Fra lønmodtager til selvstændig psykolog

Sidst opdateret 05.07.2023 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Overgangen fra lønmodtager medfører en række omvæltninger. Den største er, at du nu ikke længere har en arbejdsgiver men i stedet er blevet ejer af en virksomhed og driver den for egen regning og risiko. Du skal nu på nye måder gøre dig tanker om dit økonomiske sikkerhedsnet, dit arbejdsmiljø, dit faglige netværk og din faglige udvikling.

96 procent af selvstændige psykologer har en fortid som lønmodtagere og har derfor også tidligere nydt godt af det sikkerhedsnet, der følger med som ansat på en arbejdsplads. Det ændrer sig radikalt, når det er dig, der sidder for bordenden og selv skal have styr på alle dele af din virksomhed.

A-kasse: Der er forskellige dagpengeregler for lønmodtagere og selvstændig. Kontakt derfor din a-kasse, når du bliver selvstændig.

Beskatning: Når du er lønmodtager har din arbejdsgiver pligt til at indberette din indkomst som A-skat og betale arbejdsmarkedsbidrag. Som selvstændig afhænger beskatning af, hvilken type virksomhed, du har. Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos Skat eller en revisor.

Faglig udvikling og netværk: Mange lønmodtagere får betalt (en del af) deres efteruddannelse som en del af deres ansættelse og har et fagligt netværk gennem deres kollegaer. Som selvstændig skal du selv sørge for din faglige udvikling, fx gennem efteruddannelse og netværk. Se netværk.

Ferie: Som lønmodtager er du omfattet af ferieloven og kan enten holde ferie med løn eller får udbetalt feriegodtgørelse. Som selvstændig skal du selv betale for din ferie. Det skal du huske, når du lægger budget og prissætter dine ydelser og opgaver.

Forsikringer: Som lønmodtager er du dækket af din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Som selvstændig skal du selv sørge for at tegne forsikringer. Læs om relevante forsikringer for selvstændige.

Moms: Det arbejde, du udfører som lønmodtager er ikke omfattet af momspligten. Som selvstændig skal du momsregistreres og betale moms af dine ydelser, hvis du forventer, at dine indtægter fra momspligtige ydelser vil udgøre mindst 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. Læs mere om moms.

Pension: Som lønmodtager er du ofte omfattet af en pensionsordning gennem din ansættelse. Som selvstændig skal du selv oprette en pensionsordning og indbetale til pension. Det skal du huske, når du lægger budget og prissætter dine ydelser og opgaver. Læs mere om pension.

Sygdom: De fleste lønmodtagere har krav på løn under sygdom. Som selvstændig har du under visse forudsætninger ret til sygedagpenge fra din kommune og kan gennem forskellige forsikringsordninger sikre din økonomi bedre ved sygdom. Læs mere om sikring ved sygdom.

DP's rolle ved overgangen fra lønmodtager til selvstændig

Ved skiftet fra lønmodtager til selvstændig bliver DP’s mandat, rolle og handlemuligheder radikalt anderledes. Meget af det, en fagforening kan gøre for lønmodtagere, er ikke muligt på det liberale marked. Her skal den selvstændige psykolog nærmere tænke os som en stands- og brancheorganisation.

Det indebærer blandt andet, at det er ulovligt at anbefale vejledende priser for selvstændige psykologer, at vi ikke må opfordre til boykot af virksomheder, der opfører sig uhensigtsmæssigt, og at vi heller ikke per automatik har en forhandlingsret.

Vi arbejder hver dag på mange måder for at gøre en positiv forskel for både den enkelte psykologvirksomhed og for den samlede gruppe af selvstændige psykologer, og som selvstændig har du fortsat adgang til dine faglige fordele og et stort netværk.

Se også arbejdsgiverrådgivning