På denne side finder du oplysninger om hvad du skal tage højde for når du vurderer din løn. Du kan læse om privatlønstatistikken, få gode råd til hvordan du forhandler løn og endelig kan du orientere dig lidt omkring pension.

Vurdér din løn

Når du skal vurdere din løn, skal du ikke kun tage udgangspunkt i månedslønnens størrelse, men også i de andre goder, såsom feriefridage, arbejdstid og i høj grad pension.

I eksemplet herunder, er der mere end 4000 kr. i forskel mellem A og C, selv om den aftalte månedsløn er den samme. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvor meget virksomheden betaler i pension, før du lægger dig fast på en løn, idet du i dit lønkrav bør tage højde for den lave pension og forhandle en løn, der er høj nok til, at du kan kompensere ved at lave en privat pensionsopsparing.

penge2

De tre eksempler har den samme månedsløn, men der er forskel på pensionen:

A B C
Ansat med en aftale om 17,5% i pension, og at arbejdsgiver betaler den ansattes egenbetaling Ansat med en aftale om  15% i pension, arbejdsgiver betaler to trediedele, resten bliver trukket af lønnen Ansat med aftale om 4,5% i pension, arbejdsgiver betaler to trediedele, resten bliver trukket af lønnen
Månedsløn 28000 28000 28000
Indbetaling til pension 4900 4200 1260
Løn til udbetaling før skat 28000 26400 27580
Løn og pension ialt 32900 30600 28840

Husk, at kontrollere din lønseddel, her vil det fremgå hvad der er indbetalt til pension, løn og skat.

Hvis du er i tvivl om din løn er høj nok, kan du få inspiration i vores lønstatistik.

Privatlønsstatistik

I efteråret 2020 gennemførte vi en undersøgelse af privat ansatte medlemmers løn. Her kan du se resultatet af undersøgelsen: Privatlønstatistik 2020.

Anbefaling ved brug af statistikken

Brug de konkrete tal fra din dimittendårgang frem for den gennemsnitlige løn, når du går ind til din næste lønforhandling. Det er den mest retvisende beregning.

I den daglige kontakt med de privatansatte psykologer, er det privatteamets erfaring, at det gør en stor og positiv forskel for mange, at de får en grundig gennemgang af deres lønkrav og drøfter argumenterne før en lønforhandling. Kontakt gerne foreningen forud for lønforhandling, uanset om det er i en ny stilling eller ved en årlig lønforhandling.

Har du brug for yderligere oplysninger om lønstatistikken, er du velkommen til at kontakte foreningen på dp@dp.dk.

Lønforhandling

Forbered dig i hverdagen

Forberedelserne til en lønforhandling begynder ikke først i dagene inden forhandlingen. Det er dit daglige arbejde, du og din leder skal vurdere dine ønsker ud fra.

Sørg for at være synlig for din ledelse. Del interessant viden med ledelsen, og vis de resultater, som du mener, kan have betydning for din lønforhandling.

Inden mødet

Hvad får du – hvad vil du have
Sæt dig grundigt ind i din løn, og hvad den er sammensat af. Undersøg gennemsitslønningerne for ansatte i lignende stillinger med lignende uddannelse, kvalifikationer og anciennitet. Du finder lønstatistikker på de fleste fagforeningers hjemmesider. Tal evt. løn med din tillidsmand og/eller kolleger.

Vær helt afklaret med, hvad du vil opnå ved en lønforhandling. Del dit mål ind i tre niveauer:

  • Det bedste resultat
  • Det resultat, der burde kunne lade gøre
  • Her går smertegrænsen

Hvad har du at byde ind med

Hvilke styrker og opnåede resultater vil du lægge vægt på ved lønforhandlingen? Skriv dem ned og vælg de 2-3 bedste argumenter. Overvej i din udvælgelse, hvordan din modpart er – hvad vil han/hun lægge vægt på?

Mødet

Det første nej er ikke et svar, men et startskud. 

Når du efter den indledende ”småsnakken” fremsætter dit ønske om en lønstigning, skal du vise, at du tager dine krav alvorligt. Vær tydelig og brug dine bedste argumenter. Udvis tålmodighed og vær ikke bange for hverken gentagelser eller tavshed.

