Selskabet Interkulturel Psykologi

Velkommen til Selskabet interkulturel Psykologis side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

SIP's formål

Selskabet har til formål i samarbejde med Dansk Psykolog Forening:

a) At fremme viden om og færdigheder i anvendelsen af interkulturel psykologi.
b) At opsamle og udvikle viden og erfaring på det psykologfaglige område til faglig profilering og medlemmernes kvalificering i interkulturel kompetence.
c) At medvirke til at initiere forskning og metodeudvikling af kultursensitive psykologiske interventionsformer. Dette eventuelt i samarbejde med danske videregående uddannelsesinstitutioner, forskere eller faglige institutioner.
d) At bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse.
e) At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
f) At fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber.
g) At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

SIP bygger på en utraditionel europæisk tilgang til migrationsstrømme, der betragter interpersonelle udvekslinger og vidensdeling mellem mennesker fra forskellige sproglige og kulturelle baggrunde, som en berigelse og grundlaget for kulturel udvikling, lærdom og selverkendelse.

Medlemmer af SIP er velkomne til at deltage i styrelsesmøder.

WELCOME

Are you an international psychologist living and working in Denmark? Are you a psychologist who recently has moved to Denmark? Welcome to the site of the ‘Intercultural Psychology Group’. We are focusing on professional development and networking in the field of intercultural psychology. You are welcome to contact Melinda Marton with your eventual questions regarding working as a psychologist in Denmark.
We are looking forward to hearing from you.

Our new project ‘Mentoring’

Mentorordning
Mentorordningen er for dig, som har faglige spørgsmål omkring at være psykolog i Danmark, når man har en udenlandsk uddannelse.

Mentoring
Mentoring is for you, who have some concrete questions about starting your career as a psychologist in Denmark.

Arrangementer i SIP

 • Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP) indkalder hermed til ordinær generalforsamling

  Torsdag den 24.11.2022

  kl 17.30 – 21.00

  i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

  Generalforsamlingen vil blive afholdt sammen med et fagligt arrangement:

  Sproget som identitetsmarkør – individuelt, gruppemæssigt og nationalt

  v/ Tytte Hetmar, cand.psych. og lingvist

  Sproget som en vigtig del af vores personlige, sociale og nationale identitet vil i foredraget blive udforsket med teoretisk afsæt i udviklingspsykologi, socialpsykologi og sociolingvistik med lidt afstikkere til empirisk forskning.

  Dagsorden ifølge vedtægterne. Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer af selskabet.

  Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal være indsendt skriftligt senest mandag den 28.09.2022 til sip@dp-decentral.dk.

  Endelig dagsorden vil blive offentliggjort på SIPs hjemmeside og udsendt til medlemmerne 3 uger inden arrangementet.

  Du tilmelder dig til GF via SIP´s e-mail på sip@dp-decentral.dk.

  Alle interesserede er velkomne

  Har du lyst til at deltage i styrelsesarbejdet og sætte dit aftryk på udviklingen af den interkulturelle psykologi i DP, så meddel dit kandidatur på ovenstående mail.

Medlemmer i styrelsen

Formand
Caroline van Bronswijk

Næstformand
Birgit Erichsen

Kasserer
Paula Cavada

Styrelsesmedlemmer
Inger Birk Jensen
Faisal Saleem
Flavia Dorelia Cardia

Styrelsen kan kontaktes på sip@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet

Du kan optages i SIP, hvis du interesserer dig for det interkulturelle psykologiske arbejdsfelt, dvs. for forholdet mellem minoriteter og majoritet, og mellem forskellige kulturelle udtryksformer, i Danmark eller andre lande.
Du kan blive medlem af Selskabet Interkulturel Psykologi, hvis du er medlem af Dansk Psykolog Forening, eller som associeret medlem, hvis du ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening.

For at blive optaget, skal du gøre tre ting:

 1. Send mail til sip@dp-decentral.dk med navn, medlemsnummer, adresse og kontaktoplysninger.
 2. Indbetal kontingent på vores konto Lån & Spar konto nr. 0400 – 4012392031. Husk at skrive dit navn på indbetalingen.
  Kontingenter:
  Medlemmer af DP: 200 kr. Studerende medlemmer af DP: 150 kr. Associerede medlemmer (ikke medlem af DP): 350 kr.