Udviklingen

Siden årtusindeskiftet har der været en enorm vækst i markedet for private sundhedsforsikringer, og mange borgere får i dag dækket deres psykologbehandling gennem en privat sundhedsforsikring.

Det har fået markedet for privatpraktiserende psykologer til at vokse, men samtidig har det haft en markant indvirkning på kvaliteten af behandling og de selvstændige psykologers vilkår.

Det arbejder Dansk Psykolog Forening for

Arbejdet for høj kvalitet og bedre vilkår på markedet for forsikringsdækkede psykologydelser er højt prioriteret for Dansk Psykolog Forening. Vores arbejde tager udgangspunkt i faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser.

Af standarderne følger det blandt andet, at

 • Der skal være sammenhæng mellem betingelser beskrevet i klientens forsikringspolice og det faktiske behandlingsforløb
 • Psykologen skal fra start have kendskab til den samlede timeramme for behandlingsforløbet, og timer skal ikke udleveres i små portioner
 • Hvis forsikringsselskabet kalder ydelsen for “psykologbehandling”, skal psykologen have råderet over 12 konsultationer
 • Klienten skal have frit psykologvalg

Sådan arbejder vi med området

 • Vi er løbende i dialog med de fleste aktører på sundhedsforsikringsområdet, herunder netværksfirmaer, forsikringsselskaber og Forsikring & Pension for at opnå bedre vilkår for foreningens medlemmer og høj kvalitet i psykologydelserne
 • Vi indsamler viden om og analyserer området, så vi har et godt afsæt til at vejlede vores medlemmer
 • Vi vejleder medlemmer om, hvordan de forbedrer deres forhandlingsposition i samarbejdet med netværksfirmaerne
 • Vi har udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser
 • Vi har udarbejdet skriftligt vejledning om, hvordan medlemmer af foreningen kan opnå en styrket position i samarbejdet med netværksfirmaerne
 • Vi skaber rum for sparring og erfaringsudveksling på området mellem de selvstændige psykologer
 • Vi holder øje med området og reagerer, hvis vi får information om, at sundhedslovgivning, praksisoverenskomst eller etiske principper ikke overholdes

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge