Mød DP Studerende

DP Studerende er sektionen for de studerende i Dansk Psykolog Forening. Alle studerende, der er medlem af DP, er automatisk medlem af DP Studerende. DPS har ca 1.700 medlemmer fordelt på de fire universiteter i landet; København, Odense, Aarhus og Aalborg.

DPS arbejder for at fremme de psykologistuderendes faglige og fagpolitiske interesser. Desuden fungerer DPS som et bindeled til Dansk Psykolog Forening. På den årlige generalforsamling i DPS vedtages desuden hvilke arbejdsområder vi skal arbejde med det kommende år.

Kontakt Dp Studerende

 • DP Studerende vision er at fremme de psykologistuderendes trivsel, kompetencer og fagligt netværk i studietiden, samt i overgangen til arbejdsmarkedet.

  Arbejdspunkter

  • Sætte fokus på trivsel blandt de psykologistuderende.
  • Arbejde for en god overgang fra studiet til arbejdsmarkedet.
  • Være de psykologistuderendes stemme i den offentlige debat.

  DP Studerende arbejder endvidere på at fremme faglige, fagpolitiske og studiepolitiske spørgsmål, som er relevante for psykologistuderende. Dette gøres blandt andet i samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

 • Dp Studerende har fire lokalstyrelser, som er fordelt på de fire studiebyer. På den måde kan lokalstyrelserne være i kontakt med, hvad der rører sig på netop dit universitet og dermed sikre at fokus er på de rette steder. Fælles for alle delstyrelser er, at vi holder en masse faglige arrangementer, som skal klæde dig på til dit kommende arbejdsliv. Vi viser dig nogle af de psykologiske arbejdsfelter og metoder, som du kunne komme til at arbejde med i fremtiden. Derudover holder vi arrangementer, som skal styrke dig i at skrive ansøgninger, udarbejde cv og håndtere din første jobsamtale.

 • DP Studerende holder i starten af hvert år generalforsamling (GF). GF afholdes lokalt i de fire studiebyer.  Til GF skal sektionen fremlægge en beretning for året der er gået og regnskabet for året skal godkendes. Budget for det kommende år skal også godkendes. Sektionen fremlægger også en vision, samt nogle arbejdspunker, som sektionen skal arbejde med det kommende år. Dette skal også godkendes. Til sidst på GF er det muligt at stille op til at være en aktiv del af sektionen, samt til posterne; lokalkasserer, lokalnæstformand og lokalformand. GF er gratis for alle, men kun medlemmer af DP har stemmeret og kan stille op.

  Vi annoncerer GF på vores facebookside

 • DP Studerende afholder kort tid efter GF et konstituerende landsmøde. Her siger vi farvel og tak til dem der ikke længere skal være aktive medlemmer og velkommen til de nye. På landsmødet besluttes hvordan vi skal arbejde med de valgte arbejdspunkter.  Det er også på landsmødet at vi vælger hvem der skal besidde de forskellige poster i DP’s udvalg. På landsmødet vælges der også landskasser, landsnæstformand og landsformand.

  Du kan læse mere om dagsorden og formalia omkring det konstituerende landsmøde i vores vedtægter.

  Landsmøde

  Om efteråret afholder DP Studerende endnu et landsmøde. Her mødes vi for at give en opdatering på det vi besluttede på det konstituerende landsmøde. Her planlægger vi også den næste GF. Begge landsmøder er også en unik mulighed for de aktive medlemmer, for at mødes på tværs af landet og vi lægger stor vægt på at der også er tid til det sociale.

Hovedstyrelsen

Formand
Karla Aurelia Rasmussen Braga
kab@dp-decentral.dk

Næstformand
Troels Børsholt Rudkjøbing
trr@dp.dk

Suppleant for næstformand
Ida Nørgaard Bendtsen

Kasserer
Thomas Jørgensen

Suppleant for kasserer
Sofie Rønn Cross

Aalborg universitet

Kontaktes på aau_dps@outlook.dk

Lokalformand + repræsentant i SUL
Ida Nørgaard Bendtsen
60 27 55 75
idanoergaardb@hotmail.com

Lokalnæstformand

Lokalkasser + repræsentant i L&S + repræsentant i AC-netværket + EFPSA MR
Thomas Jørgensen
28 19 90 54
tcj2010@live.dk

Øvrige repræsentanter

Repræsentant i Uddannelsesalliancen
Louise Langkjær Kloster
30 26 34 50
lklost20@student.aau.dk

Sofie Rønn Cross
42 78 72 33
Sofie.cross@live.dk

Repræsentant i AMU
Rasmus Bjørn Henriksen
51 77 50 52
rasmusbhenriksen@gmail.com

Amalie Barsøe Petersen
amalie.barsoe.petersen@hotmail.com

Københavns universitet

Kontaktes på ku_dps@outlook.dk

Lokalformand
Karla Aurelia Rasmussen Braga
kab@dp-decentral.dk

Lokalnæstformand
Lokalkasserer

Øvrige repræsentanter
Ida Schleicher

Syddansk universitet

Kontaktes på sdu_dps@outlook.dk

Lokalformand 
Troels Børsholt Rudkjøbing
28 59 22 96
trrud17@student.sdu.dk

Lokalnæstformand

Lokalkasserer + repræsentant i UFU + EFPSA vice MR
Nellie Marie Svanholm Walsh
29 91 96 55
newal19@student.sdu.dk

Øvrige repræsentanter:
Jonas Søvik
jonas.soevik@gmail.com

Hvad er hvad?

Udvalgsforklaringer:
AMU = Arbejdsmiljøudvalget
L&S = Løn- & Stillingsstrukturudvalget
UFU = Uddannelses- og Forskningsudvalget

Internationale netværk:
EFPSA = European Federation of Psychology Students’ Associations.