Den ansvarlige sundhedsordning og Tryg Behandlerbooking

AkademikerPension har sammen med forsikringsselskabet Tryg sammensat en sundhedsordning, der dækker alle, der indbetaler til pension hos AkademikerPension. Medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der ikke indbetaler til pension hos AkademikerPension, har mulighed for at købe sundhedsordningen gennem deres fagforeningsmedlemskab. Som selvstændig psykolog har du mulighed for at bidrage til ordningen.

Bag om sundhedsordningen

Dansk Psykolog Forening har været i tæt dialog med AkademikerPension og Tryg om udviklingen af sundhedsordningen for at opnå særligt to ting:

 • Kvalitet og gennemsigtighed: At sundhedsordningen lever op til vores faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser og dermed har en tilstrækkelig kvalitet og gennemsigtighed
 • Gode vilkår for selvstændige psykologer: At de selvstændige psykologer, der leverer ydelser til sundhedsforsikringen, arbejder under gode vilkår

Begge dele er lykkedes, og dermed er lanceringen af sundhedsordningen en vigtig milepæl i vores fagpolitiske indsats for selvstændige psykologer, der har til formål påvirke det private sundhedsforsikringsmarkedet i en positiv retning med hensyn til faglighed, kvalitet og vilkår.

Hvis du som selvstændig psykolog vil levere ydelser til den nye sundhedsordning

Som autoriseret selvstændig psykolog kan du blive leverandør af ydelser til den nye sundhedsordning.

Forsikringsselskabet Tryg leverer sundhedsordningen til AkademikerPension. Tryg anvender portalen Behandlerbooking til at formidle klienter til psykologer og andre behandlere. For at modtage klienter fra sundhedsordningen skal du derfor indgå en samarbejdsaftale med Tryg Behandlerbooking og oprette en behandlerprofil på deres online portal.

Hvis du vil tilmelde din klinik, skal du udfylde denne formular

Vil du vide mere?

FAQ om den ansvarlige sundhedsordning og Tryg Behandlerbooking

 • AkademikerPension, der er pensionskasse for gymnasielærere, magistre og ikke mindst psykologer, har besluttet at tilbyde deres pensionsmedlemmer en såkaldt ansvarlig sundhedsordning.

  Sammen med forsikringsselskabet Tryg har AkademikerPension derfor lanceret en ny og ansvarlig sundhedsordning, der til at begynde med sikrer 65.000 medlemmer, der indbetaler til pension, adgang til online lægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, ergoterapi og diagnosticering samt psykologhjælp, misbrugerrådgivning-/ behandling og mange andre sundhedstilbud.

  AkademikerPension oplyser, at de lægger vægt på at understøtte deres medlemmers helbred, samt at det har været vigtigt for dem med en ordning, der er garanti for høj faglighed og sikrede arbejdsforhold for behandlerne.

  Læs mere på AkademikerPensions hjemmeside: 65.000 medlemmer får ny unik sundhedsordning – AkademikerPension

 • De tre faglige organisationer, der udgør AkademikerPensions faglige bagland, har alle været involveret i udviklingen af sundhedsordningen, så den bedst mulig matcher medlemmernes behov.

  For Dansk Psykolog Forening har det været særligt vigtigt at den nye sundhedsordning er gennemsigtig, indeholder psykologydelser af høj kvalitet samt sikrer selvstændige psykologer gode vilkår, når de leverer til ordningen.

  Vi har derfor været i meget tæt dialog med AkademikerPension, Tryg og Behandlerbooking igennem stort set hele udviklingsprocessen for at sikre efterlevelse af vores faglige standarder. Vi vil fremover fortsat have adgang til at præge ordningen og kommer til at evaluere den løbende på kvalitet, gennemsigtighed og vilkår.

