Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

DPSP er et videnskabeligt selskab af over 1300 psykologer med en særlig interesse for psykoterapiens udvikling i ind- og udland.

En videnskabeligt baseret videreuddannelse samt løbende opdatering af teori og praksis er grundlaget for vort arbejdsliv. Du vil møde mange engagerede psykologer til vore møder og spændende internationale arrangementer, som du kan læse nærmere om i DPSP’s program.

Som medlem har du fortrinsret til alle vores arrangementer.

DPSP afholder meritgivende kurser, seminarer, generalforsamling mv i København, Århus og Odense.

Vi afholder to årlige internationale heldagsseminarer, hvor du kan møde fremtrædende profiler inden for vort fag.

DPSP har oprettet et videotek, hvorfra medlemmer kan låne videooptagelser af kendte danske og udenlandske psykoterapeuter. Log in i Mit DP øverst th og se listen.

Bestyrelsen deltager i diverse fagligt-politisk arbejde blandt andet via indstilling af medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Patientombuddet samt repræsentation i diverse udvalg i Dansk Psykolog Forening, nationale udvalg under Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner samt internationalt arbejde bl.a. i relation til WHO.

Har du lyst til at blive medlem af selskabet, koster det 150 kr. årligt. Du melder dig ind igennem Mit DP.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DPSP’s sekretær Lotte Dehli på mail ld@dpsp.dk

Bestyrelsen har nedsat følgende faste udvalg: Aarhus-udvalget, Odense-udvalget og Medietek-udvalget. Vi har desuden nedsat et Online-udvalg.

Vi håber, medlemskab af DPSP kan bidrage til din faglige udvikling og personlige fornøjelse.

Vi holder hjemmesiden opdateret med de nyeste informationer om DPSP’s aktiviteter

Klaus Pedersen, formand

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Styrelsens medlemmer pr. 10. juni 2021

Formand:
Klaus Pedersen
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

Næstformand:
Kirsten Rosenkrantz Grage
Mail: kirsteng@privat.dk

Kasserer:
Mette Vinum
Mail: mette.meleschko@icloud.com

Styrelsesmedlemmer:
Anne Vonger Kaas
Mail: anne@vongerkaas.dk

Malene Hinrichsen
Mail: psykolog@mahi.dk

Karen Aursand
Mail: karenaursand@gmail.com

Finn Korsaa
fkorsaa@webspeed.dk

Suppleanter:
Krista M. Straarup
Mail: kristasteen@msn.com

Henrik Thorndal Machon
mail@htmachon.dk

Sekretær:
Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
Klaus Pedersen, udpeget af DP
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com