Vederlagsfri psykologbehandling til unge

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Der er indgået aftale om vederlagsfri behandling til 18-24-årige med let til moderat angst eller depression. Her kan du læse om reglerne.

DP har indgået en permanent aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om vederlagsfri behandling af de 18-24-årige med let til moderat angst eller depression. ”Vederlagsfri” betyder, at tilskuddet fra regionerne er på 100%. Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2022.

Du skal være opmærksom på, at en person, der er henvist som 24-årig, og som dermed har ret til vederlagsfri behandling, fortsat vil kunne blive behandlet vederlagsfrit, selvom personen fylder 25 år undervejs i behandlingsforløbet. Hvis personen efter vederlagsfri behandling er blevet 25 år og får en genhenvisning til yderligere 12 konsultationer, så er det også vederlagsfrit.

Du kan som psykolog opkræve et gebyr ved udeblivelse, hvis klienten ikke har meldt afbud senest kl. 16 dagen før konsultationen. Du kan så opkræve et gebyr svarende til egenbetalingen for en almindelig konsultation (max. kr. 427,56 i april 2022-niveau). Det er en forudsætning, at du har gjort klienten opmærksom på det senest ved tidsbestilling.

Etablering af særskilt ramme for den vederlagsfri ordning

Der er aftalt en særskilt ramme for den vederlagsfri ordning på 75,7 mio. kr. Hvis det afsatte beløb på 75,7 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen, er der i et vist omfang mulighed for at finansiere et overforbrug på den vederlagsfri ordning via midler fra den almene ordning (henvisningskategori 1-11). Det forudsætter dog, at der er ledige midler i rammen for den almene ordning.

Minimumsafregning

Med indførelsen af den vederlagsfri ordning er det blevet lettere for den enkelte psykolog at leve op til den tidligere minimumsafregning på 150.000 kr. Dette skyldes, at der er 100 % tilskud fra regionen på den vederlagsfri ordning, hvorfor der skal færre konsultationer til at leve op til minimumsafregningen. Hvor mange færre konsultationer afhænger af, hvor mange vederlagsfri klienter den enkelte psykolog behandler. Derfor er det aftalt, at minimumsafregningen hæves fra 150.000 kr. til 175.000 kr.

Omsætningsgrænse

For at undgå en overskridelse af rammen for den vederlagsfri ordning er der aftalt en omsætningsgrænse for den enkelte psykolog på 140.000 kr. Hvis de 75,7 mio. kr. i den vederlagsfri ordning fordeles ligeligt blandt alle ydernummerpsykologer, kan hver ydernummerpsykolog omsætte for ca. 85.000 kr.

Omsætningsgrænsen på 140.000 kr. imødekommer, at nogle psykologer vil omsætte mindre end 85.000 kr. og andre vil omsætte mere. Men der er brug for en øvre grænse for hver enkelt psykologs omsætning på den vederlagsfri ordning for ikke at overskride den vederlagsfri ramme på 75,7 mio. kr. DP følger løbende forbruget på den vederlagsfri ramme og arbejder for, at de afsatte midler passer til efterspørgslen.

Ydelseskoder

Ydelseskoderne til den nu permanente vederlagsfri ordning vil være de samme som på den hidtidige forsøgsordning for de vederlagsfri klienter. Se oversigt over ydelseskoder og honorarer.