Uddannelses- og forskningsudvalgets arbejdsområde er uddannelses- og forskningsmæssige spørgsmål af betydning for psykologer i deres udøvelse af faget.

Udvalget har især arbejdet med revision af autorisationsbestemmelserne og en undersøgelse af psykologers muligheder for at gennemføre autorisationsuddannelsen. Dertil kommer generelle universitetsmæssige forhold af betydning for kandidatuddannelserne i psykologi, bl.a. taxameterbevillingens størrelse.

Endelig har udvalget i en årrække deltaget i et projekt under EU og EFPA med henblik på at udarbejde et europæisk psykologdiplom.

Læs Uddannelses- og Forskningsudvalgets kommissorium her:

MEDLEMMER
 • Lena Brøgger Jepsen (formand)
 • Katja Damgaard Andersen
 • Torben Bechmann Jensen
 • Rikke Truelsen
 • Thomas Szulewicz
 • Bendt Torpegaard Pedersen
 • Christian Gerlach
 • Tonny Elmose Andersen
 • Ane Søndergaard Thomsen
 • Mimi Yung Mehlsen
 • Nicklas Kristensen
 • Benita Rasmussen
 • Knud-Erik Sabroe

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge