Momsreglerne gælder også for psykologer. De fleste aktiviteter i en privat psykologpraksis er fritaget fra moms (momsfri), men det gælder ikke dem alle.

Hvis din virksomhed har indtægter fra andre aktiviteter end psykoterapi, skal du være opmærksom på, om du skal opkræve moms. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du skriver erklæringer til kommuner.

Du skal kun opkræve moms, hvis dine indtægter fra momspligtige ydelser udgør mere end 50.000 kr. om året. I dette tilfælde skal du momsregistreres og indberette samt indbetale moms til SKAT.

Psykologisk behandling er undtaget fra moms

Der er ikke moms på psykologbehandling. Faktisk er al behandling i sundhedssektoren fritaget fra moms. Læg mærke til, at det er aktiviteten ”behandling” som er momsfri og ikke psykologbranchen eller sundhedssektoren, der er undtaget. Det betyder, at der kan være moms på nogle af de andre aktiviteter, som du har i din virksomhed.

Erklæringer normalt momspligtige

Det er formålet med erklæringen, der afgør om den er momspligtig. Der skal moms på alle de erklæringer, der bruges til at vurdere et retligt spørgsmål. Det skal de fleste erklæringer fra psykologer. Derfor kan man som tommelfingerregel sige, at der er moms på de erklæringer, som psykologer udarbejder.

Eksempler på retlige spørgsmål:
– Kommune, der skal træffe afgørelse om revalideringsydelse.
– Forsikringsselskab, der skal fastlægge en forsikringsmæssig ydelse.
– Domstol, der skal træffe afgørelse om forældremyndighed.

Bemærk, at det er uden betydning, om det er en afgørelse, der træffes af en offentlig myndighed eller af en privat aktør som fx et forsikringsselskab.

For at gøre det nemmere har SKAT vurderet de mest brugte erklæringer og bedømt, hvorvidt hver enkel typisk bruges til at vurdere et retligt spørgsmål eller ej, og opstiller SKAT følgende retningslinjer:

PSYK 115 Attestation vedr. påbegyndt behandlingsforløb

– aftalen om det socialt-psykologiske samarbejde

Momsfritaget Momspligtig
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x

PSYK 125 Aktuel situation fra psykolog

– aftalen om det socialt-psykologiske samarbejde

Momsfritaget Momspligtig
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x
Sag om pension x
Børnesag  x

PSYK 135 Vurdering fra psykolog

– aftalen om det socialt-psykologiske samarbejde

Momsfritaget Momspligtig
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x
Sag om førtidspension x
Sag om børnesag  x

Psykologiske undersøgelser til kommuner

Momsfritaget Momspligtig
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x
Sag om pension x
Sag om børnesag  x
Sag om integration x

Bemærk, at SKAT vurderer, at erklæringer i kommunale børnesager som udgangspunkt er momsfri. Årsagen er, at formålet med børnesager normalt er at beskytte barnets sundhed og tarv. Vær opmærksom på, at der skal moms på erklæringen i en børnesag, hvis formålet undtagelsesvis ikke er at beskytte barnets sundhed og tarv. På samme måde skal du være opmærksom på, at det (undtagelsesvis) kan være, at én af de andre typer af sager har det formål at beskytte borgerens sundhed. I sådan et tilfælde er erklæringen momsfri.

I den anmodning som kommunen sender til dig, kan du se, hvad der er formålet med din erklæring. Hvis du er i tvivl, anbefaler Dansk Psykolog Forening, at du tager kontakt til kommunen.

Erklæringer til andre myndigheder

Momsfritaget Momspligtig
Udlændingemyndighederne
Psykologerklæring til brug ved ansøgning om helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum
x
Statsforvaltninger
Sagkyndig undersøgelse med erklæring til brug for vejledning vedrørende samværssager
x
Domstolene
Sagkyndige undersøgelser og erklæringer til brug for rettens afgørelse af forældremyndighedens placering i civile sager
x

Flere oplysninger

Du bliver momsregistreret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis du er i tvivl om momsreglerne eller skal vide mere om momsregistrering kan du spørge din revisor eller SKAT.

MOMS AF SUPERVISION

Der skal ikke afregnes moms af supervision, som gives som led i autorisationsuddannelsen, specialistuddannelsen og supervisoruddannelsen.

Foreningen har bistået et af vores medlemmer i forbindelse med afklaring af momsspørgssmålet for supervision i forbindelse med ovennævnte tre uddannelser.

Se Skatterådets bindende svar

Som det fremgår af det bindende svar, skal disse psykologydelser ikke pålægges moms.

Foreningen skal gøre opmærksom på, at et bindende svar kun gælder i relation til den psykolog, der har stillet spørgsmålene. Men da andre psykologer også tilbyder tilsvarende ydelser, er det foreningens opfattelse, at svaret også kan bruges af andre psykologer. Det er vigtigt at bemærke, at momsafklaringen kun vedrører supervision i forbindelse med de nævnte tre uddannelsesforløb. Supervision og moms i forbindelse med andre forløb/supervision på andet grundlag er ikke omfattet af svaret.

Skatterådets svar gælder i 5 år.

Hvis du har spørgsmål til Skatterådets svar, kan du kontakte konsulent Jørgen Andersen på direkte tlf. nr. 3525 9716/mailadr. jan@dp.dk

Der er fortsat usikkerhed om momspørgsmålet vedr. en lang række af andre typiske psykologydelser. Hvis du er interesseret i at stille SKAT et spørgsmål for at få afklaret moms/ikke-moms, så kontakt gerne foreningen (Jørgen Andersen), som evt. kan bistå dig i forbindelse med din forelæggelse af momsspørgsmål for SKAT.”

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge