Her finder du alle foreningens udvalg og fagnævn med oversigt over medlemmer og opgaver.

Bestyrelsen har seks faste udvalg, der nedsættes af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har desuden i perioden 2016-2018 nedsat fire arbejdsprogramudvalg om Børns udvikling, Gerontopsykologi, Hjerneskaderehabilitering og Sundhedspsykologi.

Derudover kan bestyrelsen i perioden oprette midlertidige udvalg, nævn og arbejdsgrupper til løsning af afgrænsede ad-hoc opgaver.

Endelig opretter bestyrelsen fagnævn indenfor områderne, hvor der er eller overvejes at etablere en specialistuddannelse.

Se ”Regelsæt 2016-2018”. (Link til pdf)

RELATEREDE SIDER

Se udvalg og fagnævn 2016-2018

ARBEJDSMILJØUDVALGET

Arbejder med arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer.

Læs mere

BØRNS UDVIKLING 

Arbejder for at flere børn får en bedre start på livet.

Læs mere

FAGNÆVN

De 10 fagnævn vurderer bl.a. specialistuddannelsesforløb.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET

Forbereder dagsorden mv. for bestyrelsens møder.

Læs mere

GERONTOPSYKOLOGI

Arbejder for at sikre borgerne en god og sund alderdom.

Læs mere

HJERNESKADEREHABILITERING

Arbejder for at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering.

Læs mere

KRITISKE REVISORER

Reviderer Dansk Psykolog Forenings årsregnskab.

Læs mere

KURSUSUDVALGET

Er ansvarlig for udviklingen af foreningens kursusaktivitet.

Læs mere

LIBERALT FORHANDLINGSUDVALG

Mandatgivende i forhold til aftaler på det liberale område.

Læs mere

LØN & STILLINGSSTRUKTURUDVALGET

Offentligt og privat ansatte medlemmers ansættelsesvilkår.

Læs mere

NATIONAL AWARDING COMMITTEE

NAC administrerer EuroPsy ordningen.

Læs mere

SUNDHEDSPSYKOLOGI

Arbejder for bedre behandlingsforløb og smidig rehabilitering.

Læs mere

SPECIALISTUDDANNELSESUDVALGET

Godkender medlemmers specialistuddannelsesforløb.

Læs mere

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDV.

Arbejder fx. med autorisation, taxameterordning mv.

Læs mere

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge