Børneneuropsykologisk Selskab

Velkommen til Børneneuropsykologisk Selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Hvad er Børneneuropsykologi? Neuropsykologien er en underdisciplin af psykologien, der arbejder med hjernens kognitive funktioner og menneskets adfærd, hvorfor børneneuropsykologien arbejder med feltet hos børn og unge op til 18 år.

Historik: Fra 1986 gik en gruppe psykologer indenfor børne- og ungdomspsykiatrien sammen om at tilbyde særlige kurser i børneneuropsykologi med viden om neuropsykologi og psykiatri på børne- og ungeområdet. I 1994 blev det på en Generalforsamling besluttet at undersøge muligheden for en selvstændig specialistuddannelse i børneneuropsykologi, og i 1996 blev det første Fagnævn nedsat.

Vi er i dag et fagligt selskab med ca. 100 medlemmer under DP og selskabet understøtter efteruddannelsen til specialist i klinisk neuropsykolog med børn og unge.

Medlemmer: Psykologer som arbejder med og interesserer sig for neuropsykologi indenfor børne- og ungdomsområdet.

Formålet med Børneneuropsykologisk Selskab:

 • At være et fagligt fællesskab for psykologer, der arbejder med neuropsykologien på børne- og ungdomsområdet, eksempelvis på hospitaler, i rehabilitering, i kommunernes pædagogisk-psykologiske services, i privatklinikker og på specialiserede uddannelsessteder og indenfor forskningen (jf. vedtægter).
 • At arbejde for at udbrede evidensbaseret viden om neuropsykologi på børne- og ungdomsområdet til psykologer på disse arbejdspladser.
 • At arbejde for at understøtte den faglige udvikling og ekspertise indenfor et bredt neuropsykologisk felt: Fx psykologer som udvikler og vælger testmetoder, udrede de kognitive domæner, diagnosticerer eller planlægger og udfører behandling af børn og unge.
 • Børneneuropsykologi i dag har et bredere fokusområde af både hjerneskader, udviklingsforstyrrelser og normaludvikling, med en mere kompleks forståelse af samspil mellem hjerne, genetik og miljø og enhver undersøgelse og beskrivelse involverer en forståelse af samspillet mellem beskyttende faktorer og risikofaktorer både i individet og i miljøet.

Hvad indeholder et medlemskab:

 • Årlig adgang til Generalforsamling med et fagligt oplæg og mulighed for at få indflydelse i styrelsesarbejdet.
 • Nyhedsbreve om selskabets temadage, aktiviteter og kurser, samt arrangementer arrangeret i samarbejde med internationale neuropsykologiske selskaber.
 • Kurser, konferencer og temadage til medlemspris.
 • Fagligt fællesskab med andre neuropsykologer som arbejder med børn og unge.

For at være medlem af selskabet kræves der medlemskab af Dansk Psykolog Forening. Ønsker du at melde dig ind i selskabet, så send en mail til borneneuro@dp-decentral.dk.

Kurser & arrangementer i Børneneuropsykologisk selskab

 • Vi har fået følgende fra den internationale neuropsykologiske sammenslutning INS, som ønsker bud på nominerede til INS Awards Committee til INS San Diego meeting (February  2023).INS awards have as a main goal to recognize the work of colleagues who have contributed to the research, academic or clinical development of the discipline at a global or regional level. INS Awards can be a powerful tool to boost the development of neuropsychology over the globe, particularly in developing countries and underrepresented geographical areas.

  In case you are not familiar with the awards, details can be found here

  https://www.the-ins.org/files/awards/ins_awards_and_requirements.pdf

   

  Award Eligible Period Description
  Early Career ≤ 10 yrs. after terminal degree Independent and excellent research contribution
  Mid Career 11-24 yrs. after terminal degree Growing International research reputation with substantive impact
   Mentoring Award Mid-career to senior Mentoring/teaching activities have made a profound impact on careers of others
  Lifetime Award
  For Research >25 years Independent senior researcher, international reputation, substantive research impact.
  For Education senior Furthered the development of the field of neuropsychology beyond their own institution.
  For Service senior Made a significant contribution to INS
  Distinguished Career Award At/near end of career Made major, sustained contributions to the field of neuropsychology as well as to the INS.

  There are awards for people at different stages of their career and people that have contributed either by mentoring new generations or serving INS.

  Hvis man har ideer, så send (på engelsk), cv, nomination latter og support letters vores mailadresse og vi videreformidler til INS, senest 25. september.

