Læs om, hvad du skal være opmærksom på i samarbejdet med netværk og forsikringsselskabet.

 

Typiske udfordringer

 • Manglende sammenhæng: Vi oplever ofte en manglende sammenhæng mellem forsikringsselskabets beskrivelse af psykologydelsen i salgsmateriale og forsikringspolicen og den måde, hvorpå netværksfirmaet i praksis styrer behandlingsforløbet. Et eksempel kan være, at forsikringsselskabet på den ene side reklamerer med psykologbehandling for angst, stress og depression. Og på den anden side skriver netværksfirmaet ind i samarbejdsaftalen med de selvstændige psykologer, at der kun må ydes korttidsterapi, og at antallet af behandlingstimer forventes at holde sig under et bestemt niveau. Det hænger ikke sammen og er et dårligt udgangspunkt for et behandlingsforløb.

 

 • Manglende kendskab til den samlede behandlingsramme: Mange psykologer oplever, at netværksfirmaet ikke vil oplyse den samlede timeramme for behandlingsforløbet. Derved har psykolog og klient dårlige betingelser for at afstemme forventninger til forløbet og for at lægge en plan for behandlingen.

 

 • Timer udleveres i små portioner: De fleste netværksfirmaer har en praksis for at udlevere behandlingstimer i mindre portioner med det formål at styre timeforbruget. Når en portion er ved at være brugt, skal psykologen søge om at få udleveret flere timer.

 

 • Usynlig styring: På grund af væksten i antallet af sundhedsforsikringer, dækker netværksfirmaerne en meget stor andel af markedet for psykologydelser. Derfor er stadig flere selvstændige psykologer økonomisk afhængige af at samarbejde med netværksfirmaer. Netværksfirmaerne lægger ikke skjul på deres forventninger om, at psykologen har et lavt timeforbrug, og derfor føler psykologen sig presset til at gå på kompromis med fagligheden af frygt for at blive opsagt af netværket. Det er en usynlig styring, der i værste fald er med til at forringe kvaliteten af psykologbehandling på det danske marked.

 

 • Krav om at skifte psykolog: Borgere der i forvejen har en god relation til en psykolog fra et tidligere behandlingsforløbet kan være nødsaget til at starte forfra hos en ny psykolog på grund af forsikringsselskabets krav om, at man kun kan få behandling af psykologer, der er tilknyttet et bestemt netværk.

 

 • Tavshedspligten udfordres: Når psykologen anmoder om yderligere timer til et behandlingsforløb beder netværksfirmaer ofte psykologen om at begrunde behovet for yderligere timer. I nogle tilfælde udbeder netværket sig tavshedsbelagte oplysninger.

 

 • Tung administrationsbyrde: Mange selvstændige psykologer oplever, at samarbejdet med netværksfirmaer medfører omfattende administrative byrder. Ex. ved afregning eller ansøgning om timer til at færdiggøre et behandlingsforløb.

 

 • Brud på praksisoverenskomsten: Klienter med lægehenvisning får ofte deres egenbetaling dækket af en privat sundhedsforsikring. I de tilfælde oplever mange ydernummerpsykologer, at private forsikringsselskaber søger at påvirke rammerne for behandlingen. Resultatet er i nogle tilfælde en forringelse af det offentlige behandlingstilbud. Det er derfor vigtigt at stå fast på, at psykologbehandlingen under den offentlige ordning først og fremmest er en del af det offentlige sundhedsvæsen, og at rammerne for behandlingen først og fremmest er reguleret af bekendtgørelsen og overenskomsten. Læs mere i vores guide til behandlingsforløb på den offentlige ordning, hvor egenbetaling dækkes af en privat sundhedsforsikring.

 

 • Faglig vurdering underkendes: Mange selvstændige psykologer oplever, at deres faglige vurderinger underkendes af netværksfirmaernes sagsbehandlere.

 

Overvejer du samarbejde med et netværk, så vær opmærksom på

 • Kan jeg opretholde den ønskede psykologfaglige kvalitet og standard?
 • Overholder mit samarbejde den relevante lovgivning?
 • Kan en samarbejdsaftale forhindre, at jeg udvikler min praksis og mit virkefelt?

Vi anbefaler altid, at du forhandler om de samarbejdsvilkår, som du tilbydes. Fx medfører dit samarbejde med netværksfirmaet ofte ekstra administration – som du bør honoreres for. Du skal også være opmærksom på, at mange samarbejdsaftaler indebærer, at psykologen først modtager betaling efter, at behandlingsforløbet med en klient er afsluttet. Det betyder, at du kan komme til at vente flere måneder på din betaling.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge