FAQ om at søge ydernummer

Her kan du se de mest almindelige spørgsmål, andre psykologer har stillet i forbindelse med at søge ydernummer.
 • Ja, du må dog max være ansat 15 timer et andet sted.

 • Ja det er et krav, at du er autoriseret psykolog. Du skal medsende dit autorisationsbevis, når du søger om ydernummer

 • Svaret er 175.000 kroner på den almene ordning. Det er aftalt i Praksisoverenskomsten, at hver ydernummerpsykolog som udgangspunkt skal opnå en afregning med regionen på 175.000 kr på den almene ordning. Det hedder minimumsafregning. Det krav gælder dog først, når du har haft dit ydernummer i 2 år.

 • Ja, det er ikke nødvendigt at være specialist for at søge ydernummer, men du skal være autoriseret.

 • Nej, det er ikke nødvendigt. Og du har også mulighed for at søge ydernummer flere steder i samme region og i mere end en region. Søger du ydernummer i flere regioner, skal du sende en komplet ansøgning til hver region. Søger du flere ydernumre i en region skal du kun sende éen ansøgning.

 • På din fysiske adresse skal der være handicapvenlig adgang til dine klienter.

  Derudover skal dine IT-systemer understøtte relevant kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen efter Medoc-standarder. Et MedCom-godkendt system giver dig adgang til at afregne med regionen, modtage elektroniske henvisninger og afsende epikriser til de praktiserende læger.

  Og endelig skal du tilbyde elektronisk tidsbestilling.

 • Du kan godt have flere praksisadresser, men det er kun tilladt at praktisere på ydernummeret fra den adresse, hvor det er tildelt. Dog er det også muligt at gennemføre videokonsultationer og undtagelsesvist telefonkonsultationer fra andre lokaler, men du er forpligtet til at have en adresse tilknyttet dit ydernummer, hvorfra fysiske konsultationer kan finde sted. Hvis du gerne vil flytte din klink internt i regionen, skal du søge om godkendelse hos det regionale samarbejdsudvalg i regionen.

 • Det er Praksisoverenskomsten, der fortæller, hvilke rettigheder og pligter du har som ydernummerpsykolog. Vi har omsat de mest almindelige regler til rådgivning, hvor du kan få overblik over, hvad det kræver i forhold til afregning, klienter, klinik og med at stå til rådighed

 • Du kan søge om ydernummer to gange om året i de fem regioner, når de ledige ydernumre bliver slået op.

 • Nej. Når du først har ydernummer, skal du ikke genansøge for at bibeholde det. Ønsker du at opsige dit ydernummer, kan det ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

 • Når du har ydernummer, er du i høj grad sikret klienter til din klinik, fordi du har overenskomst med den offentlige sygesikring. Lægens henvisning til psykologhjælp er grundlaget for dit arbejde, og da det er tilskudsberettiget giver det klienterne incitament til at vælge en psykolog med ydernummer frem for 100 procent egenbetaling i en privat ordning.