Honorarer, budget og administration

Få styr på, hvordan du lægger et budget, fastsætter timepriser og honorarer og afregner med dine klienter/kunder. Du får også overblik over reglerne for moms og rådgivning om, hvordan du håndterer udestående gæld til dig.

Budgetlægning

Få overblik over, hvordan du lægger et budget, og hvad det som minimum bør indeholde.

Læg et budget

Afregning og gebyrer

Få svar på reglerne for afregning med klienter og kunder og det offentlige, og hvornår du må opkræve gebyrer.

Sådan afregner du

Honorarer og timepriser

Se hvad du skal tage højde for, når du fastsætter honorarer og timepriser og få overblik over aftalte honorarer.

Fastsæt timeprisens størrelse

Moms

Psykologisk behandling er undtaget fra moms, mens erklæringer oftest er momspligtige.

Få svar på momspligt

Inddrivelse og inkasso

Se, hvordan du forebygger manglende betaling og de regler, der gælder for at få dine penge hjem.

Sådan inddriver du gæld

Budget – og timeprisberegner til selvstændige psykologer

Som selvstændig psykolog er det vigtigt, at du lægger budget for din virksomhed for at få overblik over indtægter og udgifter. På den måde får du også bedre grundlag for at fastsætte og forhandle din timepris og dine honorarer.
Budget – og timeprisberegner