 • Nej. Dansk Psykolog Forening har ikke haft indflydelse på honorarniveauet. Vi må som brancheorganisation ikke forhandle honorarer for selvstændige erhvervsdrivende som følge af konkurrenceloven. Derfor er honorarniveauet alene et anlæggende mellem Tryg og de enkelte selvstændige psykologer.

 • De faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser er Dansk Psykolog Forening svar på de omfattende udfordringer, der har præget den faglige kvalitet og vilkårene for psykologydelser og selvstændige psykologer på sundhedsforsikringsmarkedet gennem en årrække.

  Det har været en klar betingelse fra Dansk Psykolog Forening, at AkademikerPensions nye sundhedsordning lever op til vores faglige standarder.

  Det er vores vurdering, at ordningen er den eneste på det danske pensions- og forsikringsmarked, der lever op til de faglige standarder.

 • Læs mere om de faglige standarder

 • Dansk Psykolog Forening anbefaler, at selvstændige psykologer først nedsætter sig med selvstændig praksis, når de har opnået autorisation.

  Autoriserede, selvstændige psykologer har et højt psykologfagligt niveau og står under Psykolognævnets tilsyn, hvilket også sikrer klageadgang for klienten. Autorisation er dermed en fordel for både psykologen og klienten.

 • Tryg Behandlerbooking er en digital løsning, som giver forsikringskunderne mulighed for at booke konsultationer direkte i psykologens kalender. I samarbejde med flere kliniksystemer har Tryg udviklet løsningen for at give forsikringskunder en nem og direkte vej til behandling. Samtidig forenkler løsningen de administrative processer hos psykologen – da alt kører digitalt.

  Læs mere om Behandlerbooking

 • Nej. I store dele af sundhedsforsikringsbranchen benytter pensions- og forsikringsselskaber sig af såkaldte netværksvirksomheder som underleverandører. Det er vores erfaring, at det afstedkommer væsentlige udfordringer fagligt og vilkårsmæssigt. Blandt andet uigennemsigtig styring af antal konsultationer og pres for at afslutte forløb med klienter, der ikke er færdigbehandlede.

  Den styring forekommer ikke på Behandlerbooking, og alle autoriserede selvstændige psykologer kan tilmelde sig.

 • Hvis du vil tilmelde din klinik, skal du udfylde formularen på denne side: Tryg Behandlerbooking – Psykologer | Tryg.dk

 • AkademikerPension oplyser, at den ansvarlige sundhedsordning dækker følgende:

  • Fokus på at forebygge fysiske og psykiske gener
  • Dækning døgnet rundt.
  • Læge-hotline (enkel og nem adgang til lægehjælp via video).
  • Fysiske behandlinger (fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, zoneterapi, ergoterapi med flere).
  • Psykiske behandlinger (StressStop-Linjen, psykolog og akut krisehjælp).
  • Misbrugsrådgivning og diætist.

  Læs mere om sundhedsordningen dækning hos AkademikerPension

 • Du skal have enten ClinicCare, Equus eller TerapeutBooking for at blive leverandør til sundhedsordningen.

 • Du kan skifte IT-system eller opfordre dit IT-leverandør til at udvikle deres produkt, så det understøtter integration med Behandlerbooking. Tryg og Behandlerbooking har givet udtryk for, at de er åbne for at understøtte integration med flere IT-systemer, hvis der er en tilstrækkelig efterspørgsel.

 • Nej, ikke som udgangspunkt. Det afhænger konkret af jeres aftale, og det skal du tale med Tryg om. Du er velkommen til at kontakte DP for rådgivning om fx opsigelsesvarsel eller andre vilkår i din nuværende aftale med Tryg.

 • Som leverandør til Behandlerbooking er det en forudsætning, at du lægger tider op i en online kalender på portalen, så forsikringskunden har mulighed for at booke tid direkte hos dig. Du kan dog fortsat i vidt omfang styre din kalender, da du selv bestemmer, hvilke og hvor mange tider, du gør tilgængelig for klienterne via Behandlerbooking.