Forældrekompetenceundersøgelser, København

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 238102
 • København 
 • 27.11.2023 - 28.11.2023
 • 16.10.2023
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere 
 
Marie Hagelskjær, cand.psych,aut., Ph.d. fra Københavns Universitet med speciale i forebyggelse og udredning af overgreb mod børn. Ansat hos PsykologCenter Aarhus med speciale i udredning af forældrekompetencer.
Marianne Thorlund, cand.psych,aut., specialist i klinisk psykologi. Ansat hos PsykologCenter Aarhus med speciale i udredning af forældrekompetencer.
Jeppe Budde, cand.psych,aut., specialist i psykoterapi, voksne. Faglig leder af PsykologCenter Aarhus.

Alle undervisere er beskæftiget i PsykologCenter Aarhus, som er et videnscenter for udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser. PsykologCenter Aarhus løser komplekse undersøgelsesopgaver inden for myndighedsområdet i hele Danmark.

Formål
Udarbejdelser af undersøgelser inden for myndighedsområdet er en krævende psykologfaglig opgave, der kalder på en høj grad af specialiseret viden. Formålet med dette kursus er overordnet at styrke dit psykologfaglige ståsted i forhold til at kunne varetage udførelsen af forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser.
urset giver dig indsigt i de aktuelle retningslinjer og anbefalinger på området, kendskab til undersøgelsesmetodik, øgede færdigheder ud i skriftlig afrapportering og et kendskab til det system, som undersøgelsen vil indgå som en part i.
Undervisningen belyser de forskellige fagetiske udfordringer, dilemmaer og følelsesmæssige belastninger, der uvægerligt vil komme i spil, når man løser opgaver inden for de tungeste børnesager og i et felt, hvor der de seneste år har været stigende opmærksomhed på kvaliteten af udførelsen fra både medier og statslige instanser.
Kurset har også til formål at belyse den praktiske udførelse af undersøgelserne heri en diskussion af, hvilke metoder der kan anvendes inden for hhv. voksen-, børne- og samspils-undersøgelsen. Der vil ikke blive undervist i specifikke testmetoder.

Læringsmål
Vi vil som ovenfor beskrevet arbejde med centrale dilemmaer og problemstillinger ift. hvordan du får skabt grundlaget og rammerne for at kunne udføre en forældrekompetenceundersøgelse.

Dette vil gøre dig i stand til

 • At vurdere indholdet af en henvisning og identificere væsentlige undersøgelsespunkter med henblik på at tilrettelægge et undersøgelsesforløb
 • At etablere en etisk forsvarlig og professionel relation i forhold til forældre og børn samt til øvrige samarbejdspartnere.
 • At kunne begrunde valg af relevante test- og observationsmetoder i forhold til den konkrete problemstilling.
 • At opnå en højere grad af tryghed i arbejdet med at foretage forældrekompetenceundersøgelse.

Målgruppe
Kurset udbydes primært for psykologer, som arbejder med eller skal til at arbejde med denne form for undersøgelsesarbejde. Der optages kun psykologer på kurset.

Undervisningsform
Undervisningen er tilrettelagt med en blanding af oplæg fra underviserne, diskussion af cases og deltagernes erfaringer og spørgsmål til feltet. Det forventes, at du som kursist har forberedt dig, er aktivt deltagende og dialogisk indgår i de drøftelser, der gøres.

Temaer i kurset

 • Afklaring af forældrekompetence som begreb og undersøgelsesgenstand
 • Etiske dilemmaer og udfordringer i rollen som undersøger
 • Samarbejdet med opdragsgiver før og undervejs i undersøgelsesforløbet
 • Udarbejdelse af undersøgelsesplan
 • Etablering af samarbejdsalliance med børn og forældre
 • Tilrettelæggelsen børne- og voksenundersøgelse: metoder og analyseproces
 • Den skriftlig afrapportering af en FKU
 • Tilbagemelding og aflevering: formidling og tilrettelæggelse af møder
 • Sagsbehandlingen i kommunale forvaltninger, Børn og unge-udvalg og Ankestyrelsen
 • Klager over psykologen i Psykolognævn eller Etiknævn

Forberedelse/mellem kursusdage
Det forventes, at du har læst nedenstående litteratur inden kursusstart.
Der vil på kurset i et vist omfang blive mulighed for at få belyst problemstillinger ud fra egne sager i dialog med underviserne og de øvrige kursister.

Litteratur (forudsættes læst inden kursusstart)

 1. Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Socialstyrelsen, 2021. Kan findes her: 
 2. Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser. Socialstyrelsen, 2021. Kan findes her: 
 3. Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer, 2021. Er tilgængelig i Mitdp.dk 3 uger før kursusstart.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet i Klinisk Børnepsykologi under 6.4.4.2.2., 12 timer.
Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet i Psykoterapi, under 13.4.4.2.2., 12 timer.
Kurset er godkendt specialistuddannelse i Pædagogisk Psykologi: 8.4.4.2.1, 12 timer.
For alle øvrige specialistuddannelser er kurset godkendt jf. retningslinjerne i det fleksible valg med 12 timer.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø


Tid og varighed

Mandag 27. november - tirsdag 28. november  2023.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.

Varighed: 12 timer. 


Til- og afmeldingsfrist

16. oktober 2023