Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Velkommen til selskabets hjemmeside

 

knapperkursus

knaptilmeld

Vi er et selskab af over 1600 psykologer med en særlig interesse for psykoterapiens udvikling i ind- og udland.

En videnskabeligt baseret videreuddannelse samt løbende opdatering af teori og praksis er grundlaget for vort arbejdsliv. Du vil møde mange engagerede psykologer til vore møder og spændende internationale arrangementer, som du kan læse nærmere om i DPSP’s program.

Som medlem har du fortrinsret til alle vore arrangementer.

DPSP afholder meritgivende kurser, seminarer, generalforsamling mv i København, Århus og Odense.

Vi afholder to årlige internationale heldagsseminarer, hvor du kan møde fremtrædende profiler inden for vort fag.

Læs mere om DPSP’s internationale seminarer

DPSP har oprettet et videotek, hvorfra medlemmer kan låne videooptagelser af kendte danske og udenlandske psykoterapeuter. Log in i Mit DP øverst th og se listen.

Bestyrelsen deltager i diverse fagligt-politisk arbejde blandt andet via indstilling af medlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn og Patientombuddet samt repræsentation i diverse udvalg i Dansk Psykolog Forening, nationale udvalg under Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner samt internationalt arbejde bl.a. i relation til WHO.

Har du lyst til at blive medlem af selskabet, koster det 150 kr. årligt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DPSP’s sekretær Lotte Dehli på mail ld@dpsp.dk

Bestyrelsen har nedsat følgende faste udvalg: Aarhus-udvalget, Odense-udvalget og Medietek-udvalget. Vi har desuden nedsat et Online-udvalg.

Se medlemmerne af udvalgene

Vi håber, medlemskab af DPSP kan bidrage til din faglige udvikling og personlige fornøjelse.

Vi holder hjemmesiden opdateret med de nyeste informationer om DPSP’s aktiviteter

Klaus Pedersen, formand

Styrelsens medlemmer pr. 10. juni 2021:

Formand:
Klaus Pedersen
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

Næstformand:
Kirsten Rosenkrantz Grage
Mail: kirsteng@privat.dk

Kasserer:
Finn Korsaa
Mail: fkorsaa@webspeed.dk

Styrelsesmedlem:
Anne Vonger Kaas
Mail: anne@vongerkaas.dk

Styrelsesmedlem:
Mette Vinum
Mail: mette.meleschko@icloud.com

Styrelsesmedlem:
Malene Hinrichsen
Mail: psykolog@mahi.dk

Styrelsesmedlem:
Karen Aursand
Mail: karenaursand@gmail.com

Suppleant:
Krista M. Straarup
Mail: kristasteen@msn.com

Suppleant:
Henriette McKenzie Rønhof Stoth
Mail: psykolog@henriettesloth.dk

Sekretær:
Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

 

DPs ICD-10 Revision Styregruppe
Klaus Pedersen, formand
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
Klaus Pedersen, udpeget af DP
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.