Budgetlægning

Publiceret 15.12.2021 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Det kan være en god idé at udarbejde et budget for din forretning, så du sikrer dig, at din forretning er lønsom – også på lang sigt. Du finder ud af, hvilke indtægter der er nødvendige, og du kan være mere afklaret omkring fastsættelse af honorar og gå mere afklaret til forhandling om vilkår med netværksfirmaer eller andre samarbejdspartnere.

Når du lægger dit budget, skal du være opmærksom på, at det tager højde for al din arbejdstid og alle de elementer, der indgår i en selvstændig virksomhed. Al erfaring viser, at

Antal ugentlige arbejdstimer

Fra undersøgelser af de selvstændige medlemmers tidsforbrug ved vi, at selvstændige psykologer bruger meget tid på arbejde, der ligger ud over selve konsultationen med klienten eller kunden.

Forberedelse, journalskrivning, telefontid, mailkorrespondance, regnskab, kalenderstyring og anden administration er nødvendige opgaver for at drive en selvstændig praksis.

Hvis du arbejder med klienter, anbefaler DP, at du lægger et budget, der bygger på, at du får betaling for maksimalt 20 klienttimer om ugen.

Ferie

Dit budget skal tage højde for, at du selv skal sætte penge til side til et antal årlige ferieuger, hvor du ikke har nogen indkomst.

Hvis du eksempelvis holder seks ugers ferie, kan du kun regne med 46 ugers indkomst.

Husk desuden at tage højde for helligdage.

Ekstra administrationstid

Hvis du samarbejder med netværksfirmaer om at løse forsikringsopgaver, medfører det typisk mere administrationstid, end du er vant til fra arbejdet med klienter, der kommer direkte til dig. Den ekstra administrationstid forekommer fx i forbindelse med, at du skal:

 • Briefes af netværket om klienten ved opstart af forløbet
 • Udfylde netværkets skemaer og sætte dig ind i deres forskellige administrationssystemer
 • Indhente informeret samtykke fra klienten til at give oplysninger til netværket
 • Tale med netværket for at få yderligere timer til et forløb
 • Udfylde netværkets evalueringer

Typiske udgifter

Ud over husleje og løbende udgifter skal du være opmærksom på administration, regnskab, markedsføring, supervision, efteruddannelse, sygdom, ferie og pension. Her er en oversigt over de udgifter, du som minimum skal tage højde for, når du lægger dit budget:

 • Egen supervision
 • Kursusudgifter
 • Bøger
 • Tidsskrifter
 • Lokaleomkostninger
 • Øvrigt klinikforbrug som el, varme, vand, rengøring
 • Forsikringer (fx sygedriftstabsforsikring)
 • Kontingenter
 • Hensættelse til egen pension
 • Administration og it
 • Markedsføring
 • Revision og anden assistance
 • Afskrivninger, finansieringsomkostninger og andet
 • Testmateriale

Budget – og timeprisberegner til selvstændige psykologer

Som selvstændig psykolog er det vigtigt, at du lægger budget for din virksomhed for at få overblik over indtægter og udgifter. På den måde får du også bedre grundlag for at fastsætte og forhandle din timepris og dine honorarer.
Budget – og timeprisberegner