Find inspiration til forretningsudvikling i analyser, artikler, portrætter og film

Forretningsudvikling for psykologer

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling. Antallet af psykologer vokser med behovet. Men konkurrencen skærpes, og psykologerne presses på kvalitet og økonomi af pengestærke aktører. Det stiller nye krav til psykologerne om forretningsudvikling, når nye markeder skal erobres.

Dansk Psykolog Forening leverer gennem 2019 og ind i 2020 analyser, artikler, inspirationsportrætter og konkrete udviklingsværktøjer.

Ditte Hoffmann Frydendal

Digital tilstedeværelse II

Mød Ditte Hoffmann Frydendal, der giver sine erfaringer fra klinisk forskning videre til alle de psykologer, som står overfor at skulle praktisere videokonsultation for første gang.

Samarbejde og organisation

Samarbejde og organisering

Mød Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard, der har startet en klinik op sammen. Se også film om samarbejde og organisering fra Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Mette Bratlann

Nye ydelser

Mød Mette Bratlann, som får gode ideer til nye ydelser af at undre sig og stille spørgsmål. Se også film med gode råd om nye ydelser fra Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Digital tilstedeværelse

Digital tilstedeværelse

Mød i portræt nr. 3 Birgitte Sølvstein, som arbejder med digitale psykologydelser. Se også film med gode råd om digital tilstedeværelse fra Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Kundeorienteret markedsføring

Kundeorienteret markedsføring

Mød i portræt nr. 2 Tenna Malmos, hvis forretningskoncept har kunderne i fokus. Se også film om kundeorienteret markedsføring fra Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Sten Hegeler 250319
© Nina Lemvigh-Müller ( foto@ninalm.dk - +45 20886007)

Mød Sten Hegeler

Mød Sten Hegeler i det første af fem inspirationsportrætter. Sten Hegeler har udviklet på sin forretning i hele sin karriere. Men ordet forretningsudvikling bryder han sig ikke om.

Fire indsatsområder for forretningsudvikling

 • Kundeorienteret markedsføring
 • Digital tilstedeværelse
 • Nye ydelser
 • Samarbejde og organisering
Brancheanalyse

Der skal ske en kulturændring
blandt psykologerne

Brancheanalysen om fem idealtypiske psykologer.

Traditionelle psykologtyper

Psykologernes faglighed spænder ben for at tænke i forretning

Brancheanalysen om de traditionelle psykologtyper.

Psykologer skal udvikle deres forretninger

Brancheanalysen “Markedet for psykologbistand og potentialer for selvstændige psykologer”, om potentialer og trusler, er udarbejdet for Dansk Psykolog Forening af Seismonaut, juni 2018.

Samarbejde og organisering

Samarbejde og organisering er det fjerde af fire indsatsområder, som rådgivningsfirmaet Seismonaut anbefaler de selvstændige psykologer at fokusere på, hvis de skal holde kadencen i konkurrencen om kunderne.  Mød Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard, der kommer fra psykiatrien og nu har startet klinik op sammen. Se også en kort læringsfilm om samarbejde og organisering udviklet af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Vi ønsker ikke at have egne klienter på lukkede kontorer

Mød specialpsykologerne Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard, som er gået sammen at tilbyde den bedst mulige hjælp til deres klienter.

Læringsfilm

3 gode råd om samarbejde og organisering

Få 3 gode råd om samarbejde og organisering i denne film, der med to psykologvirksomheder udforsker nogle af de mange fordele ved at organisere sig med andre.

Filmen er produceret for Dansk Psykolog Forening af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Nye ydelser

Nye ydelser er det tredje af fire indsatsområder, som rådgivningsfirmaet Seismonaut anbefaler de selvstændige psykologer at fokusere på, hvis de skal holde kadencen i konkurrencen om kunderne. Mød praktiserende psykolog Mette Bratlann, der investerer tid i udvikling af nye ideer.  Se også en kort læringsfilm om nye ydelser udviklet af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Det er vigtigt at bruge tid på at udvikle og omsætte ideer, så ens butik ikke gror til

Mød Mette Bratlann, som mener, at man skal tage sine ideer alvorligt og bruge tid på at konkretisere dem.

Læringsfilm

3 gode råd om nye ydelser

Få 3 gode råd om nye ydelser af Christian Harpelund, der er autoriseret psykolog og iværksætter.

Filmen er produceret for Dansk Psykolog Forening af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Digital tilstedeværelse

Digital tilstedeværelse er det andet af fire indsatsområder, som rådgivningsfirmaet Seismonaut anbefaler de selvstændige psykologer at fokusere på, hvis de skal holde kadencen i konkurrencen om kunderne. Mød praktiserende psykolog Birgitte Sølvstein, der arbejder 90 procent af sin tid med digitale psykologydelser. Se også en kort læringsfilm om digital tilstedeværelse udviklet af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Digital tilstedeværelse handler om at tale direkte til folk, så de føler sig mødt og forstået

Nærvær og oprigtighed har stor betydning for mig. Det gælder også, når jeg formidler digitalt, siger autoriseret selvstændig psykolog Birgitte Sølvstein.

