Selvstændig virksomhed

Som selvstændig psykolog får du juridisk hjælp og vejledning i spørgsmål om journaler og datasikkerhed. Du kan bruge værktøjer til budgetlægning og timepriser og honorarer. Du kan få se, hvordan du søger ydernummer, og har du ydernummer, rådgiver vi dig om praksisoverenskomstens bestemmelser fra A til Å.

Forsikring, pension og sikring ved sygdom

Du skal selv sørge for pensionsindbetaling, økonomisk sikring ved sygdom og have de relevante forsikringer.

Få overblik med oversigten

Honarerer, budget og administration

Få styr på, hvordan du lægger et budget, fastsætter timepriser og afregner med dine klienter/kunder.

Læg budget og styr din økonomi

Samarbejdsaftaler

Få inspiration til en samarbejdsaftale og en afklaring af, om du har en aftale eller en ansættelse.

Inspiration til samarbejdsaftalen

Sundhedsforsikringer og netværksvirksomheder

Se DP's faglige standarder og hent en tjekliste.

Hent overblik og tjekliste

Den ansvarlige sundhedsordning og Tryg Behandlerbooking

Som selvstændig autoriseret psykolog har du mulighed for at indgå i ordningen.

Se mere om ordningen

Blanketter, erklæringer og oplysninger

Hent blanketter og vejledninger og få styr på definitioner og formål.

Hent blanketter og vejledninger

Arbejdsgiverrådgivning

Er du selvstændig psykolog med en eller flere ansatte medarbejdere, kan du få ekstern hjælp i spørgsmål om arbejdsforhold eller tvister med medarbejderne.

Sådan får du rådgivning

Sådan håndterer du GDPR

Som selvstændig psykolog skal du holde styr på en lang række GDPR-krav, der skal sikre, at du behandler data om dine klienter/kunder korrekt. Med vores onlineforløb kan du danne dig overblik over GDPR-reglerne og få styr på databehandleraftaler, cookies, sikker sletning og opbevaring.

Gå til onlineforløbet
Ydernummer

Rådgivning til psykologer med ydernummer

Praksisoverenskomsten og dens bestemmer er særligt for psykologer med ydernummer. Her får du overblik over alt det, du skal være opmærksom på og de regler, du skal følge. Du kan se aktuelle takster og beregninger og få gode råd til konsultationer og klinik.
Rådgivning

Etik i selvstændig praksis

Komité for Etik udvikler materialer til egen eller fælles refleksion over etiske dilemmaer. Se fx beskrivelser, hvor psykologer reflekterer over etikken i egen praksis og materialer til at træne den etiske refleksionsproces.

Materialer til etisk refleksion