DP’s bestyrelse anbefaler et ja til resultaterne af overenskomstaftalerne på det offentlige område

Publiceret 27.03.2024 Af nyhedsredaktionen

Fra 2. april skal offentligt ansatte psykologer stemme om resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2024. Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening anbefaler et JA til overenskomstresultaterne, der giver en højere løn og forbedrede arbejdsvilkår for psykologerne.
Dea Seidenfaden

Et langt forløb for at forbedre både løn og arbejdsforhold for psykologerne gennem overenskomstforhandlingerne er slut. Alle psykologer, der arbejder i stat, regioner og kommuner skal nu stemme elektronisk om det resultat, som Dansk Psykolog Forening (DP) har forhandlet hjem.

På baggrund af alle de medlemsforslag og -krav, der blev indsamlet blandt medlemmerne i 2023, gik DP til forhandlingsbordet med en række prioriterede krav. Hovedkravet i forhandlingerne var at sikre psykologerne mere i løn – og det er lykkedes at sikre lønstigninger til psykologer på både det statslige, regionale og kommunale område. Derudover var der en række særlige krav på alle om tre områder.

Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykolog Forening er glad for resultatet, som en samlet bestyrelse bakker op om:

”Der er ingen tvivl om, at vi denne gang er lykkedes rigtig godt med at få helt konkrete forbedringer igennem til psykologerne, der arbejder i både staten, i regionerne og i kommunerne. Flere af kravene er krav, som vi har kæmpet for i årevis og som nu bliver en realitet. Samtidig glæder jeg mig over, at psykologerne allerede 1. april kan mærke, at lønstigningerne slår igennem på lønsedlen. Derfor er det også en tilfreds og enig bestyrelse, der anbefaler et ja til denne overenskomst”.

Bestyrelsen begrunder deres anbefaling med, at der er forhandlet mange gode aftaler hjem, som kommer psykologerne til gode. Se aftalerne herunder:

Det er medlemmernes stemmer, der tæller

Dea Seidenfaden slår fast, at det nu er op til medlemmerne at stemme om aftalerne. Det betyder, at medlemmer af Dansk Psykolog Forening i løbet af de næste par uger skal stemme om overenskomsten ved urafstemning – alle offentligt ansatte psykologer kan stemme fra 2. – 12. april.

”Nu er det medlemmernes tur. Mit håb er, at så mange psykologer som muligt vil gøre deres indflydelse gældende ved at sætte deres kryds. Jo flere medlemmer der stemmer, jo stærkere står resultatet – og jo stærkere en forhandlingspart er Dansk Psykolog Forening næste gang” siger Dea Seidenfaden.

Urafstemning blandt offentligt ansatte psykologer

Som offentligt ansat psykolog skal du stemme om resultatet mellem 2. og 12. april 2024. Du modtager en mail med et personligt stemme-link.

Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer, så vi får et endnu stærkere fundament for at skabe de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for psykologerne.

Modtager du ikke en mail, så:

  • Tjek først dit spamfilter
  • Tjek, at dine medlemsoplysninger er korrekte i MitDP
  • Kontakt os på dp@dp.dk, hvis du ikke har modtaget en mail eller hvis dine oplysninger i MitDP ikke er korrekte.