Lønanciennitet er en dato, der bruges til at beregne, hvor når du automatisk skal stige i løn.

Man regner normalt lønanciennitet efter det antal år, du i kraft af din akademiske uddannelse har været beskæftiget, efter du har bestået eksamen.

En uddannelse er afsluttet, når du har fået samtlige karakterer og har dokumentation herfor i form af eksamensbevis eller en anden erklæring fra uddannelsesinstitutionen.

Hvis du har afsluttet din uddannelse med en skriftlig afhandling, er det dog tilstrækkeligt med en forhåndsgodkendelse.

Løancienniteten afrundes altid opad til et helt antal måneder, dog sådan at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, hvor du har bestået din eksamen.

Den enkelte tillidsrepræsentant eller Dansk Psykolog Forening kan med den enkelte arbejdsgiver efter en forhandling aftale højere lønanciennitet. Det betyder, at du tillægges flere års erfaring end du rent faktisk har, for at du kan få en højere løn. Disse aftaler er dog meget sjældne.

Ansatte i Regioner, Kommuner og staten indplaceres og rykker efter nedenstående skema.

Antal års ansættelse Region, Kommuner og Staten Fra 1. april 2009
0 – 1 år Skalatrin 4
1 – 2 år Skalatrin 4
2 – 3 år Skalatrin 5
3 – 4 år Skalatrin 6
Efter 4 år Skalatrin 8

Du optjener fuld lønanciennitet, når du er ansat på deltid med mindst otte timer pr. uge i gennemsnit. Hvis du er ansat på deltid med mindre end otte timer pr. uge i gennemsnit optjener du lønanciennitet i forhold til den nedsatte tjeneste.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge