De fleste virksomheder skal have et CVR-nummer. Du får et CVR-nummer, når du registrerer din virksomhed.
CVR-nummeret er din virksomheds identifikationsnummer og bruges, når din virksomhed identificerer sig overfor private og myndigheder, ex. ved udstedelse af faktura.

Hvis din momspligtige omsætning er under 50.000 kr. om året, er det frivilligt at registrere virksomheden.

Med CVR-nummer kan du bl.a. få en erhvervskonto i banken og en NemID-medarbejdersignatur.

Hvis du er privatpraktiserende psykolog og ønsker at være en del af det offentlige sundhedssystem, skal du etablere en virksomhed. Registreringen skal ske, hvad enten virksomheden drives som personlig virksomhed eller som selskab. CVR-nummeret er det samme som SE-nummer.

Hvis du senere ønsker at ændre navn på din virksomhed, får nyt telefonnummer eller skifter branche, kan du rette virksomhedens oplysninger

Valget af virksomhedsform er afgørende for, hvordan man bliver beskattet. Vi anbefaler at søge rådgivning hos en revisor og hos SKAT. Du kan læse mere om valg af virksomhedsform her.

Navnet på virksomheden bør signalere, at der er tale om psykologvirksomhed.

Du kan registrere dit CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen.

Særligt om registrering af forskellige virksomhedsformer

En enkeltmandsvirksomhed skal registreres, hvis den har forpligtelser i form af moms, lønsumsafgift, ansatte eller import/eksport. Hvis omsætningen for momspligtige ydelser ikke overstiger 50.000kr årligt, og der ikke er nogen ansatte eller handles med import/eksport, så er registrering valgfrit.

En personligt ejet mindre virksomhed skal kun registreres hvis den omsætter for 50.000kr årligt eller mere, da den så ikke længere hører under kategorien PMV, men skal registreres som en enkeltmandsvirksomhed.

Et interessentskab skal registreres, hvis interessentskabets ejere er kapitalselskaber. Hvis interessentskabet er personligt ejet, er registrering frivilligt, så længe der ikke er skatte- og afgiftsmæssige pligter i virksomheden. Det samme gælder kommanditselskaber.

Anparts-, iværksætter- og aktieselskaber skal altid registreres.

Anpartsselskab og ydernummer

Vær opmærksom på, at hvis klinikken drives som anpartsselskab, og man søger ydernummer (overenskomst med sygesikringen), skal selskabet godkendes af Dansk Psykolog Forening. Foreningens godkendelse skal foreligge, før ansøgningen sendes til bedømmelsesudvalget.

Selv om virksomheden drives som anpartsselskab, er psykologen personligt forpligtet i forhold til sygesikringsoverenskomsten.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge