Selvstændige Psykologers Sektion

Selvstændige Psykologers Sektion varetager selvstændigt erhversdrivende psykologers interesser inden for Dansk Psykolog Forenings rammer.

Sektionens arbejdsopgaver varetages af sektionsstyrelsen. Styrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer, som vælges på sektionens generalforsamling.

Styrelsen er ansvarlig for at:

  • De fastlagte forslag, som er besluttet på generalforsamlingen, bliver udført
  • Alle nytilkomne arbejdsopgaver bliver varetaget
  • Varetage det løbende samarbejde mellem sektionen og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse
  • Indkalde andre sektionsmedlemmer til belysning af særlige emner på dagsordenen
  • Inddrage andre sektionsmedlemmer i løsningen af særlige arbejdsopgaver
MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Styrelsens medlemmer

Neelaverny Maria Srisgandarajah, formand
E-mail: kontakt@encounter.dk

Hans Fonsbøl, næstformand
E-mail:

Susie Anette Kjær, kasserer

Styrelsens medlemmer er valgt på sektionens generalforsamling. Styrelsen har valgt at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af sektionsmedlemmer, der bidrager til arbejdet i sektionen. Arbejdsgruppemedlemmerne er ikke valgt på generalforsamlingen.

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:
Henrik Juul, info@henrik-juul.dk

SusieKjær, sk@a-praksis.dk

Jane Bækgaard, jane.baekgaard01@gmail.com

Stefan Szartoryski, stefan.czartoryski@gmail.com

Rune Potoker, psykologrunepotoker@protonmail.com

Sparringspartner: Britta Danø

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.