Psykolog fik bedre barselsvilkår i ny kontrakt efter rådgivning fra DP

Publiceret 22.08.2023 Af nyhedsredaktionen

Efter sparring med Dansk Psykolog Forening fik nyuddannet psykolog forhandlet bedre barselsvilkår på plads med sin kommende arbejdsgiver. ”Husk at sende din kontrakt til os og få den gennemgået,” lyder opfordringen fra forhandlingskonsulent Kim Rønsholt.

Det kan være udfordrende at få overblik over og forhandle om sine ansættelsesvilkår, når man som ung lander et spændende job. Det oplevede et nyuddannet medlem af Dansk Psykolog Forening (DP), der i foråret rakte ud til rådgivningen for at få gennemgået sin kontrakt og sine kommende arbejdsforhold ift. løn, pension, ferie, barsel osv.

Ny ordning med fuld løn under barsel

Sparringen med DP hjalp medlemmet til at få afklaring over styrker og svagheder i kontrakten, og med udgangspunkt i rådgivningen indledte hun en konstruktiv forhandling med sin kommende chef. Det resulterede i en væsentlig forbedring af barselsforholdene, hvor barselsordningen blev ændret fra udgangspunktet på 4 ugers barsel før fødsel og 14 uger efter med halv løn til en ny med 4 uger før fødsel og 24 uger efter med fuld løn.

Konsulent i DP’s forhandlingsgruppe, Kim Rønsholt, gennemgik medlemmets kontrakttilbud. Han gjorde bl.a. medlemmet opmærksom på, at den private arbejdsgivers barselvilkår fulgte funktionærloven og ikke var lige så fordelagtige som dem, der typisk tilbydes på offentlige arbejdspladser. Det kunne få betydning for medlemmet i tilfælde af evt. familieforøgelse i fremtiden.

Derfor opfordrede jeg hende til at overveje, om det ville betyde meget for hendes trivsel på arbejdspladsen, hvis hun gik ind i et job med mindre gode vilkår for barsel. Herefter talte vi om, hvordan hun kunne tage snakken med sin leder,” siger Kim Rønsholt.

Rådgivningen er personlig, men et råd, som Kim Rønsholt ofte giver medlemmer, er, at skal gøre deres kommende arbejdsgiver opmærksom på barselsudligningsordningerne. Der er nemlig nogle arbejdsgivere, som ikke ved, at de kan få dækket visse udgifter igennem ordningerne.

Endelig understreger Kim Rønsholt, at medarbejdere skal vide, at arbejdsgivere ikke må vælge dem fra, alene fordi de udtrykker ønske om at få børn eller er gravide. Det er nemlig imod ligebehandlingsloven.

Forhandling skubber på for forbedringer

At medlemmets forhandling med sin nye arbejdsgiver endte med en forbedret barselsordning, glæder Kim Rønsholt.

Vi ser desværre stadig, at barselsvilkår på det private område for psykologer lader noget tilbage at ønske. Derfor er det virkelig godt, når psykologer henvender sig til os for støtte til at forhandle bedre vilkår. På den måde er de med til at skabe forbedringer på deres arbejdsplads og skubbe på for en positiv udvikling på området generelt,” siger han.

Få din kontrakt gennemgået af DP

Sagen får ham ligeledes til at sende en klar opfordring til andre medlemmer af DP:

Husk at sende kontrakter til os og få dem gennemgået. Det tager typisk omkring 30-60 minutter, og vi kan rådgive om, hvordan man kan gå til sin kommende eller nuværende chef, hvis man ønsker bedre vilkår af den ene eller anden slags. I foreningen kender vi indgående til overenskomsterne, ligesom vi hver uge ser mange eksempler på, hvad der bliver aftalt på private psykologarbejdspladser. Derfor tager vores rådgivning udgangspunkt i et overblik, som det er stort set umuligt for den enkelte at danne sig.”

Fakta

DP’s rådgivning om kontrakter

  • Det er i din ansættelseskontrakt, at dine ansættelsesvilkår bliver fastlagt.
  • Som offentligt ansat psykolog er de fleste af dine vilkår allerede fastsat gennem overenskomsten. Det er dog vigtigt, at din løn er forhandlet på plads, inden du tiltræder stillingen, og inden du opsiger evt. nuværende job. Det er DP, der forhandler din løn – enten ved en konsulent eller ved den lokale TR.
  • Som privatansat skal du selv forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. DP anbefaler derfor, at du får os til at gennemgå kontrakten, inden du skriver under. En rådgiver kontakter vender hurtigst muligt tilbage og senest dagen efter.

Særligt om børn og barsel

  • Reglerne i forbindelse med graviditet, barsel og børn er mange. Få overblik over, hvordan du er stillet under fertilitetsbehandling og hvilke frister og rettigheder du har op til termin, ligesom du kan finde svar på, om du kan få fri, hvis du skal passe syge børn, samt rådgivning om hvordan du kan planlægge din barsel.
  • Hvis du er i tvivl om dine barselsvilkår eller oplever at blive forskelsbehandlet grund af dit køn eller din graviditet, er du som medlem altid velkommen til at tage kontakt til DP for hjælp.