  Vi gør desuden opmærksom på at Rigshospitalet og Videncenter for neurorehabilitering afholder temadag om Børn og unge som pårørende i neurorehabiliteringen

  Børn og unge er i en særlig sårbar situation, når en forælder eller søskende bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv. Desværre bliver børn og unge som pårørende ofte overset i sundhedsvæsenet. Videnscenter for Neurorehabilitering afholder derfor en temadag for fagprofessionelle, hvor sigtet er at øge vidensniveauet og dele erfaringer fra klinisk praksis. På temadagen får deltagerne:

  • Viden om børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende til et familiemedlem med en skade på hjerne eller rygmarv.
  • Indsigt i hvordan fagprofessionelle kan inddrage pårørende børn og unge samt deres forældre i neurorehabiliteringen.
  • Indblik i den eksisterende evidensbaserede viden om behov, reaktioner og konsekvenser ift. til pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen.
  • Inspiration fra kommuner og regioner som i praksis har arbejdet med indsatser målrettet pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen
  • Målgruppen er fagprofessionelle på hospitaler, i kommuner og private institutioner, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade.

  Dato: 26-09-2022. Tidspunkt: Kl. 9:00 – 16:00. Sted: Rigshospitalet – Blegdamsvej, Auditorium 2

  Tilmeldingsfrist: 19-09-2022

  Pris: 850 kr.

  Læs mere om temadagen og tilmelding:

  https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/vnr/sker/kal/Sider/Temadag-B%C3%B8rn-og-unge-som-p%C3%A5r%C3%B8rende.aspx

  Endelig kan vi oplyse, at vi fortsat har enkelte pladser på vores udredningskursus i Århus, som starter 22. september. Tilmelding og mere information fås ved henvendelse til Rusikebir@gmail.com

 • Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh Ø

  Datoer: 21. november 2022, 14.-15. december 2022,

  11.-12.-13. januar 2023.

   

  Formålet med kurset: Formidling af undersøgelsesresultater og på baggrund af disse at organisere og udføre relevante og evidensbaserede interventionsformer.

  Kurset vil omhandle: Rådgivning og vejledning af barn, familie og professionelt netværk, udarbejdelse af behandlingsplaner og planer for adfærdsmodificerende pædagogik og miljøtilrettelæggelse, psykoedukation, kognitiv og socio-emotionel træning, tværfaglig supervision.

  Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse Undervisningen er langt an på, at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

  Max 24 deltagere.

  Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges
  inddraget i alle undervisningsseancer.

  Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

  Pris: 9.500 kr. for medlemmer og 10.500 kr. for ikke-medlemmer (inkl. moms). Dagspris 1.800 kr.

  Tilmelding senest 1. oktober 2022 til: Birthe Rusike: rusikebir@gmail.com

   

  Dato og tid Underviser Tema
  21. november kl. 10-17 Kirsten Callesen Interventionsformer ved ADHD
  14. december kl. 10-17 Marianne Verdel og Hanne Ytting Intervention ved medfødte og erhvervede hjerneskader
  15. december kl. 9-16 Lars Rasborg Miljøterapi, jeg-støttende og spejlende interventioner
  11. januar kl. 10-17 Lennart Pedersen Interventionsformer ift autisme
  12. januar kl. 10-17 Ingrid Sindø Intervention ved Tics og Tourette
  13. januar kl. 9-16 Sonja Breinholst Kognitive terapier, CBT og metakognitiv terapi, primært ift. angst

  Kurset søges forhåndsgodkendt til: 7.4.4.2.4 – Intervention.

  Vi glæder os til at se jer
  Styrelsen i Børneneuropsykologisk Selskab

 • Sted: PPR og Specialpædagogik, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

  Datoer: 5. september, 22. september, 31. oktober, 18. november og 24. november 2022.

  Formålet med kurset: Formålet er at deltagerne skal tilegne sig viden om udredning på børne- og ungeområdet samt kunne forholde sig kritisk til de forskellige undersøgelsesprocedurers validitet og reliabilitet. Endvidere vil deltagerne få kendskab til at administrere neuropsykologiske test og screeningsmetoder, foretage klinisk observation, vurdere testresultater, anvende og fortolke spørgeskemaer samt ratingscales og foretage en samlet vurdering af data til brug for at udarbejde rapporter og erklæringer.

  Kurset vil omhandle:

  Under kurset gennemgås udredning af sociale og emotionelle kompetencer, udredning af børn og unge med traumer, udredning af samspil mellem barn og omsorgsperson samt udredning af opmærksomhedsfunktioner og eksekutive funktioner. Herudover gennemgås observationsmetodik, anamneseoptagelse samt udarbejdelse af rapporter og erklæringer.

  Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse Undervisningen er langt an på, at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

  Max 24 deltagere.

  Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges
  inddraget i alle undervisningsseancer.

  Sted: Kursuslokale på PPR Aarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

  Pris: 7800 kr. for medlemmer, 9000 for ikke medlemmer (inkl. moms). Dagspris 1800 kr.

  Tilmelding senest 1.september 2022 til: Birthe Rusike: rusikebir@gmail.com

   

  Dato og tid Underviser Tema
  5. september kl. 9-16 Lona Bjerre Andersen Anamneseoptagelse (3 timer) & Udarbejdelse af rapporter og erklæringer (3 timer)
  22. september kl. 9-16 Line Gebauer Udredning af sociale og emotionelle kompetencer hos børn og unge (6 timer)
  31. oktober kl. 9-16 Thomas Nicolaj Iversen Udredning af børn og unge med traumer (3 timer) & Udredning af samspil mellem barn og omsorgsperson (3 timer)
  18. november kl. 9-16 Birthe Rusike Observationsmetodik (6 timer)
  24. november kl. 9-16 Rasmus Herold og Anders Jørgensen Udredning af opmærksomhedsfunktioner og eksekutive funktioner (6 timer)

  Kurset forventes at kunne blive godkendt med 30 timer på specialiseringsmodulet i klinisk neuropsykologi med børn og unge og klinisk børne- og ungepsykologi – det vil være deltagernes eget ansvar at søge ved det respektive fagnævn. Vær opmærksom på at kursets varighed er 5 dage.

Styrelsesmedlemmer i selskabet

Formand
Birthe Rusike
E-mail: rusikebir@gmail.com
Mobil: 27 14 55 07

Næstformand og webmaster
Anna Asp Vonsild Lund

Kasserer
Luise Bæk Bomme

Mailpasser og nyhedsbrev
Anna Krogh Andreasen

Mia Marqvard Sørensen

Kurser og andre opgaver
Kitt Boel

Styrelsen kan kontaktes på sikker-mail: borneneuro@dp-decentral.dk

Selskabets vedtægter

§1 Selskabets navn er Børneneuropsykologisk selskab

§2 Selskabets formål er:
· at skabe et fagligt forum for udveksling af erfaringer og udvikling af metoder inden for børneneuropsykologien
· at højne kvaliteten inden for børneneuropsykologien
· at styrke den professionelle identitet blandt psykologer, der arbejder med børneneuropsykologien
· at følge arbejdet med videreuddannelse inden for området
· at formidle den faglige udvikling inden for børneneuropsykologi
· at formidle synspunkter over for offentligheden

Medlemmer

§3 Der kan optages studenter og kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening

Stk. 2 Selskabet kan optage medlemmer med andre faglige retninger som associerede medlemmer uden stemmeret

Generalforsamling

§4 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk.2 Der afholdes 1 årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde. Indkaldelse sker på opslag på Hjemmesiden og udsendes via Nyhedsbrev til medlemmerne med mindst 8 ugers varsel. Forslag til dagsorden skal være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden udsendes to uger før afholdelsen.

Stk.3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
· Valg af dirigent og referent
· Godkendelse af dagsorden
· Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
· Godkendelse af revideret regnskab
· Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
· Behandling af indkomne forslag
· Godkendelse af budget og kontingent
· Valg af bestyrelse
· Eventuelt

På Generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenpunkter til besluttende afstemning.

Stk.4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer.

Stk.5 ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelsen af anmodningen.

Bestyrelsen

§5 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed.

Stk.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den konstituerer sig selv.

Stk.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er henholdsvis 2 (lige år) og 3 (ulige år) på valg.

Stk.4 Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol

Stk.5 To suppleanter vælges for et år ad gangen. De deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk.6 Der kan vælges repræsentanter til ad hoc udvalg til særlige opgaver. De refererer til bestyrelsen.

Økonomi og regnskab

§6 Selskabet kan anmode om økonomisk tilskud fra Dansk Psykolog Forening til udgifter i forbindelse med selskabets virksomhed.

Stk.2 Faglige selskaber kan skaffe sig indtægter fra egne aktiviteter og arrangementer

Stk.3 Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§7 Selskabets regnskabsår er kalenderåret

Stk.2 Dansk psykolog Forening udarbejder regnskab på baggrund af indsendte/fremkomne bilag senest 15.januar for det foregående år.

Stk.3 Regnskabet for det foregående år fremlægges på generalforsamlingen

Stk.4 Regnskabet revideres af Dansk Psykolog Forenings revisorer.

Vedtægtsændringer

§8 Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer

Stk. 2 Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsorden

Opløsning

§9 Selskabet opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.

Stk.2 Et fagligt selskab kan desuden opløses, hvis der i 2 år ikke har været afholdt generalforsamling. Den sidste valgte kasserer er ansvarlig for selskabets sagsmateriale, regnskaber, kassebeholdning m.v. overføres til dansk Psykolog Forening.

Godkendt på generalforsamlingen d. 25.01.2013.