Psykologer stemmer stort ja til nye overenskomster

Publiceret 15.04.2024 Pressemeddelelse

Det blev et markant ja fra Dansk Psykolog Forenings offentligt ansatte medlemmer til de nye overenskomster for psykologer. Historisk mange valgte at stemme, og hele 96,7 % satte deres kryds ved ja.
Forperson for Dansk Psykolog Forening Dea Seidenfaden

96,7 %

Så høj er ja-procenten i urafstemningen om de nye overenskomster for psykologer ansat i staten, kommunerne og regionerne, som Dansk Psykolog Forening tidligere på året forhandlede på plads sammen med Akademikerne.

Hele 66,3 % af de i alt 5.226 stemmeberettigede offentligt ansatte medlemmer af Dansk Psykolog Forening har givet deres mening til kende. Det er en tredobling siden 2021, hvor 21,7 % stemte.

Den historisk høje stemmeprocent og det klare ja fra medlemmerne glæder forperson for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden:

”Jeg er stolt over psykologernes fælles vilje og engagement i deres arbejdsliv. Der er stort behov for psykologers stærke faglighed i det offentlige, og psykologerne vil gerne bidrage. Det ændrer dog ikke på, at det er helt afgørende, at staten, kommunerne og regionerne kan tilbyde gode og bæredygtige arbejdsvilkår for de psykologer, der skal løfte de mange udfordrende opgaver – fx i psykiatrien, i kommunernes indsatser for børn i mistrivsel og de statslige tilbud til familier i krise,” siger hun og fortsætter:

”I forhandlinger får man naturligvis aldrig alt det hjem, man ønsker sig, men jeg synes, vi har landet rigtig gode aftaler, der har synlige aftryk til psykologerne og anerkender at psykologerne er med til at løse nogle af de store samfundsudfordringer vi har. Af den grund betyder psykologernes utvetydige og store opbakning til aftalerne enormt meget for mig.”

Blandt de offentligt ansatte psykologer, der har deltaget i urafstemningen, har 1,6 % sat kryds ved nej, og 1,7 % stemt blankt.

Lønstigninger og flere psykologtillæg

De nye overenskomstaftaler for stat, kommuner og regioner landede, da hovedorganisationen Akademikerne i marts og april nåede til enighed med hhv. Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Finansministeriet (staten). Med ja’et fra medlemmerne af Dansk Psykolog Forening og et positivt flertal på 97,9 % af medlemmerne i Akademikerne-organisationerne samlet, kan den nu træde i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. april 2024.

Dermed sikres de offentligt ansatte akademikere bl.a. pæne lønstigninger allerede pr. 1. april 2024, en højere pension og mere fleksibilitet for både pensionsindbetalinger og opsparing af frihed.

For psykologerne har Dansk Psykolog Forening i øvrigt forhandlet en række særtillæg hjem, herunder tillæg til PPR-psykologer i kommunerne, tillæg til psykologer ansat i den regionale børne- og ungdomspsykiatri og funktionstillæg til psykologer i staten, som laver børnesagkyndige undersøgelser.

FAKTA: Sådan stemte medlemmer af Dansk Psykolog Forening

 • Antal ja-stemmer: 3.544 svarende til 96,72%
 • Antal nej-stemmer: 58 svarende til 1,58%
 • Antal blanke stemmer: 62 svarende til 1,69%

FAKTA: De nye overenskomster

De nye overenskomstaftaler giver offentligt ansatte psykologer bedre vilkår på en lang række områder. Med en ramme på 8,8 % sikrer de bl.a.:

 • Lønstigninger
 • Funktionstillæg til psykologer i staten, som gennemfører dele af eller hele børnesagkyndige undersøgelser
 • Forhøjet PPR-tillæg til kommunalt ansatte PPR-psykologer
 • Kvalifikationstillæg til autoriserede psykologer i regionerne
 • Tillæg til psykologer ansat i den regionale børne- og ungepsykiatri
 • Forhøjet pension og feriegodtgørelse
 • Forbedringer af barselsvilkår med mere løn til medforældre, soloforældre og forældre med flerlinger
 • Mere fleksibilitet og fritvalg både for pensionsindbetalinger og opsparing af frihed

Læs mere om aftalerne: