Mød Dea Seidenfaden

Dea Seidenfaden er ny forperson for Dansk Psykolog Forening. Her kan du blive klogere på, hvem hun er, og hvilke visioner hun har for foreningen og psykologernes rolle i samfundet.

Dea Seidenfaden er ny forperson for Dansk Psykolog Forening pr. 19. juni 2023. Hun har været næstforperson i Dansk Psykolog Forening siden 2021 og vikarierede som forperson, da Eva Secher Mathiasen, sidste år var på barsel.

Som forperson for Dansk Psykolog Forening er en af de målsætninger, der står øverst hos Dea Seidenfaden, at arbejde for og tydeliggøre psykologernes store betydning for samfundet og sikre at rammerne og arbejdsvilkårene for psykologerne gør, at de får mulighed for at bruge deres faglighed på den bedst mulige måde.

”Det vigtigt for mig, at psykologerne står samlet i en stærk og handlekraftig faglig og fagpolitisk forening, der hele tiden byder sig til, når udfordringerne i vores samfund skal løses. Der er i høj grad brug for psykologerne i og på tværs af sektorer. Som forening skal vi understøtte det mangfoldige psykologfaglige arbejdsfelt, sikre gode arbejdsforhold og vi skal sørge for, at uhensigtsmæssige barrierer for psykologernes virke brydes ned, så de får de bedste forudsætninger for at gøre en positiv forskel” siger hun.

Hun lister en række af de mange områder, hvor psykologerne spiller en rolle; Fra kommunernes PPR, behandlingspsykiatrien, primærsektoren hos de privatpraktiserende psykologer, HR-afdelingerne rundt om i erhvervslivet og i forskningen på universiteterne. For ikke at tale om alle de selvstændige psykologer, der bidrager til en myriade af opgaveløsninger både lokalt og globalt.

Psykiatri, mistrivsel og ventelister har politisk fokus i efteråret

Samtidig er det vigtigt, at Dansk Psykolog Forening spiller aktivt og synligt ind i at løse de samfundsudfordringer vi har, når det handler om danskernes mentale sundhed.

”Vi er midt i en brydningstid, hvor mental sundhed får stor opmærksomhed, men hvor der fortsat er behov for bedre indsatser, hvis vi skal sikre børn og familier rettidig hjælp, løfte behandlingen af psykiske lidelser og ikke mindst gøre det på nye måder. Derfor er det enormt vigtigt, at vi politisk får sikret en reel 10-årsplan for psykiatri, får taget fat på rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor, får moderniseret psykologordningen og nedbragt ventelisterne til psykologbehandling,” siger hun, og understreger, at der også er behov for et større fokus på forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge:

”Vi kan ikke kun behandle os ud af børn og unges psykiske udfordringer. Vi skal også have vendt udviklingen. Og jeg en af dem, der tror på, at vi faktisk godt kan ændre den kurs, vi har sat, og skabe et samfund, der er langt mere bæredygtigt, når det kommer til trivsel og måden, vi behandler psykisk lidelse. Her har psykologfagligheden også meget at byde på” siger hun.

Nok-er-nok – Sagsbehandlingstider skal ned

Derudover er Dea Seidenfaden optaget af det der gøres noget ved Psykolognævnets måde at behandle autorisation og klagesager på. I øjeblikket mærker mange psykologer lange ventetider på at få deres autorisation.

”Det er en af de ting der står øverst på bestyrelsens liste. Mange psykologer kæmper for at efteruddanne og dygtiggøre sig, derfor er det helt absurd at det skal tage månedsvis at få sin autorisation. Psykologerne skal ud og virke, og Psykolognævnet skal ikke være den barriere, det er i dag, hvor det sætter psykologernes arbejdsliv i stå. Det er simpelthen for uhensigtsmæssigt – både for psykologerne, og dem der har brug for dem”, siger Dea Seidenfaden.

Erfaring fra psykiatrien og Københavns Kommune

Dea Seidenfaden er aut. psykolog og uddannet specialpsykolog i psykiatri. Før hun fik sin daglige gang i DP, arbejdede hun som områdechef i Københavns Kommune i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser.

Herudover har hun erfaring som psykolog i Røde Kors Asylafdeling og fra psykiatrien.

Fra november 2021 og 13 måneder frem var hun formandsvikar i Dansk Psykolog Forening, da Eva Secher Mathiasen var på barsel.

Dea Seidenfaden er desuden formand for Dignitys bestyrelse, som hun har været en del af siden 2016.

Dea Seidenfaden er født i 1979 og vokset op i Næstved med forældre, der tidligt i livet viste hende værdien af at være fagforeningsaktiv. Hun bor nu på Nørrebro i København sammen med sin mand Eske og deres tre børn.