Selskab for Psykotraumatologi (Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab)

Velkommen til Selskab for Psykotraumatologis side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Om selskabet

Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab under Dansk Psykolog Forening er dannet i 1993 i forbindelse med, at områdets vækst både teoretisk og i praksis krævede mere systematisk viden om og kendskab til krise- og katastrofepsykologiens teori og metoder. Selskabets medlemsskare og omfanget af faglige aktiviteter er siden dannelsen vokset betydeligt.

Aktiviteterne i selskabet er faglige fyraftensmøder, kurser, udgivelse af dansk forskning inden for området samt deltagelse i organisatorisk arbejde i centrale organer i Dansk Psykolog Forening.

Endvidere er det selskabets rolle at bidrage med relevant krisepsykologisk viden til en bredere del af befolkningen gennem kontakt til medierne.

Medlemmer af Dansk- Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab modtager jævnligt tilbud om deltagelse i relevante kurser med inden- og udenlandske kapaciteter samt nyhedsbreve om emner og øvrige faglige aktiviteter indenfor krise- og katastrofepsykologien.

Medlemmerne opfordres til aktivt at påvirke selskabets virke gennem fremkommelse med ideer, ønsker og forslag til aktiviteter til den arbejdende styrelse, der i øvrigt løbende afsøger selskabets interesseområde.

Arrangementer i selskabet

 • 2 og 3 maj 2024. Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade 11, 1370 København.

  Mål med kurset

  Forskellige former for gruppeoppfølging kan benyttes efter krise- og katastrofes-ituationer. I dette kursus gives der en oversigt over sådanne interventioner med særlig vægt på arbejde i såkaldte psykologiske debriefingsmøder. Psykologisk debriefing er en metode som benyttes for at hjelpe en gruppe mennesker, som sammen har opplevet en alvorlig kritisk situation som fx alvorlig livstrussel i form af at overleve en alvorlig ulykke, vold, et pludseligt dødsfald hos en arbejdskollega, arbejde med større ulykker og katastrofer m.m. Det er ikke en metode som benyttes ved mindre belastninger eller kroniske stressbelastninger. På dette kurset vil et godt, lederskap og styring af gruppeproses trænes via scenarier, hvor deltagerne gennem rollespill trænes i at håndtere gruppeprosessen. Gennem 40 år har kursusleder Atle Dyregrov holdt sådanne kurser forskellige steder i verden, med meget god feedback fra deltagerne om anvendeligheden af denne træning. Kurset er praktisk anlagt med vægt på rollespill og egentræning.

  Nyere forskning om traumer og tab og denne videns konsekvenser for tidlig intervention vil blive gennemgået.

  Kurset henvender sig til psykologer. Max deltagere 24.

  Kursusleder psykologspecialist, professor emeritus Atle Dyregrov
  Dyregrov introduserede såkaldt psykologisk debriefing til Europa, og har dertil arbejdet med andre former for gruppeopfølging efter kritiske situationer. Han har skrevet en række artikler og bøger på kriseområdet, inklusive bogen «Psykologisk Debriefing» som udkom i ny norsk utgave i efteråret 2023 (Dansk utgave på Dansk Psykologisk Forlag i 2002).

  Kursusleder har gennem en årrekke arbejdet med kriser, traumer og katastrofer i Norge og internationalt. Han har bred klinisk erfaring fra arbejde med forskellige grupper ramt av kritiske situationer. I 2014 blev han utnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sit arbejde på krise- og katastrofe-området.

  PROGRAM : PSYKOLOGISK DEBRIEFING I TIDLIG INTERVENTION
  Dag 1 kl. 10-17

  Brug af grupper i tidlig intervention

  –       Forskellige gruppeformater

  –       Valg af interventionsmetode. Kort om nyere forskning om traumer og tab – konsekvenser for tidlig intervention

  –       Samling af involverede tidligt efter hændelse (aflastningsmøde/defusing)

  Smågrupper og psykologisk debriefing

  –       Præsentation af tilbud

  –       Praktisk tilrettelæggelse

  –       Tidspunkt og Valg af lokale

  –       Rammerne omkring mødet

  –       Gruppestørrelse og placering

  Frokost kl 12-13

  Gruppehåndtering

  –       Proses/gennemførelse

  –       Lederskap i krisegrupper

  –       Viktige prosesfaktorer

  Faser i gruppesamlingen

  Rollespil/øvelser – diskusion

  Dag 2 kl. 9-16

  Spesielle problemstillinger og spørsmål

  –       Oppfølgingsmøder

  –       Håndtering av dominerende gruppedeltagere  

  Gruppehåndtering. Praktisk træning og øvelser, diskusion

  Frokost 12-13

  Gruppehåndtering. Praktisk træning og øvelser, diskusion

  Opsummering                   

  Der lægges vægt på erfaringslæring, hvor deltagere er med som gruppeledere, co-ledere eller “ramte” i scenarier som omhandler dagliglivets kriser og større ulykker. Video-optag kan benyttes i dele af træningen.

  Praktisk information:

  Tilmelding sker ved mail til berithbro@mail.dk og indbetaling af kursusgebyr på kr 4500. (Ej momsbelagt da kurset er forhåndsgodkendt under specialistuddannelse).

  Gebyret indbetales på selskabets konto i Lån og Spar bank: Reg. 0400 Konto nr. 40126 41066

  Deltagere optages efter først til mølle-princippet. EAN fakturering kan ske ved oplysning om EAN-nr, ordrenr og referenceperson samt navn og adresse på arbejdsgiver.

  Tilmeldingsfrist: 1/ 4-2024

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand
Berith Bro
Willemoesgade 8, 3. 16.
6700 Esbjerg
Tlf: 40 53 38 05
E-mail: berithbro@mail.dk

Kasserer
Per Bech
Psykologisk Klinik
Vimmelskaftet 42 B
1161 København K
Tlf: 33 12 18 62
E-mail: perbech1@gmail.com

Anders Korsgaard Christensen
Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 35 45 78 51
E-mail: akor@rh.dk

Michael Bruun
Psykologgruppen
Banegårdspladsen 1, 4. sal
1570 København V
Tlf.: 33 23 10 20
Tlf.: 20 96 80 03
E-mail: mb@psykologgruppen.dk
www.psykologgruppen.dk

Henrik Lyng
Boelsvang 16
2970 Hørsholm
Tlf.: 26 15 48 78
E-mail: mail@beredskabspsykologi.dk

Charlotte Mosbæk
Rued Langgaards Vej 23
2300 københavn S
Tlf.: 61 28 26 00
E-mail: charlottemosbaek@gmail.com

Suppleanter
Rosa Øllgaard (1. suppleant)
Axeltorv 6
1609 København V
Tlf.: 24 83 27 63
E-mail: rosa@psykologerne.dk

Hope Cedercrantz
Rosenborggade 2 , 2tv
1130 København K
Tlf.: 24224868
E-mail: psykolog@hopecedercrantz.dk

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.