Valg af TR

Sidst opdateret 17.07.2023 Af konsulent Louise Lund Christensen

Det er forholdsvist nemt at få valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. I det offentlige har medarbejderne ret til en TR, på det private område skal det være nævnt i overenskomsten eller aftalt med ledelsen. Se her hvordan I vælger en tillidsrepræsentant.

I kan vælge en tillidsrepræsentant, hvis der er mindst fem psykologer på jeres arbejdsplads.

Sådan vælges tillidsrepræsentanten

 • På private arbejdspladser skal I undersøge mulighederne for at vælge en TR først. I det offentlige er det jeres ret at tage initiativ til at vælge en TR.
 • Indkald til et møde, hvor I blandt psykologerne vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant. Valget kan ske ved håndsoprækning eller anonymt ved sedler med kandidatens navn på.
 • Når tillidsrepræsentanten og -suppleanten er valgt, skal I anmelde valget. Det gør den valgte TR ved at udfylde en anmeldelsesblanket.
 • Dansk Psykolog Forening sender den herefter til din arbejdsgiver til godkendelse. Hvis arbejdsgiveren ikke protesterer over valget inden 3 uger, er tillidsrepræsentanten automatisk godkendt.
 • Når valget er endeligt, modtager den valgte tillidsrepræsentant alt relevant materiale for at kunne varetage TR-funktionen og bliver inviteret til at deltage i kurser for tillidsrepræsentanter.

Vi anbefaler at TR i samme forbindelse etablerer en klub, hvis der ikke findes en i forvejen. Klubben fungerer som tillidsrepræsentantens valggruppe og som opbakning og sparringspartner i tillidsrepræsentantens daglige arbejde .

Se regler for klubber og oprettelse af nye klubber

Tillidsrepræsentanten vælges for 2 år ad gangen
Valgperioden er normalt 2 år, men der er mulighed for at vælge ny tillidsrepræsentant i utide. Valget skal formelt godkendes af arbejdsgiveren, men der skal gode grunde til at afvise valget. Der kan vælges én suppleant for hver tillidsrepræsentant.

Regler for valg af TR i det offentlige

På alle offentlige arbejdspladser har medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Psykologer, der har været ansat mere end seks måneder i kommuner og regioner og ni måneder i staten, kan blive valgt til TR. Det er uden betydning, om de er ansat på heltid eller deltid.

Hvis der er færre end fem psykologer på arbejdspladsen, kan I få valgt en tillidsrepræsentant ved at indgå i valgforbund med psykologer på en anden institution i kommunen, regionen eller styrelsen.

Regler for valg af TR i det private

På det private område er der ikke automatisk ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Hvis retten til en tillidsrepræsentant er nævnt i overenskomst, gælder samme regler som på det offentlige område. Hvis det ikke står i overenskomsten skal det aftales med ledelsen

Husk at kontakte DP, hvis I overvejer at vælge en tillidsrepræsentant i en privat virksomhed. Der kan være andre vilkår end for offentlig ansatte tillidsrepræsentanter, som det er vigtigt I har kendskab til.

Tillidsrepræsentantens værktøjskasse

Få hjælp til TR-opgaven

Som TR er du DP’s lokale repræsentant og dine kollegers talerør. Find hjælp og støtte til at løse din opgave her:

 • TR/AMR Nyt med nyheder og inspiration
 • Kurser og møder for tillidsvalgte – Se aktuelle arrangementer
 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø – Kontakt DP
 • TR-værktøjskassen – Find materialer til TR-opgaven
 • For at være godt rustet til opgaven kan du trække på rådgivning hos DP’s konsulenter
 • I særligt vanskelige sager og i afskedigelsessager, hvor der fx er brug for juridisk bistand tager DP opgaven for dig.

Husk at opdatere dine oplysninger

For at kunne rådgive så godt som muligt skal vi have opdaterede oplysninger om din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du informerer sekretariatet om indgåede lønaftaler, ændringer i valggrundlag, organisationsændringer og andet relevant.

 • Hvis du ikke længere har et tillidshverv, skal vi vide det, så alle oplysninger er ajour. Send en os en mail på dp@dp.dk med oplysning om din arbejdsplads og dato for ophør af tillidshverv.
 • Er du lige blevet valgt som tillidsrepræsentant eller -suppleant, så skal du huske at anmelde valget til os. Når du har gjort det, anmelder vi valget til din arbejdsgiver, og herefter er du bemyndiget til hvervet. Udfyld anmeldelsesblanket