DP ForskerTalks: Nyt tiltag giver inspiration til din psykologfaglige praksis

Publiceret 19.12.2022 Af nyhedsredaktionen

Nu kan du se to serier ForskerTalks med nogle af landets førende forskere inden for psykologi. DP ForskerTalks er fokuserede, forskningsbaserede oplæg, der er sat sammen for at give DP's medlemmer adgang til solid psykologisk forskning med det formål at understøtte og inspirere den psykologfaglige praksis. Hver ForskerTalk varer 15-20 minutter.

Johanne Smith-Nielsen og Svend Aage Madsen er værter på forskertalk-serien om fødselsdepressioner.

Fordyb dig i lyd, ord og billede

Forskertalks er en unik mulighed for at få et videnstungt og komplekst emne komprimeret til et klart, mundtligt budskab. Videoerne varer ca. 15 minutter. Du kan bruge dem som inspiration i den egen praksis, eller som materiale i forbindelse med din praksis.

Se serien: Psykologien i en digital tidsalder

Serien favner den nyeste forskning, der involverer psykologiske perspektiver og stiller skarpt på psykologiens og psykologernes rolle i digitaliseringen som udviklingstendens i samfundet.

Der er i alt 7 ForskerTalks, hvor du bl.a. hører om robotter i psykologarbejdet, gaming og psykoterapi med virtual reality. Den første serie forskerTalks er udgivet i forbindelse med Dansk Psykolog Forenings årsmøde 2022.

Se serien: Fødselsdepressioner

Serien styrker dit videns- og handleniveau i forhold til opsporing,  behandling og afstigmatisering af fødselsdepression hos begge forældre. Du kan se ForskerTalks enten enkeltvis eller som en hel serie, hvor du kommer godt rundt om emnet.

Materialet er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen som led i indsats over for fødselsdepression – styrket vidensniveau og afstigmatisering.

Serien består af i alt 8 ForskerTalks