Løn og vilkår i dit første job som psykolog

I dit første job som psykolog er det vigtigt med en god begyndelse. Det starter allerede, inden du har første dag på dit nye arbejde. Du skal nemlig helst have fået aftalt din løn og vilkår, inden du begynder i dit nye job.

Din løn som nyuddannet i det offentlige

Hvis dit første job som psykolog er i det offentlige; I staten, regionerne eller kommunerne, så vil du arbejde på en overenskomst, som Dansk Psykolog Forening er part i. Det betyder, at dine vilkår som psykolog i det store hele vil være aftalt for dig.

De offentlige overenskomster har løntrin, som er aftalt på forhånd. Det betyder, at du som nyuddannet bliver indplaceret på et bestemt løntrin og derudover har mulighed for at forhandle et tillæg. Din forhandling varetages af din lokale tillidsrepræsentant eller en konsulent fra Dansk Psykolog Forening.

Se de offentlige overenskomster

Din løn som nyuddannet i det private

Hvis dit første job er i det private, og Dansk Psykolog Forening ikke har overenskomst med organisationen, skal du selv forhandle dine løn og vilkår, inden du begynder.

Her er det en god idé at tage os med på råd. Vi har udarbejdet en lønstatistik på det private område, der kan være pejlemærke for din første løn som nyuddannet psykolog.

Sådan lønforhandler du

Skriv ikke under, før du har kontaktet os

Når du og din nye arbejdsgiver er blevet enige om din løn, sender arbejdsgiveren et udkast til en ansættelseskontrakt. Vi tilbyder at gennemgå ansættelseskontrakten sammen med dig, så send den til os, inden du underskriver.

Vi kigger på mange ansættelseskontrakter hver dag og ved præcis, hvad de bør indeholde, og hvor det måske kan være gavnligt at forhandle nogle bedre forhold.

Du har krav på en ansættelseskontrakt, når du er ansat længere end 1 måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer. Din arbejdsgiver har pligt til at sende kontrakten senest en måned efter, du er blevet ansat.

Forstå ansættelseskontrakten