Budget – og timeprisberegner

Publiceret 15.12.2021 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Som selvstændig psykolog er det vigtigt, at du lægger budget for din virksomhed for at få overblik over indtægter og udgifter. På den måde får du også bedre grundlag for at fastsætte og forhandle din timepris og dine honorarer.
Selvbetjening

Budget- og timeprisberegner

Med DP's budget- og timeprisberegner til selvstændige psykologer får du hjælp til at lægge budget og til at udregne en timepris.
Download fil (excel)

Sådan bruger du budget- og timeprisberegneren

 • Beregneren er et Excel-ark, du downloader fra vores hjemmeside og gemmer på din pc.

  Herefter kan du tilpasse det din virksomhed. Beregneren indeholder en bruttoliste på tværs af psykologbrancher. Du kan tilpasse den ved at vælge de budgetposter, der er relevante for dig, slette de poster, du ikke anvender og tilføj nye efter behov.

  Excel arket er programmeret, så det automatisk summerer dine budgetposter, hvilket gør det nemt at arbejde med.

  For at redigere i arket, skal du aktivere makroer. Læs her, hvis du er i tvivl om, hvordan.

  I Excel arket er der som en hjælp indsat typiske budgetposter for en psykologvirksomhed. Det er ikke sikkert, alle de indsatte poster er relevante for din virksomhed, og i så fald, kan du blot springe dem over. Hvis du har budgetposter, der ikke fremgår af arket, kan du tilføje linjer eller skrive i ”Andet”-felterne.

  Vær opmærksom på, at nogle celler er markedet med en lille rød kommentar-trekant i det ene hjørne. Den markerer, at der er en forklarende kommentar til feltet. Hold din mus hen over trekanten for at læse kommentaren.

  Ønsker du at få vist alle kommentarer på en fane, så vælg ”Gennemse” i menuen og vælg ”Vis alle kommentarer”.

 • Skabelon til dit etableringsbudget
  Før du stifter din psykologvirksomhed, er det en god idé at lave et etableringsbudget. Etableringsbudgettet viser den nødvendige opstartskapital, som din psykologvirksomhed kræver. Dit etbalingsbudget skal indeholde alt, hvad der er nødvendigt for, at du kan starte din psykologvirksomhed og få gang i driften. Viser etableringsbudgettet et beløb, som overstiger din kontante beholdning, kan du overveje ekstern finansiering.

  Skabelon til dit driftsbudget
  Dit driftsbudget viser de indtægter og udgifter, du forventer, der kommer i din psykologvirksomhed, når den er startet. Normalt laver du et driftsbudget for et år ad gangen for at kunne vurdere driften over en længere perioden end blot f.eks. en måned. Ved opstart af psykologvirksomheden kan det dog være en god idé at opgøre driftsbudgettet på månedsbasis, så du hele tiden har en føling med din økonomi.
  Dit driftsbudget er opdelt i en masse forskellige poster – dvs. linjer, der hver beskriver en indtægt eller udgift. Vi har medtaget de mest almindelige poster i et driftsbudget for psykologvirksomheder.

  Skabelon til at udregne timepris
  Når du driver en psykologvirksomhed, kan du ikke fakturere alle de timer, du bruger i virksomheden. Du bruger ex. en del timer på administration, møder, markedsføring og forretningsudvikling, som du ikke kan fakturere timer for.
  Når du skal fastsætte en timepris, der er økonomisk rentabel for din forretning, er det derfor vigtigt, du ved, hvor mange timer, du har mulighed for at fakturere, og at du kender dine omkostninger.

  I skabelonen til at udregne timepris får du hjælp til at udlede antallet af årlige fakturerbare timer i din virksomhed. Sammenholdt med kendskabet til dine faste omkostninger fra driftsbudgettet, kan du udlede en timepris, der giver en bæredygtig økonomi for din virksomhed.