Selskab for Psykotraumatologi (Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab)

Velkommen til Selskab for Psykotraumatologis side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Om selskabet

Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab under Dansk Psykolog Forening er dannet i 1993 i forbindelse med, at områdets vækst både teoretisk og i praksis krævede mere systematisk viden om og kendskab til krise- og katastrofepsykologiens teori og metoder. Selskabets medlemsskare og omfanget af faglige aktiviteter er siden dannelsen vokset betydeligt.

Aktiviteterne i selskabet er faglige fyraftensmøder, kurser, udgivelse af dansk forskning inden for området samt deltagelse i organisatorisk arbejde i centrale organer i Dansk Psykolog Forening.

Endvidere er det selskabets rolle at bidrage med relevant krisepsykologisk viden til en bredere del af befolkningen gennem kontakt til medierne.

Medlemmer af Dansk- Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab modtager jævnligt tilbud om deltagelse i relevante kurser med inden- og udenlandske kapaciteter samt nyhedsbreve om emner og øvrige faglige aktiviteter indenfor krise- og katastrofepsykologien.

Medlemmerne opfordres til aktivt at påvirke selskabets virke gennem fremkommelse med ideer, ønsker og forslag til aktiviteter til den arbejdende styrelse, der i øvrigt løbende afsøger selskabets interesseområde.

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand
Berith Bro
Willemoesgade 8, 3. 16.
6700 Esbjerg
Tlf: 40 53 38 05
E-mail: berithbro@mail.dk

Kasserer
Per Bech
Psykologisk Klinik
Vimmelskaftet 42 B
1161 København K
Tlf: 33 12 18 62
E-mail: perbech1@gmail.com

Anders Korsgaard Christensen
Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 35 45 78 51
E-mail: akor@rh.dk

Michael Bruun
Psykologgruppen
Banegårdspladsen 1, 4. sal
1570 København V
Tlf.: 33 23 10 20
Tlf.: 20 96 80 03
E-mail: mb@psykologgruppen.dk
www.psykologgruppen.dk

Henrik Lyng
Boelsvang 16
2970 Hørsholm
Tlf.: 26 15 48 78
E-mail: mail@beredskabspsykologi.dk

Charlotte Mosbæk
Rued Langgaards Vej 23
2300 københavn S
Tlf.: 61 28 26 00
E-mail: charlottemosbaek@gmail.com

Suppleanter
Rosa Øllgaard (1. suppleant)
Axeltorv 6
1609 København V
Tlf.: 24 83 27 63
E-mail: rosa@psykologerne.dk

Hope Cedercrantz
Rosenborggade 2 , 2tv
1130 København K
Tlf.: 24224868
E-mail: psykolog@hopecedercrantz.dk

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.