Læringsfilm

Gode råd om digital tilstedeværelse

Få 3 gode råd om digital tilstedeværelse af Hans-Christian Christiansen, der er adjunkt på CPHbusiness.

Filmen er produceret for Dansk Psykolog Forening af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Kundeorienteret markedsføring

Kundeorienteret markedsføring er det første af fire indsatsområder, som rådgivningsfirmaet Seismonaut anbefaler de selvstændige psykologer at fokusere på, hvis de skal holde kadencen i konkurrencen om kunderne. Mød praktiserende psykolog Tenna Malmos, der har udviklet sit forretningskoncept med kunderne i konstant fokus. Se også en kort læringsfilm om kundeorienteret markedsføring udviklet af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Kundeorienteret markedsføring betyder for mig først og fremmest, at jeg sætter mig i mine klienters sted og er synlig

Det siger Tenna Malmos, 38 år og praktiserende psykolog i København. Mød Tenna, der gør meget ud af at kende sin målgruppe og altid arbejder efter en forretningsplan.

Læringsfilm

3 gode råd om kundeorienteret markedsføring

Få 3 gode råd om kundeorienteret markedsføring af Susanne Østergaard Olsen, der er lektor og projektleder på Erhvervsakademi Aarhus.

Filmen er produceret for Dansk Psykolog Forening af Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling.

Sten Hegeler om forretningsudvikling:

Jeg bryder mig ikke om ordet

For mig kom det helt tilfældigt, siger cand.psych. og fødselar Sten Hegeler. Han bliver 96 år den 28. april.

Sten Hegelers lange karriere rummer de fleste af de elementer, som nyere brancheanalyse anbefaler dagens psykologer at gøre brug af, hvis de skal klare sig på fremtidens marked for psykologhjælp.

Portrættet af Sten Hegeler er det første i rækken af i alt fem inspirationsportrætter i 2019.

Fem idealtypiske psykologer

De fem idealtyper er, ligesom de to traditionelle psykologtyper, en konstruktion, som skal ses som Seismonauts bedste bud på redskaber og veje, som psykologer, der gerne vil arbejde med forretningsudvikling, kan tage fat i.

Der skal ske en kulturændring blandt psykologerne

Idealtyperne, der ikke har ydernummer, retter ifølge analysen deres opmærksomhed mod tendenser i samfundet, de fokuserer på udvalgte grupper med behov for hjælp, de fastholder at være specialist fremfor en, der kan det hele, de arbejder med forandring gennem forebyggelse og/eller de organiserer sig i faglige fællesskaber med andre psykologer eller faggrupper. Der er tale om ”Den tendensorienterede psykolog”, ”Den innovative iværksætter”, ”Den klientsøgende specialist”, ”Den forandringsorienterede rådgiver” og ”Organisationsentreprenøren”.

Idealtyperne overlapper på flere måder hinanden, men skåret ind til benet, så forventer ingen af de fem idealtyper, at kunderne kommer af sig selv eller via netværket. De kører ikke frem med deres meritter som det første. De ser og handler på et behov for psykologhjælp i samfundet, gerne et behov der ikke er dækket tilstrækkeligt af psykologer eller andre beslægtede faggrupper. Og så skræddersyr de deres speciale og virksomhed og markedsfører deres nye ydelser direkte til målgruppen. Endelig er de er digitalt til stede og organiserer sig selvstændigt eller med andre sundhedspersoner eller psykologer, hvis det giver mening for målgruppen.

Den tendensorienterede psykolog

Den tendensorienterede psykolog

”Da flere og flere unge piger kom ud af gymnasierne med angst og depression, virkede det naturligt at tænke i forebyggelse, så jeg lavede forløbet ”Kom helskindet til huen”, hvor gymnasielever hjælpes gennem det pres ungdomsuddannelserne har på ungdommen i dag”.

Den innovative iværksætter

Den innovative iværksætter

”Jeg betegner min virksomhed som et iværksætterprojekt mere end en selvstændig klinik, jeg forsøger hele tiden at finde nye måder at udvikle og sælge os ind”.

Den klientsøgende specialist

Den klientsøgende specialist

”Der er så mange psykologhjemmesider, hvor de lister alle de mange specialer de har. Men det er jo ikke muligt at være ekspert i det hele på en gang. Man er nødt til at finde en niche, hvor man rent faktisk er fagekspert og så udvikle sin forretning der”.

Den forandringsorienterede rådgiver

Den forandringsorienterede rådgiver

”Kun ved at forandre ledernes syn på sig selv som ledere, deres medarbejdere og virksomheden, kan der skabes forandring”.

Organisationsentreprenøren

Organisationsentreprenøren

”Ved at være flyttet sammen med speciallægen, kiropraktoren og fysioterapeuten bliver min egen praksis eksponeret for mange flere mulige klienter end den ellers ville”.

Artikel

Psykologernes faglighed spænder ben for at tænke i forretning

Psykologerne brander sig med faglighed og etik, og ønsker ikke at tænke i kunder og forretningsudvikling. Men det er de nødt til for ikke at blive usynlige på markedet, siger brancheanalyse om de selvstændige psykologer.

Læs mere i  4. artikel om forretningsudvikling.

To traditionelle psykologtyper

De to traditionelle psykologtyper er den selvstændige kliniske psykolog og den selvstændige erhvervspsykolog. Seismonaut vaccinerer med det samme mod stereotyperne ved at gøre klart, at de to typer er ”en kobling af typiske træk, men også til overdrevet grad, netop for at tydeliggøre, hvilke tendenser og træk, der er værd at arbejde væk fra i en verden, hvor psykologbranchen er under forandring”.

Den selvstændige kliniske psykolog

Den selvstændige kliniske psykolog ser ifølge Seismonaut sig selv som en ”redder, der er sat i verden for at hjælpe alle de, som har behov for det”. Denne psykologtype arbejder med behandling af individer på det private marked og har typisk en hjemmeside, der fokuserer og fremhæver egne specialer og fagområder, fremfor at sætte sig i kundens sted ved at tage udgangspunkt i eller sætte ord på dennes problemer. Der tales for ofte indefra og ud.

At tænke sin virksomhed som en forretning er ”uforenelig” med denne psykologtypes etik og faglighed. Den terapeutiske alliance står i modsætningsforhold til forretningstanken og desuden kan ”den terapeutiske alliance ikke digitaliseres”.

Ifølge Seismonaut er det præcis den selvstændige kliniske psykologs kundebase, der risikerer at blive overtaget af bl.a. sundhedsordninger og forsikringer, og derfor bliver det et problem, hvis de fastholder, at relationen mellem psykolog og klient er ”ikke-kommercialiserbar”, og bliver i et indefra- og ud-perspektiv i en kundeorienteret tidsalder.

”Den selvstændige kliniske psykolog sidder gerne i sit lille hjørne af det liberale marked for psykologbistand og mental helse og venter på, at den næste klient skal komme forbi, alt imens pladsen bliver mere og mere trang”, skriver Seismonaut.

Den selvstændige erhvervspsykolog

Den typiske selvstændige erhvervspsykolog arbejder med rådgivning af grupper (fx medarbejdere) og individer (fx virksomhedsledere), er mere markedsvendt, taler et sprog virksomhedslederne kender og er knap så truet som den selvstændige kliniske psykolog. Erhvervspsykologens konkurrenter er typisk psykologer i andre konsulenthuse.

Når det handler om forholdet mellem forretning og etik, er det ikke et problem for erhvervspsykologen at bruge sin psykologfaglighed kommercielt til fx virksomhedsudvikling, fordi psykologens fokus også er de enkelte medarbejdere i virksomheden. Til gengæld kan der opstå dilemmaer, hvis en leder ønsker indsigt i noget, som medarbejderne har betroet psykologen og her er det netop etikken, der er på spil, når erhvervspsykologen trækker grænsen om sin tavshedspligt.

Men når det kommer til evnen til at tænke i forretning, er erhvervspsykologen til gengæld næsten lige så udfordret som den kliniske psykolog. Der tænkes ikke i strategi og udvikling – og også her venter psykologen på, at kunden kommer af sig selv eller gennem netværket.

Artikel

Psykologernes faglighed spænder ben for at tænke i forretning

– Mange psykologer er blevet selvstændige for at give bedre rammer for at kunne give et behandlingstilbud og for at kunne hjælpe mennesker. Ikke for at lave en god forretning – det er et helt andet motiv. Og derfor føles det måske som ”forbudt” at ville tjene penge, ja næsten skamfuldt at have det motiv, siger Merete Strømming, næstformand i Dansk Psykolog Forening

Men når psykoterapi bliver en vare på et marked, så er der andre vilkår og betingelser, der har betydning – end hvis det ikke er en vare. Så er man jo nødt til at forholde sig til, når markedet ændrer sig.

– Den tid, hvor psykologerne kunne nedsætte sig og på ingen tid kunne skabe tilstrækkelig indtjening som selvstændig – det sker ikke i dag, uden at man har skabt sig en profil og et marked eller har markedsført sig for at få kunder.

