Overenskomstforlig i den offentlige sektor

Publiceret 05.03.2024 Af nyhedsredaktionen

Der er indgået overenskomstforlig for alle psykologer ansat i den offentlige sektor. Så hvis du er ansat i staten, i en kommune eller i en region, er der gode nyheder til dig.

Pæne lønstigninger på vej

For alle 3 områder er der sikret pæne generelle lønstigninger allerede fra 1. april 2024, men DP er også særlig glad for de specielle psykolog-tillæg, der er aftalt til psykologer inden for alle tre områder.

Stat

BSU-tillæg

Psykologer, der gennemfører dele af eller hele den børnesagkyndige undersøgelse vil pr. 1. april 2025 modtage et årligt funktionstillæg på 22.600 kr. (01.10.2023), hvilket svarer til 1.880 kr. pr. mdr. (01.10.2023).

Kommune

Forhøjelse af PPR-tillæg

Psykologer, der arbejder i PPR får forhøjet deres PPR-tillæg pr. 1. april 2025. Forhøjelsen stiger fra et årligt funktionstillæg på 27.002,08 kr. (01.10.2023) til 31.704,69 (01.10.2023), hvilket svarer til en stigning fra 2.250,17 pr. mdr. (01.10.2023) til 2.642,06 pr. mdr. (01.10.2023).

Region

Autorisationstillæg

Autoriserede psykologer vil pr. 1. april 2025 modtage et årligt kvalifikationstillæg på 51.469,49 kr. (01.10.2023), hvilket svarer til 4.289,12 kr. pr. mdr. (01.10.2023).

BUP-tillæg

Psykologer ansat i Børne- og Ungepsykiatrien vil pr. 1. april 2025 modtage et årligt funktionstillæg på kr. 9.874,98 (01.10.2023), hvilket svarer til 822,92 kr. pr. mdr. (01.10.2023).

Andre forbedringer på alle områder

Derudover har vi også aftalt forhøjelse af din pension og feriegodtgørelse.

Af øvrige aftaler skal nævnes gode forbedringer af barselsvilkår med mere løn til medforældre, soloforældre og forældre med flerlinger.

Vi har aftalt mere fleksibilitet og fritvalg både for pensionsindbetalinger og opsparing af frihed til senere brug.

Vi har indsatser på arbejdstid, job på særlige vilkår, kompetencefonden, vilkår for din tillidsrepræsentant og chefaftalen.

Se hvad der gælder for dig her og læs mere om, hvornår du skal stemme om overenskomsten.

Kom til medlemsmøde om OK24, før du skal stemme

Overenskomstforligene for stat, region og kommuner forhandlet på plads. Som offentligt ansat skal du stemme om overenskomsten mellem 2. og 12. april. Deltag i 1 af de 2 medlemsmøder, hvor du får præsenteret forligene af forperson Dea Seidenfaden. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og debattere indholdet. Se på statens, regionerne og det kommunale område.

Se medlemsmøder og hovedresultater