endvidere beskrives hvorledes denne forståelse af ubevidst intelligens har betydning for udøvelsen af psykoterapi.

 • DVD 2 timer: 5.1:A – 2 timer: a) De lange udviklingslinjer i dansk psykologi, Birger Hjørland. b) Psykologiens grundlæggelse i Danmark, Bjarne Sode Funck. c) Københavnerskolens betydning, Erik Schultz. d) De psykoanalytiske foreninger i Danmark, Ole Andkjær Olsen

  5.2: A -2,5 timer: a) Den psykologiske sexologis historie, Sten Hegeler. b) Om udviklingspsykologien – en personlig beretning, Inger Bernth. c) Forholdet mellem profession og disciplin, Johanne Bratbo. d) Universitetets Børnepsykologiske Klinik gennem årene, Ole Almstrup. e) Fra fænomenologidebatten til studenteroprøret, Benny Karpatschof

 • Denne optagelse er blevet til under heldagsmødet den 6. oktober 2006 på International Hotel ”Scandic Copenhagen”. Peter Fonagy har givet sin tilladelse til denne optagelse, hvilket DPSP takker ham for. Beskrivelsen af heldagsmødet ved cand psych. Irene Christiansen kan læses på vor hjemmeside eller i Dansk Psykolog Nyt nr. 21 (17/11) 2006. Hele Peter Fonagys slides powerpoint-program kan downloades på vor hjemmeside til støtte af denne video: www.dpsp.dk

 • DVD 26 minutter: En supervision, hvor fokus er på en fastlåst terapeutrolle som klient og supervisand har svært ved at bryde. Grundet en dårlig lydkvalitet, er videoen kun egnet til små grupper. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli

 • DVD 36 minutter: En klient massivt går udenom følelser og frustrationer, hvilket supervisand ikke finder tilfredsstillende. Supervisionen bliver efterfølgende tematiseret mellem producer, supervisand og supervisor. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion: Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli.

 • DVD 33 minutter: Supervision, hvor klienten er manisk og stivner ved kvindelig kontakt. Klienten er desuden misbruger. Supervisanden er i tvivl om muligheden for at inddrage psykiatrisk assistance.Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli.

 • DVD 33 minutter: Supervisanden har pludselig selv mistet en nærtstående veninde. Supervisionen fokuserer på supervisandens sorgfølelser og skyldfølelser over at svigte sine klienter. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli.

 • DVD 36 minutter: Werner Regli: Parallelprocessens betydning ved supervision. Parallelprocessens betydning ved gennemførelse af supervision dvs. i relationen ”klient – terapeut” og ”supervisand – supervisor”. Supervisionen illustrerer, hvor vanskeligt det er at opdage parallelprocesser.

Køb Yalom & Spinelli DVD

DPSP´s Internationale seminar, 2007: Irvin Yalom og Ernesto Spinelli: ”Existentiel Psychotherapy.The Challenge of Being in Indivudual and Group Psychotherapy”.

Irvin Yalom, professor, psychiatrist. Ernesto Spinelli, professor, clinical psychologist

Denne DVD kan købes på DVD via kontakt til DPSP’s sekretær ld@dpsp.dk – denne DVD koster kr. 259,- plus porto og ekspedition – i alt kr. 282,–