Ofte vil du blive mødt med en afvisning. Her kan du vælge at spørge ind til, hvad nej’et drejer sig om. Det giver dig mulighed for at dreje samtalen ind på jeres fælles interesser for arbejdsindsatsen.

Kom med konstruktive forslag, hvis du får at vide, der ingen penge er at forhandle om. Foreslå eksempelvis ekstra ferie eller nedsat arbejdstid.

Accepter ikke den første løsning, der bliver fremlagt. Gentag dine argument og kom med alternative løsningsforslag.

Hvis forhandlingen slutter utilfredsstillende, kan du sagtens give udtryk for det – men på en civiliseret måde.

Sørg for at du og din leder er helt enige om, hvad I har aftalt, inden I afslutter mødet.

Efter mødet

Kontroller, at du får det aftalte – og sørg for at bekræfte de argumenter, der skabte resultatet.

Pension privat ansat

Skal jeg indbetale til en pensionsordning?

Hvis din arbejdsgiver ikke har en overenskomst, er det frivilligt for dig, om du vil indbetale til en pensionsordning.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at du så tidligt som muligt starter en pensionsopsparing.

Hvordan indbetaler jeg?

Pensionen skal ligesom lønnen aftales med arbejdsgiveren. I kontrakten skal der derfor stå, om lønnen indeholder pension, og i givet fald om arbejdsgiveren skal betale en andel hertil ud over lønnen.

Med nedsættelse af pensionsalderen fra 67 til 65 år, bør du i god tid indbetale minimum 15 % af din løn til pension gennem hovedparten af dit arbejdsliv.

Det er vores erfaring, at pensionen hos de fleste private arbejdsgivere ligger under dette. Det er derfor vigtigt, at lønnen er på et niveau, som giver dig mulighed for at indbetale et tilstrækkeligt beløb til en pensionsordning.

Til sammenligning er pensionen på det kommunale område 18,29 % og på statens område 17,1 %, som betales af arbejdsgiver ud over den aftalte løn.

Hvor skal min pension indbetales?

Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads eller overenskomsten ikke indeholder aftaler for, hvor pensionen skal indbetales, er det frit for dig at vælge, hvor din evt. pension skal indbetales.

De fleste psykologer har en pensionsordning i AkademikerPension (tidligere Magistrenes Pensionskasse). Pensionsordningen i AkademikerPension indeholder, ud over en alderspension, også en invaliditetsydelse samt en udbetaling ved død.

Da alle værdierne i AkademikerPension går til medlemmerne og ingen andre skal tjene på pensionsordningen, og da du har indflydelse på pensionskassens ledelse, både direkte og som medlem af Dansk Psykolog Forening, anbefaler DP medlemskab af AkademikerPension.

Læs mere hos AkademikerPension.

Her kan du blandt andet se din årlige pensionsoversigt fra pensionskassen og du kan læse om afholdte og kommende generalforsamlinger og afgive elektronisk fuldmagt, hvis du er forhindret i at møde op.

Det kan også være en god idé at undersøge pensionsordninger og sammenligne selskaber på nettet generelt.

ANBEFALEDE STARTLØNNINGER

 

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at nyuddannede psykologer i deres første job får en startløn incl. pension på min. 35.200,- kr.

Det understreges, at der er tale om en anbefalet mindsteløn. Har psykologen erfaringer eller tidligere uddannelse, bør dette tillige honoreres.

Mange elementer skal tages i betragtning, når lønnen fastsættes – herunder de vilkår, som virksomheden tilbyder. Hvis arbejdsgiveren angiver, at der i lønnen er taget stilling til, at der vil være overarbejde, eller der ikke er løn under barsel eller 6. ferieuge, bør det afspejles af en højere løn.

Se i øvrigt vores lønstatistik for privatansatte 2020 og præsentation af denne.

Videoer om lønforhandling mm.

Lønforhandling ved nyansættelse

Gode råd til den årlige lønforhandling

Lønberegner

Ofte stille spørgsmål og svar

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge