Gerontopsykologisk Selskab

Velkommen til Gerontopsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmelding i selskabet

Kontingentet er:
200 kr. pr. år for medlemmer i arbejde.
100 kr. pr. år for studerende, pensionister og ledige

Hvis du har meldt dig ind efter d. 1. juli i et år betales halvt kontingent for resten af året.

Kontingent indbetales til: Lån og Spar bank reg. nr. 0400 konto nr. 4012601927 Skriv gerne “kontingent 2021” på overførslen.

Dit medlemskab er afgørende for selskabet! Det er rigtigt vigtigt, at selskabet har så mange betalende medlemmer som muligt, da vi modtager tilskud fra DP pr. medlem og da vi skal være en god flok for at kunne bevare status som selskab.

Hvis du er i tvivl om du har betalt så kontakt evt. kasserer og næstformand Iben Ljungmann på iben.ljungmann@gmail.com.

Medlemmer i styrelsen

Formand
Susanne Bollerup Overgaard
Demensteam
Horsens kommune & Selvstændig praksis
mail@psykologsbo.dk
Tlf. 60 60 64 92

Næstformand & kasserer
Iben Ljungmann
Autoriseret selvstændig psykolog og partner i Inpraxis (www.inpraxis.dk)
iben.ljungmann@gmail.com
Tlf. 61 67 45 12

Webansvarlig
Marianna Daustrand
Center for Mental Sundhed
Københavns Kommune
rl6t@kk.dk

Karoline Myrvang Breuner
Center for Livskvalitet
Aarhus Kommune
myrvang-breuner@outlook.com
Tlf. 40985777

Lars Larsen
Center for Livskvalitet
Aarhus Kommune & Aarhus Universitet
larsl@psy.au.dk

Kim Oskar Bakbo-Carlsen
Hospice Ankerfjord &
Hospice Limfjorden
carlsenkim@hotmail.com

Anne Saskia Trane
Center for Mental Sundhed
Københavns Kommune
px6c@kk.dk

Suppleant
Kirsti Victoria Brigtsen
Center for Mental Sundhed
vbrigtsen@gmail.com