Læs mere i  4. artikel om forretningsudvikling.

Psykologerne skal udvikle deres forretninger

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling, men konkurrencen skærpes, og psykologerne presses udefra på kvalitet og økonomi af pengestærke aktører. Det stiller nye krav til psykologerne om forretningsudvikling. Læs om brancheanalysen og de konsekvenser den bør få for de selvstændige psykologer.

Artikelserie om forretningsudvikling:

Markedet for psykologhjælp vokser over hele linjen

Markedet for psykologhjælp er vokset støt de sidste 20 år. Antallet af selvstændige psykologer er mere end fordoblet. Ekspansionen er sket i takt med et stigende behov i befolkningen for hjælp til at tackle blandt andet angst, depression og stress.

Det er alt sammen facts, vi har kendt et godt stykke tid. Nu har Dansk Psykolog Forening fået udarbejdet en brancheanalyse, der dokumenterer markedets omfang, fordeling og potentiale. Og den korte fortælling er, at markedet for psykologhjælp ikke alene har vokset sig stort og at væksten fordeler sig på hele det selvstændige psykologmarked. Der er potentiale til meget mere.

Psykologernes brændende platform: Konkurrence og pres på fagligheden

De selvstændige psykologer er presset på kvalitet og økonomi af store aktører på markedet for psykologhjælp. Dansk Psykolog forening arbejder for anden periode i træk for at styrke de selvstændige psykologers forretninger.

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling, og de selvstændige psykologers omsætning er vokset over hele linjen på både privatbetalermarkedet, de private og offentlige sundhedsordninger samt den offentlige tilskudsordning. Ny brancheanalyse viser vejen for mere.

Psykologerne skal udvikle deres forretninger

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling, og de selvstændige psykologers omsætning er samlet set vokset over hele linjen. Men trods generel vækst og nye potentielle markeder, så er konkurrencen skarp fra netværksfirmaer, et voksende terapimarked og et stigende antal af psykologer. De emner har allerede været behandlet i tidligere artikler i denne serie om forretningsudvikling.

Men udover vækst, potentielle markeder og skarp konkurrence, så peger alle trends ifølge Seismonauts brancheanalyse også i retning af, at psykologerne er nødt til at udvikle deres forretninger. For “kundens tidsalder er også klientens tidsalder”, og den udviklingstendens afspejler psykologernes forretninger ikke i tilstrækkelig grad, mener Seismonaut.

Psykologernes faglighed spænder ben for at tænke i forretning

Psykologerne brander sig med faglighed og etik, og ønsker ikke at tænke i kunder og forretningsudvikling. Men det er de nødt til for ikke at blive usynlige på markedet, siger brancheanalyse om de selvstændige psykologer.

Ord som kunde, forretning, strategi og markedsføring klinger uskønt i ørerne på den traditionelle selvstændige kliniske psykolog og til dels også hos den selvstændige erhvervspsykolog. Det fremgår af en brancheanalyse, hvor firmaet Seismonat tegner et billede af de selvstændige psykologer og deres marked.

Rapport

Markedet for psykologbistand og potentialer for selvstændige psykologer

Dansk Psykolog Forening har som del af deres arbejdsprogram fokus på interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv. Som et led i indsatsen, har foreningen gennemført en række analyser og indsamlet en del viden om selvstændige psykologer.

Rapporten er udarbejdet af Seismonaut for Dansk Psykolog Forening, juni 2018.

Baggrund for brancheanalysen

Brancheanalysen om det selvstændige psykologmarked er blevet til som et slutresultat af foreningens arbejdsprogram 2016-2018.

Her skulle Dansk Psykolog Forening med udgangspunkt i en analyse af det liberale område arbejde for at styrke interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv ved bl.a at se på, hvad der karakteriserer medlemmerne på det liberale marked mht. forretning, kompetencer, beskæftigelsesniveau og ønsker til foreningens ydelser.

Resultaterne fra første periode blev:

 • Startpakker til nye selvstændige
 • 2 årlige start-op kurser
 • Relancering af hjemmeside for selvstændige
 • Understøtte netværk og faglige fællesskaber
 • Rådgivningstekst om arbejdsmiljø

Udviklingen af det liberale område er fortsat prioriteret i  2018-2021, hvor DP arbejder for “Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv”:

 1. Hvad vil vi opnå: DP skal arbejde for, at psykologer i liberalt erhverv får styrket deres forretningsmæssige position på markedet.
 2. Indsatser: Udvikle og udbyde medlemsarrangementer om forretningsudvikling og opstart af egen psykologvirksomhed.

Søger du rådgivning om opstart af egen virksomhed?

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge