Gerontopsykologisk Selskab

Velkommen til Gerontopsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmelding i selskabet

Kontingentet er:
200 kr. pr. år for medlemmer i arbejde.
100 kr. pr. år for studerende, pensionister og ledige

Hvis du har meldt dig ind efter d. 1. juli i et år betales halvt kontingent for resten af året.

Kontingent indbetales til: Lån og Spar bank reg. nr. 0400 konto nr. 4012601927 Skriv gerne “kontingent 2021” på overførslen.

Dit medlemskab er afgørende for selskabet! Det er rigtigt vigtigt, at selskabet har så mange betalende medlemmer som muligt, da vi modtager tilskud fra DP pr. medlem og da vi skal være en god flok for at kunne bevare status som selskab.

Hvis du er i tvivl om du har betalt så kontakt evt. kasserer og næstformand Iben Ljungmann på iben.ljungmann@gmail.com.

Arrangementer i Gerontopsykologisk Selskab

  • Kurset afholdes i Århus d. 14.-15. april 2023 i DP’s lokaler. Kurset forventes godkendt til specialistuddannelsen i gerontopsykologi, 6 timer under ”almen gerontopsykologi” og 6 timer i ”interventionsmetode”. Mere uddybende kursusbeskrivelse er under udarbejdelse.
    Med udgangspunkt i den nyeste forskning i forståelse, forebyggelse og behandling af selvmordstruede, styrkes deltagernes evne til at møde udsatte ældre og vurdere og håndtere eventuel suicidalitet på professionel vis. Kom og bliv klogere på spørgsmål som: – Hvordan er “billedet” ift. ældre og selvmord/risiko for selvmord? – Hvordan kan man spotte ældre i risiko? – Hvad skal man særligt være opmærksom på, hvis man arbejder med ældre? – Hvordan kan man med fordel intervenere, hvis man møder selvmordstruede ældre? – Er der nogle interventioner, som virker bedre end andre ift. målgruppen – også i forskellige faser i processen? Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes erfaringer med udsatte eller selvmordstruede borgere og klienter. På kursets anden dag vil der desuden deltage en skuespiller, Jan Foss, som spiller selvmordstruet, og som man kan træne interventioner på.
    Underviser: Jan-Henrik Winsløw, aut. cand. psych og specialist i klinisk psykologi voksne. JanHenrik er ejer af Wiseact og stifter og medejer af Dansk Center for Selvmordsforebyggelse. Han har tidligere været ansat som psykolog og faglig ansvarlig ved Enhed for selvmordsforebyggelse, psykiatrien, Aalborg universitetshospital. Jan-Henrik har mangeårig klinisk erfaring med ældre og har som tidligere leder også mange erfaringer med at koordinere tværsektorielle indsatser omkring selvmordtruede. Han har bidraget til en række forskningsartikler og bogkapitler.
    Tilmelding og pris: Send din tilmelding til Kim Oscar Carlsen via carlsenkim@hotmail.com. Pris: 2.500 kr. for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab, 2.800 kr. for andre medlemmer af DP. Kr. 3000 for andre.

Medlemmer i styrelsen

Formand
Iben Ljungmann
Autoriseret selvstændig psykolog og partner i Inpraxis (www.inpraxis.dk)
iben.ljungmann@gmail.com
Tlf. 61674512

Næstformand
Anne Saskia Trane
Center for Mental Sundhed
Københavns Kommune
px6c@kk.dk

Kasserer
Karoline Myrvang
Center for Livskvalitet
Aarhus Kommune
myrvang-breuner@outlook.com

Webansvarlig
Marianna Daustrand
Afdeling for Ældreliv og Innovation
Københavns Kommune
rl6t@kk.dk

Kim Oskar Bakbo-Carlsen
Hospice Ankerfjord &
Hospice Limfjorden
carlsenkim@hotmail.com

Laila Øksnebjerg
Nationalt Videnscenter for Demens

Maja Holst Pallesen
Psykolog ved Omsorgsområdet
Randers Kommune
majahpallesen@gmail.com