Klienter og konsultationer

Her kan du se dine muligheder for at holde konsultation med dine klienter. Du kan også se, hvilke klienter der kan få tilskud til psykologbehandling og den særlige aftale for de 18-24-årige om vederlagsfri behandling.

Forskellige former for konsultationer

Du har mulighed for at holde konsultationer på mange forskellige måder, der er tilpasset dig og din klient.

Konsultationsformer

Tilskudsberettigede klienter

Her kan du se, hvilke klienter der kan få tilskud til psykologbehandling og hvilke betingelser, de skal opfylde.

Klienttyper

Vederlagsfri psykologbehandling til unge

18-24-årige med let til moderat angst eller depression er indgår i aftalen om af vederlagsfri behandling.

Vederlagsfri behandling